Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na UK bude prednášať nositeľ Nobelovej ceny Finn Kydland

VEDA NA DOSAH

Túto jar privítame na Slovensku už siedmeho držiteľa Nobelovej ceny. Študenti a odborná verejnosť sa budú môcť osobne stretnúť s prof. Finnom Erlingom Kydlandom. V rámci programu Nadácie Tatra banky – Osobnosti osobne – prijal pozvanie držiteľ Ceny Švédskej ríšskej banky, tzv. Nobelovej ceny, prof. Finn Erling Kydland. Ocenenie získal spolu so svojím americkým univerzitným kolegom Edwardom Christianom Prescottom za prínos do makroekonomickej dynamiky.

Inovácia a tvorba kapitálu v dnešnom hospodársko-politickom prostredí, ktorá sa uskutoční 20. apríla 2015 o 16.00 hod. v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Registrácia na prednášku je otvorená na www.uniba.sk/kydland.

„Nadácia Tatra banky hosťuje držiteľa Nobelovej ceny v rámci svojho programu Osobnosti osobne už po siedmykrát. Touto aktivitou umožňujeme našim študentom, ako aj odbornej verejnosti stretnúť sa s osobnosťami z najvyšších vedeckých kruhov a konfrontovať tak s nimi svoje poznatky a názory. Nesmierne ma preto teší, že aj profesor Kydland prijal naše pozvanie a verím, že to bude ďalšie inšpiratívne stretnutie,“ vyjadril sa Igor Vida, predseda správnej rady Nadácie Tatra banky.

„Som veľmi rád, že študenti majú vzácnu príležitosť stať sa aktívnymi účastníkmi takej jedinečnej chvíle, akou je návšteva nositeľa Nobelovej ceny – svetového ekonóma profesora Finna Kydlanda na našej akademickej pôde. Jeho prednáška nepochybne podnieti záujem o pútavé otázky modernej makroekonómie a bude príťažlivým príkladom a inšpiráciou pre ďalšie štúdium i tvorivé zanietenie pre svet vedy. A možno aj rozhodujúcou iskrou k programovaniu budúcej úspešnej kariéry,“ uviedol prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

„Je našou cťou, že Centrum pre ekonomický výskum a postgraduálne štúdium CERGE-EI v Prahe, môže byť partnerom tohto prestížneho podujatia. CERGE-EI je alma mater viacerých skvelých slovenských ekonómov a slovenskí študenti tvoria neodmysliteľnú súčasť študentskej obce. Prednáška profesora Kydlanda o inováciách a investíciách je presne to, čo sa hodí do dnešnej spoločenskej debaty nielen na Slovensku, ale v celom vyspelom svete,” uviedla členka organizačného výboru Lucia Štefánková, z CERGE-EI.

Prednáška profesora Kydlanda je ďalším pokračovaním programu Nobel Prize Lecture Series, ktorého cieľom je priniesť študentom a odbornej verejnosti možnosť osobne sa stretnúť s laureátom Nobelovej ceny za ekonómiu. V rámci programu už na Slovensku prednášali osobnosti ako Robert J. Aumann (2008), Edward C. Prescott (2009), Robert A. Mundell (2010), Edmund S. Phelps (2010), Oliver E. Williamson (2011) a Eric S. Maskin (2013).

Prednáška vznikla v spolupráci Nadácie Tatra banky, CERGE-EI a Univerzity Komenského v Bratislave. Podujatie bude prenášané online na: www.nadaciatatrabanky.sk/kydland.

Život a práca Finna Erlinga Kydlanda

Finn Erling Kydland je univerzitný profesor na Kalifornskej univerzite v Santa Barbare, v Spojených štátoch amerických. Expert na politickú ekonómiu Finn Kydland sa narodil v decembri v roku 1943 v Ålgårde, v Nórsku. V roku 1968 vyštudoval Vysokú školu ekonómie a Business Administrácie (Norwegian School of Economics and Business Administration). Doktorát však získal už v USA na Carnegie Mellon University v Pittsburghu v roku 1973, kde sa zoznámil so svojím dlhoročným kolegom a spolupracovníkom prof. Prescottom. Pred nástupom na Kalifornskú univerzitu v Santa Barbare pôsobil Kydland ako asistent na Vysokej školu ekonómie a Business Administrácie v Nórsku (1973 – 1978) a učil na Carnegie Mellon v Pittsburgu (1978 – 2004). V roku 2004 pôsobil aj ako poradca a výskumný spolupracovník na pôde Federálnej rezervnej banky v Dallase a Clevelande. V Spojených štátoch žije a vyučuje posledných tridsať rokov.

Kompletná biografia: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2004/kydland-bio.html

Nobelova cena za rok 2004 Dvojica laureátov Finn Erling Kydland a Edward Christian Prescott poukázali na fakt časovej súdržnosti – ako môže efekt očakávaní budúcej ekonomickej politiky spôsobiť pretrvávajúci problém. Konkrétne ich výsledky odhalili príčiny vstupu ekonomík do pasce vysokej inflácie, pričom stanovili základy výskumných programov spoľahlivosti a realizovateľnosti hospodárskej politiky. Výrazne tým ovplyvnili reformy centrálnych bánk.

Ich kľúčovým prínosom je integrácia teórie hospodárskych cyklov s teóriou ekonomického rastu. Položili základy pre tvorbu nových modelov, ktoré posudzujú cykly ako kolektívny výsledok množstva rozhodnutí domácností a firiem v súvislosti so spotrebou, s investíciami a pracovnou silou. Modely tohto typu dnes využívajú v podstate všetky inštitúcie zaoberajúce sa analýzou makroekonomického vývoja.

Prednáška pri príležitosti udelenia ceny: http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=594

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová

vedúca

Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: BK

 

Túto jar privítame na Slovensku už siedmeho držiteľa Nobelovej ceny. Študenti a odborná verejnosť sa budú môcť osobne stretnúť s prof. Finnom Erlingom Kydlandom. V rámci programu Nadácie Tatra banky – Osobnosti osobne – prijal pozvanie držiteľ Ceny Švédskej ríšskej banky, tzv. Nobelovej ceny, prof. Finn Erling Kydland. Ocenenie získal spolu so svojím americkým univerzitným kolegom Edwardom Christianom Prescottom za prínos do makroekonomickej dynamiky.
Túto jar privítame na Slovensku už siedmeho držiteľa Nobelovej ceny. Študenti a odborná verejnosť sa budú môcť osobne stretnúť s prof. Finnom Erlingom Kydlandom. V rámci programu Nadácie Tatra banky – Osobnosti osobne – prijal pozvanie držiteľ Ceny Švédskej ríšskej banky, tzv. Nobelovej ceny, prof. Finn Erling Kydland. Ocenenie získal spolu so svojím americkým univerzitným kolegom Edwardom Christianom Prescottom za prínos do makroekonomickej dynamiky.
Túto jar privítame na Slovensku už siedmeho držiteľa Nobelovej ceny. Študenti a odborná verejnosť sa budú môcť osobne stretnúť s prof. Finnom Erlingom Kydlandom. V rámci programu Nadácie Tatra banky – Osobnosti osobne – prijal pozvanie držiteľ Ceny Švédskej ríšskej banky, tzv. Nobelovej ceny, prof. Finn Erling Kydland. Ocenenie získal spolu so svojím americkým univerzitným kolegom Edwardom Christianom Prescottom za prínos do makroekonomickej dynamiky.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky