Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí architekti predstavili svoje nápady pre korunovačnú Bratislavu

VEDA NA DOSAH

súťaž „Korunuj!“ (Autor plagátu: Mgr. art. Martin Varga)

Téma korunovácií v Bratislave sa dá považovať za stále príťažlivú z hľadiska interpretácie historického priestoru a architektúry prostredníctvom novodobých intervencií. Ing. arch. Kristína Kalašová a Ing. arch. Lívia Šišláková uvádzajú, že sa tak dá zvýšiť atraktivita miesta nielen pre obyvateľov Bratislavy, ale najmä pre jej návštevníkov. „Bratislava bola korunovačným mestom bezmála 200 rokov, keď bola časť územia súčasťou Osmanskej ríše. V tom čase mesto prevzalo právomoci obsadeného hlavného mesta Uhorska – Budapešti a stopy tohto obdobia sú tu stále dobre viditeľné.“

V spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok a mestom Bratislava pod záštitou viceprimátorky mesta pre kultúru MUDr. Ivety Plšekovej sa na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnil študentský workshop „Korunuj!“. Jeho zámerom bolo naplnenie potenciálu témy korunovačnej Bratislavy formou narábania s identitou mesta a miesta, interpretáciou a následnou prezentáciou tejto historickej udalosti v kontexte súčasnej Bratislavy ako mladej a pulzujúcej metropoly. Hlavnou lektorkou workshopu bola Ing. arch. Anna Gondová, doktorandka na Fakulte architektúry.

Cieľom workshopu bolo hľadanie nových podnetov a riešení prostredníctvom tvorby mladých architektov a umelcov na konkrétnom probléme mesta, ktorého sú aktívnou súčasťou. Jeho návrhová časť sa skladala z rozpracovania idey, vytvorenia konceptu a ich krátkej prezentácie. Ďalej sa prešlo k postupu od idey k realizácii, ktorej súčasťou boli aj konzultácie s prizvanými odborníkmi. Na základe týchto konzultácií mal byť koncept riešenia pretransformovaný na realizovateľnú stálu alebo dočasnú intervenciu v Starom Meste.

Finálnou časťou bola prezentácia študentských prác v priestoroch galérie Archa hodnotená odbornou komisiou zloženou z MUDr. Ivety Plšekovej, PhDr. Iva Štassela, Ing. arch. Ľudovíta Urbana z architektonického ateliéru BKU a Ing. arch. Ivana Vargu z Útvaru hlavnej architektky mesta Bratislavy. Návrhy študentov porotu zaujali a zhodnotili ich ako veľmi prínosné a ako možnosti pre obnovenie potenciálu Bratislavy v polohe historickej interpretácie ako korunovačného mesta. Víťazmi workshopu bol tím: Michal Hybský a Frederika Husárová s návrhom „Korunovačná hra“, na druhom mieste sa umiestnil Michal Laskovič (VŠVU) s návrhom Intervencie do Maximiliánovej fontány „MAX+18″ a na treťom mieste skončil návrh „Pocity kráľa“ od Lýdie Tomášovej. Ostatné návrhy boli ocenené odmenou. Niektoré z návrhov sa stali podnetom na prípadnú realizáciu intervencií v historickom jadre Bratislavy.

 

Informácie poskytli: Ing. arch. Kristína Kalašová a Ing. arch. Lívia Šišláková

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: plagát Korunuj! (autor plagátu: Mgr. art. Martin Varga)

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky