Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodný projekt CERIecon

VEDA NA DOSAH

projekt CERIecon

Máte výborný inovatívny podnikateľský nápad, ale neviete ako ho ďalej rozvíjať? Rozbiehate svoj start-up? Je tu pre vás nový medzinárodný program Playpark Bratislava, ktorý zastrešuje Slovenská technická univerzita v Bratislave v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) v spolupráci so Slovak Business Agency a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. Tento program podporuje študentov, absolventov vysokých škôl a začínajúcich podnikateľov s inovatívnym nápadom. Získate tak všetky potrebné zručnosti pre rozvoj svojho biznisu a možnosť prezentovať svoj nápad pred medzinárodnou porotou.  

Podpora inovatívnych nápadov sa deje v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorý spája 14 partnerov a 7 krajín z regiónu Strednej Európy.

„Zmena je stále potrebná na to, aby mestá a regióny v strednej Európe lepšie pracovali a lepšie sa v nich žilo. Odvážni mladí podnikatelia (začínajúci podnikatelia a mladí malí a strední podnikatelia) s vynikajúcimi nápadmi by mohli významne prispieť k tejto zmene. Ale nemôžu. Faktory, ako je nedostatok podnikateľskej kultúry a myslenia, ktoré vedú k obmedzenému záujmu o podnikanie, brzdia ich úsilie. Okrem toho existuje nedostatočná odborná príprava na zlepšenie ich zručností a podnikateľských kompetencií a inovácia je vo všeobecnosti brzdená pretrvávajúcimi účinkami historického rozdelenia medzi východom a západom a nedávnou hospodárskou krízou prostredníctvom nedostatočných investícií do výskumu a vývoja,“ píše sa v popise projektu CERIecon.

Práve Playpark je miestom pre zvyšovanie zručností začínajúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií. Okrem Slovenska je do projektu zapojených ďalších 6 regiónov EÚ z Českej republiky, Chorvátska, Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska. V rámci Slovenska je Playpark lokalizovaný v hlavnom meste Bratislava. Prostredníctvom uceleného balíka stratégií, akčných plánov, pilotných akcií, tréningov a nástrojov umožňuje vytvorenie inovatívneho spôsobu inšpirácie, tréningu a podpory začínajúcich podnikateľov v regióne Strednej Európy.

Program je určený pre študentov stredných a vysokých škôl, absolventov vysokých škôl a začínajúcich podnikateľov (0 – 5 rokov existencie) s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Je dôležité tiež spomenúť, že jednou z priorít projektu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

projekt CERIecon

V 6 mesačnej perióde Playpark Bratislava poskytuje bezplatne dvanástim vybraným účastníkom miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) počas pol roka, tiež 7 praktických workshopov podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, ale aj 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí, a v neposlednom rade osobné poradenstvo pre ďalší rozvoj podnikania či účasť na medzinárodnom Playpark pitching finals.

Úlohou úspešného uchádzača je napísať podnikateľský plán, ktorý spolu s pitch videom a účasťou na lokálnej súťaži podnikateľských nápadov, prípadne účasťou na Playpark pitching finals v Stuttgarte, bude hlavným výstupom absolvovanej tréningovej periódy.  

Aktivity projektu majú prispieť k budovaniu podnikateľskej kultúry v meste Bratislava a k zvýšeniu motivácie mladých ľudí začať podnikať. Na mieru šitá podpora a vzdelávanie poskytované v rámci Playparku umožní rozvoj ich podnikateľských zručností a kompetencií. Navyše, nadnárodná sieť, spájajúca jednotlivé regionálne ekosystémy, poskytne začínajúcim podnikateľom príležitosti na rozvoj v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, vzájomnú výmenu skúseností a know-how.

Spoločnou črtou všetkých Playparkov rozvíjaných v rámci projektu CERIecon je zameranie sa na oblasti stratégií regionálnej špecializácie (RIS3) ako hlavného zdroja inovácií. Počas 36 mesiacov realizácie (jún 2016 – máj 2019) projekt CERIecon vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prispeje k zvyšovaniu inovatívnosti v regiónoch Strednej Európy a vďaka zameraniu na ekonomický i sociálny rozmer aj k ich premene na lepšie miesta pre život a prácu.

Autori projektu očakávajú, že do polovice roku 2019 projekt CERIecon zmení spôsob, akým sa podnikatelia inšpirovali, vzdelávali a podporovali prostredníctvom rozvoja a implementácie nových komplexných regionálnych inovačných ekosystémov (nazývaných Playparks) a nadnárodnej inovačnej ekosystémovej siete, určenej na podporu hospodárskych a sociálnych inovácií pre väčšinu stredoeurópskych členských štátov.

Každý záujemca o účasť v programe Playpark Bratislava sa mohol registrovať prostredníctvom elektronickej žiadosti najneskôr do 24. 9. 2017. Výberová komisia do 28. 9. 2017 určí 12 účastníkov 1. tréningovej periódy (september 2017 – február 2018).

Viac o projekte CERIecon je uvedených na webových stránkach:

 

Spracovala: Slávka Cigáňová Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: INTERREG CENTRAL

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky