Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodný projekt OpenMaker mal najväčší úspech na Slovensku

Marta Bartošovičová

Projekt Eco-Social Innovation je zameraný na premenu starého oblečenia na nové výrobky

Projekt OpenMaker rozvíja myšlienku otvorených inovácií vo výrobe. Ide o medzinárodný projekt, ktorý je financovaný v rámci programu Horizont 2020. Jeho unikátnosť spočíva v podpore inovácií etablovaných firiem, pričom cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi.

OpenMaker - logoInovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Výskumným zadaním projektu bolo vymyslieť a pilotne otestovať spôsob, ako by malo spolu fungovať efektívne spojenie výrobných firiem a inovátorov.

„Inovátori majú často skvelé nápady, no zároveň problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov,“ povedal Ľubomír Billý, senior konzultant zo spoločnosti Centire s. r. o., ktorá zodpovedá za slovenskú časť projektu a aktuálne je jediný akcelerátor fungujúci na Slovensku.

centire s. r. o. - logoSpoločnosť Centire s. r. o., ktorá pomáha talentovaným Slovákom s premenou snov a vízií na skutočnosť, sa stala najaktívnejším partnerom v rámci projektu OpenMaker a pripísala si niekoľko prvenstiev. Práve na Slovensku zaznamenal projekt najväčší úspech vďaka najväčšiemu záujmu o podujatia, počtu podaných projektov do akcelerátora či počte registrácií na digitálnej platforme. Slovensko zastupovalo až 51 spoločných projektov, čo bolo najviac zo zapojených krajín.  

Prvý ročník medzinárodnej konferencie

Záverečným podujatím úspešného projektu OpenMaker bola medzinárodná konferencia pod názvom Priemysel otvorený inováciám. V úvode konferencie, ktorá sa konala 21. novembra 2018 v hoteli Carlton v Bratislave, vystúpil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. Zámerom prvého ročníka konferencie bolo osláviť priemyselných lídrov v inováciách, predstaviť trendy Industry 4.0 a snahy Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti. Cieľom bolo tiež inšpirovať. 

Na konferencii vystúpilo viacero odborníkov a zaujímavých spíkrov z oblasti hospodárstva a inovácií, ako napríklad Zoe Romano, ktorá je zakladateľkou projektu WeMake a Openwear; konzultant LAMA Agency Dario Marmo; riaditeľ technologického centra Adient Dušan Valient; generálny riaditeľ Matador Industries Branislav Poliak; prezidentka Priemyselného inovačného klastra Martina Le Gall Maláková; generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR Miriam Letašiová a mnohí ďalší, ktorí prezentovali spoločné inovačné projekty výrobných firiem a inovátorov a hovorili o svojich skúsenostiach pri zavádzaní inovácií. 

Biom - výroba rozložiteľného plastu Foto: Lousy Auber pre Freunde von Freu

Biom – výroba rozložiteľného plastu Foto: Lousy Auber pre Freunde von Freu

Súťaž o cenu pre inovačné projekty

Do súťaže inovačných projektov v rámci OpenMaker sa celkom zapojilo 137 partnerských konzorcií výrobných firiem a inovátorov zo Slovenska, Talianska, Španielska a z Veľkej Británie. OpenMaker podporil 20 európskych projektov (päť v každej zapojenej krajine), ktoré priniesli prelomové riešenia do sveta výroby, obohatené o širší spoločenský dosah. Každý z víťazných projektov získal 20 tisíc eur. Okrem finančnej čiastky získali aj účasť v 9-mesačnom programe mentoringu, ktorého cieľom bolo podporiť spoluprácu výrobných firiem a inovátorov. To bol aj hlavný motív projektu OpenMaker.

Nové partnerstvá majú potenciál priniesť veľkú spoločenskú hodnotu inovovaním európskeho výrobného odvetvia a navrhovaním nových trvalo udržateľných podnikateľských modelov. Bonusom bola aj priama účasť viac ako 7 000 jednotlivcov, čím sa vytvorili nové pracovné príležitosti v kľúčových odvetviach pre inteligentný rast.

Päť víťazných projektov je zo Slovenska

Projekty zo Slovenska boli zamerané na výrobu obnoviteľného kompostovateľného materiálu namiesto ropných plastov  (BIOplastic Material development for intermediate and final products), na úžitkovú keramiku vyrobenú 3D tlačou (CLAY NEXT – 21st century ceramics), na výrobu bio-kultivátora (Bio-Cultivator – Urban Greenhouse Prototype), na premeny starého oblečenia na nové výrobky so sociálnym prvkom (Eco-Social Innovations – Turning textile waste into a resource with Social Engagement) a pasívnu navigáciu pre turistické chodníky (Lida – Light in the Dark).

„Boli sme milo prekvapení rekordným počtom žiadostí zo Slovenska. Enormný záujem, spolu s vysokou mierou inovatívnosti a kvality projektov len potvrdzujú, že koncept otvorených inovácií má svoju budúcnosť aj na Slovensku. Naša podpora pritom nekončí pri piatich víťazných projektoch. Našou snahou je intenzívne podporovať aj ostatné kvalitné a zmysluplné projekty a pomáhať im tak prinášať inovácie do výrobného sektora na Slovensku,“ zdôraznil Ľubomír Billý.

 

Ďalšie informácie o víťazných projektoch prinesieme v samostatných článkoch, ktoré pripravujeme.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie a zdroje foto: Centire s. r. o.

 

Spoločnosť Centire s. r. o. viac ako 20 rokov poskytuje poradenstvo a podporu na Slovensku. Zameriava sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a sociálnu inováciu. Jej úlohou je prinášať inovatívne myšlienky a realizovať zmysluplné riešenia do praxe.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky