Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Leto plné záujmu o elektroniku

VEDA NA DOSAH

kurz 3D tlače pod patronátom FABLAB Slovensko

Práve v týchto dňoch prebieha už 26. ročník dvojtýždňového Letného sústredenia talentovanej mládež v elektronike (LSTME), ktoré ponúka chlapcom a dievčatám možnosť zdokonaliť sa v jednotlivých oblastiach elektroniky. Jednotlivé časti sústredenia zamerané na rôzne oblasti elektroniky a techniky vedie kolektív profesionálov konkrétneho odboru, ako aj ľudia s rovnakými záujmami. Súčasťou sústredenia je aj relax, výlety, súťaže, ale najmä získavanie vedomostí a priateľstiev.

Čo všetko sústredenie ponúka?

V prvom rade množstvo aktivít a vedomostí formou tzv. zamestnaní. Sústredenie je tematicky rozdelené na niekoľko zamestnaní, kde každé zameriava svoju pozornosť na konkrétne znalosti a úlohy, ktorým sa chlapci a dievčatá venujú.

V zamestnaní „Programovanie“ sa venuje programovaniu a tvorbe web stránok. Účastníci sústredenia sa naučia vytvoriť si vlastnú webovú stránku, alebo naprogramovať svoj prvý program. Pokročilejší majú príležitosť naučiť sa programovať mikrokontroléry, vyskúšať si naprogramovať robotov, ktorých sami navrhnú na iných zamestnaniach alebo oživiť webové stránky pomocou skriptovacích jazykov PHP alebo Python.

V ďalšom zo zamestnaní sa Konštruuje. Účastníkom ponúka základy elektroniky, návrhu dosiek plošných spojov, následne sa učia, ako takú dosku vyrobiť podľa navrhnutej predlohy, a nakoniec sa doska osádza súčiastkami. Pre záujemcov je tu možnosť vyhotoviť si aj vlastné stavebnice s odbornou pomocou inštruktorov. Každý účastník si navrhne plošný spoj v počítači, ktorý si aj vyrobí, oživí a samozrejme si to zoberie so sebou.

Kurz konštrukcie elektroniky

Treťou možnosťou zamestnania je LEGO robotika, v ktorom sa chlapci a dievčatá venujú robotike a kybernetike. Po tom, čo sa do modelov lega pridá aj elektronika, lego nadobúda nové možnosti a už nie je len „jednoduchou“ hračkou pre deti. Na tomto zamestnaní sa účastníci oboznámia s teóriou robotiky. Pomocou rôznych špeciálnych súčiastok, ako napríklad použitím snímačov ako vstupného prvku rozmýšľania robota, alebo použitím motorických súčiastok na pohyb, si deti môžu vyrobiť aj vlastného robota.

kurz stavania programovania LEGO

Štvrtým zamestnaním, ktoré je v rámci Letného sústredenia talentovanej mládeže v elektronike možné absolvovať, je AV tvorba. Počas sústredenia sa deti učia pracovať s video kamerou. Počas zamestnania majú príležitosť osvojiť si základné princípy natáčania, vyskúšať si strih videa a hudby. Okrem toho je tu ponúknutý aj veľký priestor pre tvorivosť a kreativitu. Počas dvoch týždňov si s pomocou odborných lektorov, napíšu a vymyslia vlastný scenár, zrežírujú, zahrajú, natočia a postrihajú svoj vlastný minifilm.

Súčasťou sústredenia je aj tohtoročná novinka, možnosť osvojiť si prácu s viacerými technickými zariadeniami, kde jedným z nich je aj 3D tlač prostredníctvom kreatívnej dielne FABLAB, ktorá ponúka možnosť vytlačiť si svoje návrhy do reálnej podoby.

Pre tento rok organizátori pripravili malú modulárnu modifikovateľnú robotickú myš. Každý účastník sústredenia si navrhne 3D model, ktorý si vytlačí na 3D tlačiarňach, skonštruuje a naprogramuje si svoju „myšku“. Pre začiatočníkov je pripravená knižnica stavebných prvkov v programe OpenSCAD (Podvozok, motor, kolieska, Arduino nano, ultrazvukový snímač IR prijímač, ..), skúsenejší si môžu navrhnúť vlastnú mechanickú konštrukciu. Všetci účastníci sa stotožňujú so svetovým hnutím otvorených technológií a otvoreného softvéru a svoje výrobky a programy umiestňujú na verejné servery github a podobné, na stránkach FABLAB.sk záujemcovia z radov verejnosti nájdu príslušné odkazy na ich projekty.

batéria 3D tlačiarni — at Ski Krahule.

Rovnako, ako aj v reálnom zamestnaní dospelých, je aj počas sústredenia myslené na zábavu a oddych. Deti majú počas svojho pobytu možnosť relaxovať v prírode, venovať sa športovým aktivitám, zasúťažiť si a zúčastniť sa piškvorkového a šachového turnaja, ako aj zapojiť sa do záujmových prednášok. Záujmové prednášky sú neoddeliteľnou súčasťou programu a formou workshopov s dobrovoľnou účasťou sa môžu všetci účastníci bez ohľadu na to či ide o lektorov alebo o deti, porozprávať o rôznych témach ako napríklad o chove vodných korytnačiek alebo si ukázať a vyskúšať ako sa štrikuje.

 

Informácie o podujatí 

Pohľad ako letná škola prebieha: FB profil Fablab Slovensko 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Autorizovala a redigovala: Ing. Eva Kalužáková, CVTI SR

Foto: Ing. Jozef Vaško, Fablab, CVTI SR

Zdroj: http://www.lstme.sk/o-sustredeni.html

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky