Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Detskej Univerzite Komenského Online môžu študovať deti z celého Slovenska

Marta Bartošovičová

Detská Univerzita Komenského Online - ilustrácia

Do 8. ročníka Detskej Univerzity Komenského Online (DUK Online) sa môžu do konca júla 2018 prihlásiť deti vo veku od 9 do 14 rokov. Spoločnosť DATALAN v partnerskej spolupráci s Univerzitou Komenského a Divadlom Aréna v Bratislave každoročne organizuje DUK Online, o ktorú je stále väčší záujem. Počas predchádzajúcich  rokov túto modernú formu vzdelávania absolvovalo 2146 študentov, z toho úspešne ukončilo s diplomom 1188. 

Spoločnosť DATALAN sa zapojila do unikátneho vzdelávacieho projektu tým, že Detskú Univerzitu Komenského sprístupňuje formou online aj pre tie deti, ktoré sa z rôznych, a to aj kapacitných dôvodov nemôžu zúčastniť DUK v Bratislave. Slovenský líder v oblasti informačných technológií tak prenáša deťom nové poznatky bezplatne cez internet priamo do detských izieb. Vďaka online forme môžu na DUK Online študovať deti z celého Slovenska, a to aj v prípade, že sú na prázdninách v zahraničí.

Moderná forma vzdelávania

DATALAN prináša deťom možnosť študovať online a získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online. Na prázdninovú online univerzitu sa každý rok hlásia stovky detí, ktoré lákajú nielen zaujímavé a netradičné témy prednášok, ale aj možnosť vidieť a počúvať univerzitných profesorov.

Detská Univerzita Komenského Online je jedinečná príležitosť dozvedieť sa jednoduchou online formou mnoho netušených faktov z rôznych vedných disciplín. Deti spoznajú fyzikálne zákony, chemické reakcie, príčiny prírodných javov, dôležité historické udalosti, ale aj zaujímavosti z oblastí práva, financií či psychológie.

Deti si budú môcť overiť novozískané vedomosti v online kvízoch a získavať tak za štúdium body. Absolventmi Detskej Univerzity Komenského Online a hrdými majiteľmi univerzitného diplomu sa stanú tí študenti, ktorí úspešne absolvujú aspoň 5 z 8 testov.

Prihlasovanie je už otvorené a možnosť prihlásiť sa je do 31. júla 2028 na https://www.duk.sk/sk/registracia

Kapacita na DUK Online je neobmedzená, takže pre všetky štúdia chtivé deti budú pripravené nielen online prednášky, ale aj vedomostné kvízy a atraktívne súťaže. Výhodou je, že môžu študovať vtedy, keď majú čas a chuť, prípadne si môžu „prednášku“ vziať so sebou na pláž a nové vedomosti si priamo otestovať v online kvíze. Vďaka voľnému prístupu k množstvu cenných informácií nastúpia v septembri do školy o nejaké vedomosti bohatšie.

Atraktívny program

Popri prednáškach uznávaných profesorov nebude chýbať špeciálny IT workshop, súťaže a ďalší atraktívny program. Najväčšou výhodou online štúdia je jednoduchá dostupnosť. V auguste sa uskutoční špeciálny IT workshop, na ktorom organizátori predstavia deťom technológie budúcnosti a ukážu im, akú budúcnosť môžu mať znalci programovacieho jazyka. V prípade záujmu sa ho môžu zúčastniť aj študenti DUK online štúdia.

DATALAN & Microsoft Slovakia pripravili IT workshop na tému Technológie budúcnosti – Povolanie PROGRAMÁTOR: Baví ľudí. IT workshop sa uskutoční v dňoch 13. a 14. augusta 2018.

V digitálnej ére bude práve znalosť programovacieho jazyka naberať na dôležitosti. Na workshope IT experti predstavia deťom najdôležitejšie programovacie jazyky aj výhody, ktoré znalosť „programátorčiny“ prináša do každodenného života – od lepšej schopnosti pochopiť a riešiť zložité problémy až po lepšie možnosti profesionálneho uplatnenia v budúcnosti.

Deti budú mať tiež príležitosť vyskúšať si programovanie a dozvedia sa, ako môžu vyzerať výsledky programátorskej práce v praxi a to všetko vďaka nástroju MINECRAFT: Education Edition. Kedysi hra, dnes pomôcka pri vzdelávaní miliónov detí na celej planéte. Učitelia pomocou neho rozširujú znalosti detí v oblasti fyziky, matematiky, histórie či práve programovania.   

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti DATALAN a garant online projektu Marek Paščák konštatoval: „Ako dokazuje prax, študenti dnes už vyžadujú moderné formy vzdelávania a prispôsobenie prístupu k poznatkom aj kontaktu s vyučujúcimi novým trendom, ako sú smartfóny, informácie prístupné na jeden klik a online komunikácia, ktoré už bežne využívajú vo svojom živote. Spoločnosť DATALAN aj prostredníctvom DUK Online ukazuje, ako môže moderný prístup vyvolať v deťoch záujem o poznávanie nových vecí a ako s nimi školy môžu zlepšiť komunikáciu.“

Ako funguje DUK Online?

  1. Podľa podmienok DUK je štúdium určené pre deti vo veku od 9 do 14 rokov.
  2. So študentmi bude online komunikovať DUK online koordinátor, ktorý im bude nielen posielať výsledky online testov, ale aj zodpovie akúkoľvek otázku k štúdiu, prednáškam či profesorom.
  3. Online vy­učo­va­nie je každoročne bezplatné, kapacitne neobmedzené a ab­sol­vo­vať ho môžu deti z celého Slovenska. Stačí im chuť vzdelávať sa a prístup na internet.
  4. Celé štúdium prebieha na dukonline.sk: študentom je tam každý týždeň v utorok prístupné video a prepis z aktuálnej prednášky.
  5. Aktuálny 8. ročník štartuje 10. júla 2018 prvou prednáškou a končí sa 28. augusta 2018 poslednou – ôsmou prednáškou.
  6. Ku každej prednáške pripravuje DATALAN onli­ne skú­šob­ný test. Vý­sle­dok tes­tu sa štu­denti doz­vedia prostred­níc­tvom e-mai­lu.
  7. Na ab­sol­vo­va­nie DUK online a získanie diplomu musia úspešne zvládnuť aspoň 5 z 8 testov. Diplomy budú úspešným študentom zaslané do 10. septembra.

Štúdium na DUK Online je bezplatné.  Prístupné je na webe dukonline.sk počas celých letných prázdnin.

 

Spracovala a redigovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: http://www.dukonline.sk/

https://www.duk.sk/sk/online-studium

https://www.duk.sk/sk/o-duk

Uverejnila: MB

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky