Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Malí študenti

VEDA NA DOSAH

Žilinská detská univerzita 2015

V poradí už 11. ročník Žilinskej detskej univerzity slávnostne otvoril 6. júla Milan Trunkvalter prorektor pre vzdelávanie spolu s Milanom Dadom dekanom Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

Až 150 detí vo veku 8 – 12 rokov sa v týchto horúcich dňoch intenzívne vzdeláva. Počas neľahkého štúdia od 6. júla do 10. júla ich čaká viac ako 30 prednášok vrátane praktických ukážok a cvičení v laboratóriách. Témy prednášok sú zacielené na oblasť fyziky, matematiky, elektrotechniky, strojárstva, financií, požiarnej ochrany s prihliadnutím na vek a záujem detí. „Najviac sa teším na laboratóriá a pokusy, ktoré tam budeme robiť. Laboratóriá poznám zatiaľ iba z rozprávky. Možno si tu nájdem aj nových kamarátov a kamarátky,“ uviedla Natálka, ktorá patrí medzi budúcich bakalárikov.

„Budeme sa snažiť zodpovedať každú zvedavú otázku, aby si deti mohli vytvoriť dokonalú predstavu o prednášanej problematike. Našou hlavnou úlohou je deťom školského veku sprostredkovať zážitok a priblížiť im predovšetkým svet technických a prírodných vied hravou formou a eliminovať tak ich rešpekt pred predmetmi ako sú matematika, fyzika, prírodoveda a podobne,“ uviedol Peter Hockicko, prodekan pre pedagogickú činnosť Elektrotechnickej fakulty a člen organizačného tímu Žilinskej detskej univerzity.

V piatok 10. júla deťúrence ukončia svoje štúdium slávnostnou promóciu, na ktorej im bude udelený titul „bakalárik“ či „inžinierik“.

 

Zdroj: Tlačová správa Žilinskej univerzity v Žiline

Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky