Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ľudské srdce a vysoký tlak

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /zdravie a srdce/

Ako žiť naplno s hypertenziou? Symbol lásky, dobroty, ale aj kypiaceho života. Ľudské srdce je našim motorom. Najdôležitejším svalom v tele. Dokázalo by denne potiahnuť kamión až 32 km. Ako ho máme súčasne „rozdávať“ a pritom chrániť“? „Rozdávať s rozumom a chrániť s láskou,“ reaguje s úsmevom doc. RNDr. Oľga Pecháňová DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. Spolu s kardiológom a vedeckým pracovníkom doc. MUDr. Jánom Lietavom, CSc. budú v relácii  VEDA SK v sobotu 21. 10. od 22.20 hodiny hovoriť o sile, úchvatnosti, ale aj zraniteľnosti ľudského srdca. O rizikách, ktoré môžu negatívne ovplyvniť jeho výkon a kvalitu ľudského života. „Čím sa máme viac radi, tým máme väčšiu šancu na zdravý život,“ pripomína Oľga Pecháňová.

Téma je vysoko aktuálna, nakoľko na Slovensku srdcové infarkty zapríčiňujú až 26 percent úmrtí ľudí (dvojnásobne až trojnásobne viac ako v krajinách vyspelejšej západnej Európy). Nelichotivá situácia súvisí s mnohými objektívnymi príčinami, ale aj so spôsobom života. Jedným z najrizikovejších faktorov je hypertenzia a na Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV sa jej venujú v niekoľkých výskumných programoch. „Naše úsilie a sledovanie mechanizmov by malo v konečnom dôsledku viesť k látke, ktorá dokáže efektívne pomôcť človeku s vysokým krvným tlakom alebo iným kardiovaskulárnym ochorením. Vieme povedať, ktorá látka spúšťa aký mechanizmus a ak ho napríklad zablokujeme, znížime krvný tlak. Napríklad fyziologickú úlohu oxidu dusnatého sme sledovali prví na Slovensku,“  pripomína Oľga Pecháňová. Podrobnejšie informácie zaznejú už v sobotu večer v Rádiu Slovensko.

Hostia: 

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a

doc.MUDr. Ján Lietava, CSc., kardiológ a vedecký pracovník SAV

Vysielanie: Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko 21. 10. od 22.20 do 24.00 hod. 

Informácie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky