Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu

VEDA NA DOSAH

Jej cieľom je podporiť projekty, ktoré pomôžu efektívne zvládať pandémiu Covid-19.

Koncept siete, grafov, technológie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Na nové projekty vyčlenila nadácia sumu 30 tisíc eur. Požiadať o grant je možné do 31. marca 2021. 

„V tohtoročnej grantovej výzve sme sa zamerali na tú najurgentnejšiu tému, a to pomoc pri zvládaní pandémie a tiež pri zmierňovaní jej dopadov. Veríme, že vedci sú tí, ktorí dokážu ponúkať efektívne riešenia a vyviesť spoločnosť z tejto krízy. Preto sme radi, že aj tento rok sme mohli vyčleniť prostriedky na podporu vedy a výskumu,” vysvetľuje Miroslav Trnka, predseda správnej rady Nadácie ESET.

Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedeckovýskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a tiež na zníženie jej negatívnych následkov. Výzva je otvorená prioritne pre projekty s nasledovným zameraním.

Tvorba vedeckovýskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid-19:

  • výskum metód prevencie ochorenia Covid-19;
  • výskum postojov a správania pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov pandémie.

Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia ochorenia Covid-19: 

  • dátové analýzy populácie pri šírení nákazy Covid-19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácii medzi okresmi a podobne;
  • analýzy dezinformácií o pandémii Covid-19.

Odborné diskusie na tému dopad pandémie

O grant môžu požiadať výskumné pracoviská vysokých škôl, neziskové organizácie a občianske združenia, verejné výskumné organizácie a podnikateľské subjekty, ak ide o nekomerčné projekty. Výzva je otvorená do 31. marca 2021. Formulár s ďalšími informáciami sa nachádza na stránke www.nadaciaeset.sk.

O Nadácii ESET 

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných desiatich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na: www.nadaciaeset.sk.

Zdroj: agentúra Seesame

(DK)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky