Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí ľudia a vzdelávacie príležitosti

VEDA NA DOSAH

ilustračná foto

Začínajúci ambasádori Mladiinfo Slovensko v júni 2016 odštartovali projekt, s cieľom informovať mladých ľudí o vzdelávacích príležitostiach vo svojich regiónoch. Motto nového projektu znie: „Pomáhame informovať“.

Organizácia Mladiinfo Slovensko patrí k aktívnym organizáciám v programe Erasmus+ najmä v oblasti zahraničného dobrovoľníctva. Prostredníctvom tejto organizácie viac ako 150 dobrovoľníkov zo Slovenska pôsobilo v 24 krajinách. Cieľom programu je naučiť sa nové veci a získať cenné skúsenosti formou neformálneho vzdelávania. Organizácia Mladiinfo Slovensko je členom siete ôsmich európskych organizácií Mladiinfo Network.

Mladiinfo Slovensko vzniklo v roku 2010, keď sa Ondrej Mäsiar vrátil z projektu Európska dobrovoľnícka služba v Macedónskej organizácii Mladiinfo. Od roku 2011 majú vlastný office v Mlynskej doline v Bratislave. V tom istom roku založili webovú stránku mladiinfo.sk. V roku 2012 vyslali prvého dobrovoľníka do zahraničia. V roku 2014 hosťovali prvých zahraničných dobrovoľníkov v Bratislave. O rok neskôr vycestoval do zahraničia stý slovenský dobrovoľník. V roku 2016 koordinujú prvých zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské neziskové organizácie. Aktuálne mapujú vzdelávacie príležitosti v mestách po celom Slovensku. Pomáhajú informovať o vzdelávacích príležitostiach ako DofE, Rozbehni sa, Štruktúrovaný dialóg, LEAF, Slovenská debatná asociácia.

Prvé spoločné stretnutie ambasádorov Mladiinfo, jún 2016

 

DofE je medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Ide o rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Viac informácií

Rozbehni sa – Máš nápad a nevieš ako začať? StarteR! ti ukáže ako rozbehnúť nápad za pár týždňov a za zlomok svojich mesačných príjmov. Začni hneď a bez zbytočného rizika. Kontakt

Štruktúrovaný dialóg – cieľom je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. Štruktúrovaný dialóg je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“. Kontakt

LEAF je nezisková mimovládna organizácia, ktorá chce prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom meniť veci okolo seba, podporiť rast osobností, ktoré v sebe spájajú charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. LEAF vyhlasuje, organizuje a udeľuje ocenenie LEAF AWARD, určené pre mladých ľudí vo veku od 10 do 16 rokov. Viac informácií obsahuje www.leaf.sk; www.award.leaf.sk a www.facebook.com/awardleaf. 

Slovenská debatná asociácia (SDA) – občianske združenie, ktoré sa od roku 1999 ako jediná organizácia na Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a metodiky. SDA podporuje akademickú debatu s viac ako 750 členmi na 39 školách. Je nástupcom debatného programu Nadácie otvorenej spoločnosti. Patrí medzi 24 prijímateľov dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určenej na podporu dlhodobej systematickej práce s mládežou (ADAM1). Viac informácií

TalentHUB je informačná platforma, ktorá pomáha mladým ľuďom základných a stredných škôl nájsť si študijné zameranie v oblasti, ktorá je pre nich pútavá a do budúcnosti v nej majú  najväčší potenciál. Platforma ponúka prehľad predmetov, resp. študijného zamerania ako napríklad matematika, chémia, biológia, inžinierstvo, informatika a mnohé iné, ktoré obsahujú základné informácie, príbehy úspešných študentov, ako aj prehľad školení, súťaži a ďalších aktivít. Viac informácií nájdete na samotnej stránke TalentHUB.

TalentHUB

 

Projekt Mladiinfo Slovensko je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Viac informácií o projekte

 

Spracovali:

Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR
Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR (TalentHUB)

Zdroje:

http://www.mladiinfo.sk/ambasadori
http://www.dofe.sk/sk/o-programe/
http://rozbehnisa.sk/
http://strukturovanydialog.sk/strukturovany-dialog/
www.leaf.sk
www.award.leaf.sk 
http://www.sda.sk/
http://www.talenthub.sk/

Foto: Ondrej Mäsiar

Ilustračná foto: www.pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky