Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

L’Oréal-UNESCO v rámci projektu „Pre ženy vo vede“ oceňuje vedkyne aj na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Za posledných 18 rokov boli v rámci programu L'Oréal-UNESCO „Pre ženy vo vede" ocenené tisíce vedkýň a súčasťou ocenenia bola aj podporená a zviditeľnená výnimočná kvalita ich práce. Medzinárodný projekt L'Oréal-UNESCO „Pre ženy vo vede“ bol v roku 2016 slávnostne uvedený aj na Slovensku.

Mladá študentka - vedkyňa s mikroskopom. Zdroj: iStockphoto.com

O projekte L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

Pôvodný program „L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede“ bol založený v Paríži v roku 1998 na podporu žien – vedkýň. Cieľom programu je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku rozbiehajúcej sa kariéry. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých krajín sveta a ocenil viac ako 2 500 žien zo 110 krajín.

L´Oréal a Slovensko

Spoločnosť L´Oréal v spolupráci s partnerom, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a odborným garantom pre Slovensko, Slovenskou akadémiou vied (SAV), hneď v prvom ročníku, s veľkým záujmom zo strany odbornej verejnosti, naštartovali úspešný projekt a zviditeľňujú výnimočnú kvalitu práce žien vo vede aj na Slovensku. Koncom roka 2016 vyhlásili prihlasovanie do súťaže „L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede“ a slovenským vedkyniam prostredníctvom súťaže ponúkajú príležitosť k ďalšiemu vedeckému rozvoju. Ocenenie sa udeľuje v dvoch kategóriách, kde kritérium pre obe kategórie je ukončené doktorandské štúdium a prebiehajúci výskumný projekt na území Slovenska vo vybraných vedných odboroch. Vedný odbor, resp. vedecký výskum „súťažiach“ vedkýň sa zameriava na oblasti Vied o živej prírode (ako sú biológia, biochémia, biofyzika, genetika, fyziológia, neurovedy, biotechnológie, ekológia, atď.) a na oblasti Vied o neživej prírode (ako sú fyzika, chémia, matematika, inžinierske vedy, technológie, informačné vedy, vedy o Zemi a vesmíre, atď.). Ocenené vedkyne vo svojich kategóriách získajú ocenenie vo výške 5 000,00 eur, ktoré je určené pre ich ďalší výskum na Slovensku. Ocenenými kategóriami sú mladá vedkyňa do 35 rokov a vedkyňa v kategórii od 36 – 45 rokov. V prvom ročníku súťaže sa v oboch kategóriách spolu prihlásilo 58 vedkýň so svojimi projektmi.

Výherkyne prvého ročníka súťaže

Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo 13. septembra 2017 v Bratislave. Počas slávnostného odovzdávania cien predstavili všetkých 11 vedkýň spolu so svojimi projektmi, ktoré sa do finále prebojovali v júni, kedy svoje projekty obhajovali pred porotou. Ocenenými vedkyňami prvého ročníka „L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede“ na Slovensku sa stali:

  • v kategórií do 35 rokov: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
  • v kategórií 36 – 45 rokov: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Obe výherkyne postupujú so svojimi projektmi do celosvetového finále, ktoré sa uskutoční v Paríži a bojovať budú o finančnú cenu 100 000,00 eur pre podporu svojho projektu.

Ako povedala predsedníčka poroty RNDr. Eva Majková, DrSc. zo SAV: „Prvý ročník je naozaj výnimočný, a to nielen tým, že sa prihlásilo neočakávané množstvo mladých žien zapálených pre vedu. Pre nás má projekt aj veľmi dôležitý, medzinárodný a osvetový charakter. Spolu s našimi talentovanými vedkyňami, ktoré preukázali neuveriteľné nadanie, sa tento rok pripájame k podpísaniu Manifestu pre ženy vo vede. Tento Manifest podporuje zastúpenie žien vo vede a od jeho predstavenia pred rokom v Paríži ho podpísalo už viac ako stotisíc ľudí.“

Zúčastnené finalistky prvého ročníka súťaže L'Oréal-UNESCO „Pre ženy vo vede“ s Tomášom Hruškom, generálnym riaditeľom spoločnosti L'Oréal Slovensko

Zúčastnené finalistky prvého ročníka súťaže L’Oréal-UNESCO „Pre ženy vo vede“ s Tomášom Hruškom, generálnym riaditeľom spoločnosti L’Oréal Slovensko

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. – víťazka v kategórii do 35 rokov

pracuje v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc. Projekt umožňuje na základe unikátnej metódy (elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie) pozorovať tvorbu a prítomnosť voľných radikálov v rôznych materiáloch, napríklad v oxide titaničitom. Na základe tohto pozorovania je možné materiály analyzovať a vyvodiť súvislosť medzi ich typom a aktivitou. Tieto poznatky potom prispievajú k vývoju nových fotokatalyzátorov, ktoré môžu rozšíriť a zefektívniť možnosti využitia fotokatalytických procesov. Fotokatalytická metóda slúži hlavne k odstraňovaniu nežiaducich nečistôt v životnom prostredí, napríklad pri čistení vody od rezistentných polutantov.

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. – víťazka v kategórii do 35 rokov

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. – víťazka v kategórii do 35 rokov

Ing. Lenka Letavajová, PhD., ktorá prebrala ocenenie za svoju kamarátku, výherkyňu Ing. Zuzanu Barbierikovú, PhD., ktorá sa z pracovných dôvodov nemohla na vyhlásení výsledkov zúčastniť, sa vyjadrila, že „jej kamarátku motivovala zúčastniť sa na tejto súťaže prvotná myšlienka podpory mladých vedkýň. Je to špecifické a myslím si, že to brala ako výzvu.“ Na otázku, čo by nám na svoju kamarátku prezradila, sme sa dozvedeli, že „je veľmi múdra, šikovná a keď ma poprosila, či by som sa nezúčastnila na tomto odovzdávaní, ani na chvíľu som nepochybovala, že bude na vrchole, že to vyhrá.“

Mgr. Lucia Kučerová, PhD. – víťazka v kategórii od 36 – 45 rokov

pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Metastatické mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám pri karcinóme prsníka. Projekt sa zaoberá schopnosťou metastázovania nádorových ochorení, ktorá je najväčšou prekážkou účinnej liečby. Cieľom projektu je izolácia a analýza buniek schopných iniciovať metastázy a hľadanie ich vzťahu k nádorovým kmeňovým bunkám s mezenchýmovým fenotypom. Výsledkom projektu bude odvodenie modelu na predklinické testovanie látok zabraňujúcich metastatickému rozsevu. Projekt je zameraný na charakterizáciu nových biomarkerov metastatickej diseminácie pri karcinóme prsníka.

Mgr. Lucia Kučerová, PhD. – víťazka v kategórii od 36 – 45 rokov

Mgr. Lucia Kučerová, PhD. – víťazka v kategórii od 36 – 45 rokov

Po slávnostnom odovzdávaní cien sme prítomnej výherkyni položili pár otázok.

Z. V. Č.: Ako vnímate získanie tohto ocenenia. Čo to pre Vás znamená?

L. KUČEROVÁ: Je to pre mňa veľká česť. Ide o prvý ročník a pri počte prihlásených projektov bola konkurencia skutočne obrovská. Sú to aj moje kolegyne a myslím si, že tie projekty boli skutočne výborné a cením si, že môj projekt zaujal porotu najviac.

Z. V. Č.: Môžete nám v krátkosti predstaviť, aký je hlavný cieľ Vášho projektu?

L. KUČEROVÁ: V rámci  cieľu svojho projektu som sa zamerala na to, čo naozaj trápi onkologických pacientov, resp. ich lekárov, a to je metastatická choroba. Je to vlastne štádium, kedy sa rakovina vymkne kontrole a dostane sa do celého organizmu, kde je potom ťažké dostať ju pod kontrolu a bojovať s ňou. Projekt bol teda zameraný na spoznanie tých vlastností a buniek, ktoré metastázujú a potenciálne by mal viesť aj k tomu, ako zabrániť, aby sa ďalej nedostávali do celého organizmu.

Z. V. Č.: Čo by ste odkázali mladým dievčatám, ktoré sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní? Prečo veda?

L. KUČEROVÁ: Hovorím to všade. Myslím si, že ide o pestrú profesiu, ktorá vyžaduje neustále sa učiť a aj neustále prináša veľa poznatkov a vecí. Taktiež ide o veľmi slobodnú profesiu, ktorá umožňuje veľa cestovať, pohybovať sa v najrôznejších krajinách sveta. Z viacerých pohľadov je v dnešnej dobe podľa mňa veľmi atraktívna.

Z. V. Č.: Ďakujeme za rozhovor a gratulujeme k získanému oceneniu.  

O spoločnosti L’Oréal v číslach

Spoločnosť L’Oréal sa venuje kráse – kozmetickému priemyslu už viac ako 107 rokov. Unikátne portfólio 32 medzinárodných, vzájomne sa doplňujúcich značiek, z ktorých 20 si môžu kúpiť aj zákazníci na Slovensku. Celá skupina  vo svete zamestnáva 82 900 ľudí. Ako popredná svetová kozmetická spoločnosť je L’Oréal súčasťou všetkých distribučných sietí: masový trh, obchodné domy, lekárne a drogérie, kadernícke salóny a parfumérie. Vo výskume a na inováciách spoločnosti L’Oréal pracuje 3 870 ľudí približne 60-tich národností. V tridsiatich disciplínach sú viac ako polovica týchto zamestnancov lekári alebo inžinieri a firma má 497 patentov podaných v roku 2015. (Zdroj: L’Oréal Research and Innovation in key figures).

 

Spracovali: Mária Izakovičová a Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Pre ženy vo vede

Tlačové správy

Účasť na slávnostnom odovzdávaní ocenení

Foto: Pre ženy vo vede

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky