Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Malí vysokoškoláci v Prešove skúmali nočnú oblohu

VEDA NA DOSAH

Prešovská detská univerzita 2017

Príbehy nočnej oblohy alebo Potulky nočnou oblohou – v takomto duchu sa niesli večerné stretnutia detí na voľnom priestranstve a poznávanie hviezd na oblohe, pri ktorom nechýbali ani historky z antickej mytológie. Všetko to bolo realizované v rámci aktivít z oblasti fyziky, astronómie a geografie, ktoré zažili účastníci Prešovskej detskej univerzity (PDU). Konala sa v týždni od 10. júla do 14. júla 2017. Jubilejný 10. ročník prázdninového vzdelávania detí mal názov „PDU RETRO“; program totiž pozostával z najlepších prednášok, seminárov a tvorivých dielní z predošlých ročníkov.

Veľký úspech mali tvorivé dielne, ktoré súviseli s novo získanými poznatkami z fyziky a astronómie: Ukážka raketového modelárstva a Priblížime sa ku hviezdam. Deti tu mali možnosť vidieť krásne modely rakiet, a každé dieťa si zhotovilo vlastný model. Na záver deti tieto modely vystrelili na športovom ihrisku pri univerzite. Seminár s tajomným názvom Čo ukrýva krajina bol v rukách geografov, ktorí učili deti čítať z máp, ale aj určovať vzorky pôdy a iné zaujímavosti. Tvorivá dielňa Kúzelná fyzika zas dokázala, že aj táto oblasť vedeckého poznania vie byť zaujímavá, ba priam vzrušujúca a vtipná.

V rámci seminárov a tvorivých dielní boli organizované aj aktivity z oblasti mediálnej kultúry. Prednášky Rozhlasový moderátor a RETRO médiá deťom poskytli nielen dôkladné informácie o rozhlase ako médiu, ale umožnili im aj pobudnúť v improvizovanom „retroštúdiu“ a vyskúšať si prácu rozhlasového redaktora. Na tieto prednášky nadväzovala aj tvorivá dielňa Rozhlasové hviezdičky (zabezpečilo univerzitné rádio – Rádio Paf) – aj tu deti nahliadli do „rozhlasovej“ atmosféry a profesií, ktoré sa s ňou spájajú. V rámci tvorivej dielne Krok za krokom k filmu sa menšie deti dozvedeli, čo je to animovaný film, ako vzniká, ba pokúsili sa ho aj vyrobiť; tí väčší sa zasa v tvorivej dielni Veľkí majstri pre malých i väčších oboznámili s tvorbou animovaných videoklipov. Bokom nezostalo ani divadelné umenie – všeličo o divadle a z divadelníctva sa dozvedeli i vyskúšali si deti v rámci tvorivej dielne Divadelné úlety.

Prešovská detská univerzita 2017

Počas Prešovskej detskej univerzity sa konali aj aktivity z oblasti literárneho, výtvarného a hudobného umenia. Tieto tvorivé dielne už tradične interaktívne, hravo a zaujímavo ponúkajú deťom svet tónov, farieb a umeleckého slova. Tvorivá dielňa Aka fuka ukázala hudobnú výchovu z celkom nekonvenčného a veľmi príťažlivého a vtipného pohľadu. Viaceré tvorivé dielne boli zamerané na výtvarníctvo (Farebný svet, Farebná krajina, Moje mesto) a umožňovali deťom vyjadriť svoje videnie okolia rôznymi výtvarnými technikami. Umelecké slovo dostalo priestor v tvorivej dielni Bola raz jedna láska, tu deti s použitím zaujímavých metód tvorivej dramatiky interpretovali básne z rovnomennej básnickej zbierky Valentína Šefčíka.  

************************************************

Študijný pobyt na univerzite začali študenti slávnostnou imatrikuláciou v pondelok 10. júla.  Prešovská univerzita v Prešove aj tento rok ponúkla takmer 200 deťom vo veku od 7 do 15 rokov jedinečnú príležitosť pre plnohodnotné trávenie prázdninového týždňa v podobe netradičného vzdelávania. „Boli to opäť zaujímavé prednášky, semináre, tvorivé dielne či exkurzie, v rámci ktorých sa deti stretli s témami ako sú ´VÝLET do poznania´, ´Premeny umenia´, ´Poklady prírody´, ´In MEDIAs res´, ´Vykopávky´, ´V zdravom tele dobrod(r)uh´, ´Kolobeh, obeh, beh´… potúlali sa nočnou oblohou, priblížili sa k hviezdam, vykopali pravekú keramiku alebo vyryžovali zlato,“ bližšie popísala Zuzana Stanislavová, garantka projektu PDU. Zároveň doplnila, že malí vysokoškoláci zažili aj množstvo dobrodružných poznávacích aktivít, dozvedeli sa, ako sa varila soľ, skúsili vyrobiť solivarskú čipku, maľované medovníčky, uplietli si košíky, zoznámili sa s nepoznanou stránkou štvornohých priateľov.

PDU sa tradične začína slávnostnou imatrikuláciou, na ktorej boli študentom odovzdané šiltovky, tričká s logom univerzity a špeciálne indexy, do ktorých si zapísali ponúknutý študijný program, rovnomerne rozvrhnutý na každý deň.  Na záver svojho pobytu deti vypracovali absolventskú prácu a na slávnostnej promócii za účasti rodičov získali diplom s udelením titulu „bakalárček“, resp. „magisterček“. Promócia bola sprevádzaná vernisážou detských umeleckých prác vytvorených počas celého univerzitného týždňa.

 

Informácie a foto poskytli: prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., Mgr. Adela Mitrová, PhD. a Mgr. Anna Polačková, PhD.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky