Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí vedci opäť na hodinách nahradili učiteľov

VEDA NA DOSAH

mladí vedci zo SAV

Projekt „Roadshow mladých vedcov po školách“ úspešne pokračuje. Mladí výskumníci navštívili tentokrát Gymnázium J. Hollého v Trnave, Strednú odbornú školu na Nerudovej ulici v Hlohovci a Gymnázium na Ul. 17. novembra v Topoľčanoch. Agáta Karčová z Jazykovedného ústavu SAV odučila hodiny slovenčiny, Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV hodiny geografie a informatiky a Viliam Pavlík z Ústavu anorganickej chémie SAV hodiny biológie a chémie.

„Moja vyučovacia hodina bola zameraná na sumarizáciu rôznych zdrojov energie, vrátane alternatívnych. Žiaci získali reálny pohľad na efektivitu energetických zdrojov z vedeckého hľadiska a na ich dostupnosť a využitie v súvislosti s ekonomickou a politickou sférou,“ povedal Viliam Pavlík.

Projekt „Roadshow mladých vedcov po školách“ hodnotí veľmi pozitívne.

„Tento druh projektu má obrovský význam. Chceme obsiahnuť čo najviac škôl, v ktorých by išlo okrem prednášok aj o samotnú prezentáciu našej inštitúcie. Sme otvorení aj pre nové druhy výskumov a aj preto chceme motivovať mladých ľudí k vedeckej, ale aj spoločensko-vednej činnosti,“ dodal Viliam Pavlík.

Na hodine geografie sa žiaci dozvedeli viac o geografických informačných systémoch. Po krátkom predstavení princípu a aplikačných možností si študenti sami vyskúšali funkcionalitu rôznych GIS aplikácií.

„Študenti prejavovali aktívny záujem o GIS systém katastru nehnuteľností alebo aj o GIS systém pri vyhľadávaní leteniek a myslím, že som ich touto témou zaujal. V konečnom dôsledku, s týmito systémami sa bežne stretávajú každý deň, no možno si neuvedomovali využiteľnosť týchto systémov nielen v praktickom živote, ale aj vo vedeckej sfére,“ povedal Tomáš Goga.

výučba na jednej zo stredných škôl

Jazykovedkyňa Agáta Karčová predstavila interaktívnou formou projekty jazykovedcov pracujúcich v oblasti počítačovej lingvistiky.

„Hravou formou som študentom priblížila, čo je korpus, stručne a názorne im ukázala, aké druhy korpusov na Slovensku tvoríme a na aký typ výskumu, ale aj praktické využitie širokej verejnosti môžu slúžiť. Rovnako som predstavila aj praktické nástroje SNK, ako sú Developer, Diakritik a ďalšie. Špeciálnu pozornosť som venovala multifunkčnému slovníkovému rozhraniu. Napokon si študenti mali možnosť oživiť svoje vedomosti zo slovenskej morfológie. Študentom som na konkrétnych príkladoch ukázala, aké množstvo výnimiek je v deklinácii substantív a ako im môže knižná publikácia kolektívu autorov z SNK JÚĽŠ SAV Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi pomôcť pri vyriešení konkrétnych problémov,“ povedala Agáta Karčová.

Slovenská akadémia vied spustila v októbri projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Mladí výskumníci vyučujú na stredných školách v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie a trendy, a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe. V súčasnosti plánuje akadémia návštevy ďalších škôl a vyučovacie hodiny s ďalšími mladými vedcami.

 

Informácie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky