Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na letnú dovolenku po Európe s novými digitálnymi právami

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok : Zdroj: Video https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en

Európania začínajú pociťovať výhody digitálneho jednotného trhu, nakoľko od tohto leta môžu využívať viac práv v digitálnej oblasti ako kedykoľvek predtým.

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: „Zlepšujeme každodenný život našich občanov, či už ide o koniec roamingových poplatkov alebo bezpečnejšie online prostredie. Zavŕšením všetkých našich digitálnych iniciatív prinesieme spotrebiteľom a podnikom ešte väčšiu pozitívnu zmenu.“

Chystané kroky

Popri niektorých už existujúcich digitálnych právach v nadchádzajúcich mesiacoch pribudnú ďalšie. Od septembra budú mať Európania právo využívať svoju vnútroštátnu elektronickú identifikáciu (eID) na prístup k verejným službám v celej EÚ.

Od decembra bude každý mať prospech z voľného toku iných ako osobných údajov, keďže umožní prístup k lepším a konkurencieschopnejším službám uchovávania a spracovania údajov v EÚ, čím sa doplní voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Podnikatelia zasa budú mať právo rozhodnúť, kde v EÚ chcú uchovávať a spracúvať všetky druhy údajov.

Od 3. decembra budú môcť Európania nakupovať online bez neopodstatnenej diskriminácie bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Nemusia sa obávať blokovania webových stránok ani ich presmerúvania len na základe toho, že oni sami alebo ich kreditná karta pochádzajú z inej krajiny.

Od budúceho roka budú môcť občania ľahšie porovnávať poplatky za doručovanie balíkov a profitovať z prijateľnejších cien za cezhraničné doručovanie balíkov.

Dohodnuté pravidlá týkajúce sa dane z pridanej hodnoty v kontexte elektronického obchodu umožnia podnikateľom vyriešiť všetky potreby v oblasti cezhraničných platieb DPH na jednom online portáli a vo vlastnom jazyku.

Nedávno odsúhlasený európsky kódex elektronickej komunikácie Európanom poskytne právo jednoduchšie meniť poskytovateľov internetových a telekomunikačných služieb. Zároveň budú môcť v prípade núdze na mobilný telefón prijímať verejné výstrahy. Novými pravidlami sa zaručí aj lepšia a cenovo dostupnejšia pripojiteľnosť v EÚ.

Vďaka aktualizovaným pravidlám pre audiovizuálne médiá budú mať Európania právo na bezpečné online prostredie, ktoré ich bude chrániť pred podnecovaním k násiliu a nenávisti, terorizmom, detskou pornografiou, rasizmom a xenofóbiou.

Čo už Európania dnes využívajú – prehľad

Od júna 2017 môžu ľudia používať svoje mobilné telefóny pri cestovaní v rámci EÚ presne tak ako doma, teda bez dodatočných poplatkov. Odkedy EÚ zrušila roamingové poplatky, bolo na jej území a v Európskom hospodárskom priestore spotrebované viac než päťnásobné množstvo dát a uskutočnilo sa takmer dva a pol ráz viac telefonických hovorov.

Infografika

Zdroj: Infografika A Digital Single Market for the benefit of all Europeans

Od apríla 2018 môžu spotrebitelia takisto pristupovať k online obsahovým službám, ktoré si predplatili v domovskej krajine, aj keď cestujú po celej EÚ, vrátane filmov, seriálov a športových prenosov (pozri príklady v informačnom prehľade).

Vďaka novým pravidlám ochrany údajov, ktoré platia v celej EÚ od 25. mája 2018, môžu Európania bezpečne prenášať osobné údaje medzi poskytovateľmi služieb, akými sú napríklad cloudy či e-mailové kontá. Ľudia majú právo vedieť, či ich údaje unikli alebo sa ich zmocnili hackeri, prípadne to, ako sa ich osobné údaje zhromažďujú. Vďaka tzv. právu na zabudnutie sa navyše osobné údaje môžu na požiadanie vymazať, ak podnik nemá žiadne oprávnené dôvody, aby si ich ponechal.

V neposlednom rade sa od jari 2016 uplatňujú pravidlá neutrality siete. Vďaka nim majú všetci Európania prístup k otvorenému internetu, čo zaručuje ich slobodu a vylučuje diskrimináciu pri výbere obsahu, aplikácií, služieb a informácií.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

A Digital Single Market for the benefit of all Europeans

Tlačová správa

Viac informácií:

Digitálny jednotný trh

Video

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky