Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Malý svět techniky U6 – interaktívna expozícia nielen pre malých

VEDA NA DOSAH

U6

Ako môžete spoznať tajomstvá vedy a techniky? Napríklad vďaka pripravovanému Centru vedy, ktoré vznikne vďaka národnému projektu PopVaT – popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Aby sme priniesli návštevníkom to najlepšie a najzaujímavejšie, navštívili sme viaceré centrá a expozície zamerané na popularizáciu vedy a techniky. V Čechách, kúsok za hranicami, sme objavili Malý svět techniky U6, ktorý nám bol veľkou inšpiráciou a preto vám ju chceme v krátkosti predstaviť.

Dolná oblasť Vítkovic je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá sa nachádza blízko centra Ostravy. Krásne industriálne priestory bývalých železiarní a oceliarní tu premenili na kultúrne centrum, kde sa konajú koncerty, festivaly či rôzne výstavy. Pre nadšencov vedy a techniky sa tu nachádza stála expozícia – Malý svět techniky U6.

priestory U6Výstava interaktívnym spôsobom odhaľuje históriu a tajomstvá rôznych technických vynálezov, ktoré významným spôsobom zasiahli do technického pokroku nielen v Čechách, ale aj vo svete. Znamenali začiatok priemyselnej revolúcie a viedli k rozvoju viacerých priemyselných oblastí. Dominantou priestorov výstavy sú dve plynové dúchadlá z rokov 1938 a 1948. Tie slúžili na vháňanie vzduchu do vysokej pece, a tak urýchľovali výrobu železa a ocele, dlhých 160 rokov. Okrem dúchadiel výstavu tvorí viac než stovka interaktívnych exponátov. Práve na praktických príkladoch si návštevníci môžu vyskúšať rôzne vedecké a technické princípy.

Výstava sa rozprestiera na 2 901 m2. Po vstupe sú návštevníci uvedení do deja krátkou projekciou, ktorá na úvod predstaví celú expozíciu. Sprievodcom v nej je legendárny spisovateľ Jules Verne, ktorého slávne vedecko-fantastické knižky poslúžili ako inšpirácia a zároveň brány do ôsmych vedecko-technických okruhov, ktorým sa výstava venuje.

Prvá časť výstavy nesie názov Cesta do stredu Zeme. Pripomína obdobie, kedy bola odštartovaná priemyselná revolúcia. Vynájdenie parného stroja umožnilo obrovský rozmach viacerých priemyselných odvetví. V oblasti Čiech to bol najmä textilný priemysel, ktorému je venovaná podstatná časť tejto expozície. Ďalej pokračuje predstavením obrábacích strojov či praktickými príkladmi fungovania kladky a páky.

Nasledujúcou expozíciou je Tajomstvo Oceľového mesta.  Práve s výrobou železa a ocele je spätá história Moravskosliezského kraja. V tejto časti je priblížený najmä vývoj vyrábania koksu z kamenného uhlia a vynález pudlovacej pece. Tieto technické vynálezy umožnili vysokokapacitný spôsob spracovania a výroby týchto surovín.  Návštevníci si môžu pozrieť miniatúry taviacich pecí, koksovne, alebo si sami môžu vyskúšať, ako sa pudluje železo a oceľ. 

Urýchlenie výroby ocele viedlo k masovej výrobe oceľových koľajníc, ktoré pomohli k rozmachu železničnej dopravy. Jej vývoju je venovaná časť Cesta okolo sveta za 80 dní. Vzdialenosti sa začali skracovať a rýchlosť vlakov sa zvyšovala. V tej dobe sa stal svetovým objavom vynález parnej lokomotívy, ktorý znamenal pokrok v doprave a ten bol nasledovaný vynálezom parníka. Keď nakoniec svetlo sveta uzrel vynález telegrafu, vstúpilo ľudstvo do novej éry. Aké je to byť strojvodcom? Ako vyzerali železničné koľaje vtedy a dnes? Aj to ponúka táto časť výstavy.

Vývoj telegrafie a vedecké objavy v oblasti elektriny znamenali nový medzník vo vývoji ľudstva, nazývaný aj vedecko-technickou revolúciou, ktorej je venovaná časť s názvom Robur Dobyvateľ. Ako vyzerá elektráreň na ľudský pohon? To si môžu návštevníci vyskúšať sami na sebe.  

Expozícia pokračuje časťou Pán sveta. Cítiť sa ako pomyselní páni sveta dopomohol ľudstvu vynález spaľovacieho motora. Bol vynájdený ešte pred masívnym rozšírením elektrických zariadení, no jeho celý potenciál bol využitý až pripojením motora do automobilu a prvá úspešná jazda. Takto začal spaľovací motor dominovať 20. storočiu. Návštevníci sa môžu, v tejto časti výstavy, pozrieť do útrob automobilov, alebo si vyskúšať jazdu na rôznych simulátoroch.

priestory U6Vývoj automobilov bol už len krôčik od vývoja lietajúcich strojov, presne tak ako si to Jules Verne vysníval. Zo Zeme na Mesiac sa volá ďalšia časť výstavy. Vďaka vývoju motorov, ktoré bolo možné inštalovať do lietadiel. Tie na začiatku 20. storočia skutočne vzlietli a neskôr našli svoje využitie aj ako dopravný prostriedok. O tom, že lietanie je zábavné sa môžu návštevníci presvedčiť na leteckom simulátore, alebo si môžu skúsiť, aké to je byť kozmonautom. Ako sa cítil kapitán Nemo? Aj to si môžu návštevníci expozície vyskúšať na vlastnej koži, v slávnej ponorke Nautilus, ktorá je najväčším exponátom výstavy.

Plávajúce mesto je názov časti venovanej skroteniu vody. Pri zostupe do prízemia objavíte „vodný svet“, ako aj cestu, ktorú musí prekonať voda, od svojho zdroja, až po našu domácnosť. Tu sa zabavia najmä nadšenci vodných hier, ale aj fanúšikovia hudobných fontán.

Poslednou časťou výstavy je Zmätok nad zmätok. Expozícia sa venuje princípom, ktoré sa uplatňujú v súčasnom priemysle a technike. Napríklad problematika osvetlenia, alebo záznamovej techniky. Špeciálna časť je venovaná najmä akustike, vlneniu a zvukom. Na záver návštevníci vstúpia do zóny príležitostných výstav, kde sa nachádzajú fotografie rozvoja Dolnej oblasti Vítkovic, či fotky amatérskych cestovateľov.

SVĚT TECHNIKY

Autor: Mgr. Viera Fábryová, CVTI SR

Foto: Viera Fábryová, CVTI SR

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky