Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predstavujeme laureátov ocenenia Vedec roka SR za rok 2019

Tamara Leontievová

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2019. Zľava: Peter Skyba, Emil Spišák, Dušan Galusek, Ján Híveš a Cyril Rajnák. Autor: Marián Zelenák, CVTI SR

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2019. Zľava: Peter Skyba, Emil Spišák, Dušan Galusek, Ján Híveš a Cyril Rajnák. Autor: Marián Zelenák, CVTI SR

Päť úspešných vedcov si dnes popoludní v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prevzalo ocenenia za mimoriadne výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Podujatie sa nieslo v znamení inovácií z oblasti fyzikálneho, chemického, materiálového a technologického výskumu. Nad 23. ročníkom oceňovania významných vedcov, technológov a mladých výskumníkov prevzala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová. Slávnostnú atmosféru podčiarklo vystúpenie huslistu Filipa Jančíka a klaviristu Remigiusa Kľačanského.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom príhovore v súvislosti s prekonaním koronakrízy zdôraznil dôležitosť našich odborných, vedeckých a technologických tímov. „O tom, že slovenská ekonomika v týchto časoch potrebuje injekciu, podporu či akýsi reštart, asi nepochybujeme. A práve naša výskumná základňa môže ekonomike dopomôcť k tomu, aby podala čo najlepší výkon. Ide len o to, ako využijeme vedecké poznatky a výsledky, a ako ich pretavíme do praxe,“ vyhlásil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. „Veda je to, čo by v tomto štáte malo byť naozaj podporované. Musíme zmeniť smer, ktorým sme doteraz šli, aby sme našu krajinu spoločnými silami zveľadili,“ dodal.

Minister školstva Branislav Gröhling počas slávnostného príhovoru. Autor: Marián Zelenák, CVTI SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling počas slávnostného príhovoru. Autor: Marián Zelenák, CVTI SR

Organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom ocenenia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

„Všetci sa zhodneme na tom, že veda, úroveň poznania a výskum sú dôležité, rovnako ich využitie v praxi, napríklad v aplikovanom výskume, vývoji a prenášaní jednotlivých technológií. To, že sa na tom zhodneme my, však nestačí. Musíme vyslať signál aj navonok, aby sa tento názor uchytil aj v spoločnosti,“ povedal vo svojom prejave v úvode podujatia štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.

„Takýchto signálov je stále viac. Dôležitosť vedy bola zdôraznená v správe krajiny pani prezidentky, jedným zo signálov je aj toto podujatie. Ďalším je napríklad existencia funkcie štátneho tajomníka pre vedu a výskum na ministerstve školstva alebo aj to, že v programovom vyhlásení vlády sa objavila stať o vede a výskume. Signály teda prichádzajú a my na ministerstve sa budeme snažiť na ne čo najlepšie reagovať. Verím, že sa nám podarí vedu a výskum posunúť do centra spoločenského diania, aby sa práve vďaka tomuto mohla spoločnosť posunúť ďalej,“ dodal.

Okrem ministra a štátneho tajomníka sa na podujatí zúčastnili aj štatutári: profesor Ján Kyselovič z CVTI SR, profesor Pavol Šajgalík zo SAV a profesor Dušan Petráš zo ZSVTS. Príhovor mal aj profesor Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, ale aj predseda hodnotiacej komisie ocenenia Vedec roka SR. „Veľké percento šikovných ľudí pracuje aj vo vede na Slovensku. Zámerom súťaže Vedec roka SR je práve identifikácia tých najkvalitnejších vedcov, ktorí pracujú v domácich podmienkach a produkujú výsledky, ktoré sú medzinárodne uznávané za svoj prínos pre rozvoj spoločnosti,“ povedal v príhovore profesor Masarik.

Vedcom roka SR 2019 sa stal Peter Skyba. Autor: Marián Zelenák, CVTI SRVedcom roka SR 2019 sa stal Peter Skyba. Autor: Marián Zelenák, CVTI SR

Ocenení vedci za rok 2019:

Vedec roka: RNDr. Peter Skyba, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Centrum fyziky nízkych teplôt
–    za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu a za rozvoj fyziky veľmi nízkych teplôt na Slovensku

Mladý vedecký pracovník: RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie
–    za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi

Inovátor roka: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
–    za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, no hlavne vo všetkých typoch vôd

Technológ roka: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Ústav technologického a materiálového inžinierstva
–    za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Centrum pre funkčné a funkcionalizované sklá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
–    za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR

Portál Veda na dosah v najbližších dňoch prinesie sériu rozhovorov s laureátmi ocenenia.

(TL,DK)
Foto: Marián Zelenák, CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky