Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mnohí zahraniční vedci túžia vrátiť sa domov

Monika Tináková

konferencia zijemvedu.sk

Slovenskí vedeckí pracovníci zo sveta, ale aj z našich výskumných inštitúcií dnes zaplnili Aulu SAV na bratislavskej Patrónke, aby spolu diskutovali o budúcnosti vedy na Slovensku, o odlive mozgov do zahraničia, ale aj o postavení vedca na Slovensku a v zahraničí. Predvianočné stretnutie zorganizovala Slovenská akadémia vied a platforma zijemvedu.sk. Slovensko už dlhodobo pociťuje nezáujem mladých ľudí robiť vedu  doma a mnohí odchádzajú do zahraničia a výsledky ich práce zostávajú v cudzine.

Predseda akadémie vied Pavol Šajgalík v úvode stretnutia privítal všetkých prítomných hostí a vyjadril potešenie nad tým, že sa v predvianočnom období registrovalo na toto podujatie takmer 200 hostí, ktorí diskutovali o možnostiach neustále posúvať vedu a výskum na Slovensku dopredu.

„SAV sa týmto problémom vážne zaoberá. Pred 4 rokmi sme úspešne podali projekt, ktorý má skratku SASPRO a tento projekt vytvára možnosti pre zahraničných postdoktorandov pracovať na Slovensku za lepších podmienok, ako tu majú bežní vedci. Majú lepší plat, peniaze na výskum, ale prešli hodnotiacim sitom – každý projekt bol precízne vyhodnocovaný, každý z nich musel napísať projekt na 4 roky a tieto projekty boli vyhodnocované medzinárodným panelom, takže nevyberali sme my,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

V programe SASPRO je 38 účastníkov a mnohí z nich by po skončení chceli zostať na Slovensku.

„Pre nás je veľmi potešujúce, že z 38 úspešných žiadateľov o projekt je až 16 Slovákov. Budúcnosť tohto projektu vidíme v úzkej spolupráci aj s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Tento rok v septembri sme podali žiadosť o pokračovanie tohto projektu, ale už vo väčšom meradle a chceme tým vytvárať aj protiváhu Brnu, kde nám odchádza veľmi veľa postdoktorandov, lebo sú tam lepšie podmienky,“ dodal Pavol Šajgalík.

Martin Venhart sa v lete tohto roka stal historicky najmladším členom Predsedníctva SAV. Venuje sa oblasti jadrovej fyziky a má množstvo skúseností zo zahraničia, úzko spolupracoval s najväčším laboratóriom časticovej fyziky na svete, s CERN-om.

„Som jeden z príkladov vedca, ktorý sa po dlhodobých pobytoch v zahraničí vrátil späť na Slovensko. Urobil som tak už pred 7 rokmi, keď som nastúpil na oddelenie jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Moja motivácia bola v tom, že som práve tento krok vnímal ako obrovskú príležitosť prísť s novou témou a od začiatku vybudovať experimentálnu skupinu, ktorá sa bude zaoberať niečím, čo tu doteraz nebolo. Výsledkom je slovenský experiment, ktorý je v CERN-e, spektrometer Tatra, pod týmto názvom je registrovaný a produkuje veľmi špičkové dáta,“ povedal Martin Venhart, člen predsedníctva SAV.

predseda SAV Pavol Šajgalík a člen predsedníctva SAV Martin Venhart

Ján Mihalík pôsobí na technickej univerzite v Lisabone a venuje sa problematike kontaminantov v ovzduší. Pôsobil v Česku a aj vo Francúzsku a má snahu vrátiť sa raz na Slovensko, no zatiaľ sa nenašli vhodné podmienky, ktoré by ho presvedčili.

O návrat na Slovensko prejavujem dlhodobý záujem, ale zatiaľ som nenašiel vhodnú príležitosť. Jednoznačne môžem povedať, že platové podmienky sú dva až trikrát lepšie v krajinách, kde som pôsobil. Najmä v Portugalsku cítiť veľkú snahu integrovať sa do európskych výskumných projektov a dobehnúť straty spôsobené najmä finančnou krízou. Negatívom Portugalska je však veľmi odlišný administratívny systém napríklad v porovnaní s Českom a pomerne nejasné pracovné vzťahy,” povedal Ján Mihalík.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky