Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí inovátori dostali pre svoje projekty finančnú injekciu

Monika Tináková

Nové typy biomateriálov v ľudskom tele, inovácie v leteckom priemysle, ale aj drony či anatomické pomôcky – to sú len niektoré z tém, ktoré sa stali predmetom výskumu mladých inovátorov v rámci podpory nadácie Pontis. 20 inovatívnych projektov a ich autorov podporil sumou 30 000,00 Eur AXA Nadačný fond, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Medzi hodnotiteľmi projektov boli aj mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied.

Autori ocenených inovatívnych projektoch

Martin Plávala z Matematického ústavu SAV pozdravil študentov na slávnostnom udeľovaní cien prostredníctvom videa. Momentálne je na výskumnom pobyte na univerzite vo Fínsku.

„Každý z nás vedcov, inžinierov má raz za čas pocit, že to, čo sa snažíme dokázať, spočítať, alebo skonštruovať, je nemožné. A práve v týchto momentoch si treba povedať, že prečo vlastne robíme to, čo robíme. Chcel by som vám všetkým pogratulovať k získaniu podpory pre vaše projekty. V mnohých z nich som cítil zápal a entuziazmus pre vedu, výskum a vývoj. Pri vašej práci narazíte na nejednu prekážku, ktorú bude treba prekonať, ale nezabúdajte, že v tom nie ste sami. Stačí len vytrvať. Sám som zažil pri svojej práci na projektoch šťastie, ale musel som byť zároveň odolný a vytrvalý,“ povedal doktorand z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Študentským prácam dominovali najmä témy z oblasti medicíny, či už ide o pomoc pre onkologických pacientov, vývoj liekov, alebo aj prípravu kostných preparátov, na čo je potrebné štúdium veterinárnej medicíny. Hodnotiteľov však zaujali aj autonómne roboty, alternatívy k syntetickým opaľovacím prípravkom či organické tranzistory v elektronike. V inovátorských projektoch mali zastúpenie aj spoločenské vedy v podobe dokumentu o práci Klubu vojenskej histórie Beskydy, ktorý sa venuje najmä problematike prvej svetovej vojny.

Na slávnostné udeľovanie cien prišiel študentov podporiť aj Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV, ktorý je v inštitúcií interným doktorandom. Vo svojom výskume sa venuje geografickým informačným systémom.

„Môj príbeh vedca sa začal veľmi jednoducho, keď som ešte ako stredoškolák chodil na matematické a geografické olympiády a snažil som sa spojiť geografiu s matematikou a čiastočne aj informatikou. Našiel som si špecifikáciu kartografiu, a tak som sa dostal k vede. Samozrejme boli tam boje o technické smery, rozhodoval som sa aj pre Slovenskú technickú univerzitu, lákala ma Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, ale nakoniec som rád, že som si vybral čisto vedecký smer, geografický,“ prihovoril sa mladým inovátorom Tomáš Goga.

Mladý doktorand im zároveň odkázal, že základom úspechu, nielen vo vede, ale aj v bežnom živote, je nikdy sa nevzdávať.

„Ak sa rozhodnete, že idete robiť vedu, nech sa páči, cesta je otvorená. Ak sa rozhodnete, že idete robiť vedu na Slovensku, cesta bude tŕnistejšia, ale stále otvorená. Prajem vám veľa šťastia, aby ste sa dokázali zakotviť a zakoreniť v oblastiach vedeckého výskumu a samozrejme rozvíjať svoj talent. Ak sa rozhodnete a máte myšlienku, tak treba si za tým nápadom ísť, treba ho rozvíjať a neskončiť v momente, keď sa skončí financovanie vášho projektu. Treba pokračovať ďalej aj napriek tomu, že sa vám nepodarí niekedy zabezpečiť zázemie a podmienky, ale tá myšlienka musí stále žiť a musí pretrvať,“ povedal geograf Tomáš Goga.

Nadačný fond AXA je určený pre študentov vo veku od 15 do 26 rokov a každoročne ich podporuje na ich ceste za vedeckou kariérou. Umožňuje mladým inovátorom získať potrebné finančné prostriedky na zmysluplné projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. O použití finančných prostriedkov následne rozhodujú ocenení sami, najčastejšie ich však využívajú na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Do súťaže sa prihlasujú študenti, ktorí majú na škole výborný prospech a zapájajú sa aj do odborných súťaží a prekračujú tak hranice svojej školy. Mnohým pomáha aj ich angažovanie v rôznych záujmových činnostiach.

Spracovala a foto: Monika Hucáková po portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky