Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Keď dáte vede a technike čas, ukážu sa vám v plnej kráse

Martina Pitlová

zážitok zo ZCV Aurelium

Zážitkové centrum vedy Aurelium (ZCV Aurelium) je od jeho slávnostného otvorenia 7. novembra 2016 v plnej prevádzke. Odvtedy ho navštívilo približne 9 000 návštevníkov. Prinášame vám rozhovor s jeho vedúcim Ing. Martinom Smejom, PhD., ktorý nám porozprával, kedy sa podľa neho stáva návšteva v ZCV Aurelium prínosom, aké má spätné väzby, ale aj o tom, akú otázku dostáva od návštevníkov najčastejšie.

M. P.: Komu by ste odporučili návštevu ZCV Aurelium?

M. SMEJA: „Aurelium je vhodné pre všetkých, ktorí majú radi fyziku v akejkoľvek podobe, zaujímajú sa o ňu a majú túžbu naučiť sa nové veci alebo si ozrejmiť tie vedomosti, ktoré sa niekedy v minulosti naučili. Aspoň minimálna znalosť základov fyziky je nevyhnutná na to, aby si návštevníci naše centrum vedy užili naplno a zároveň sa niečo naučili. Preto aj v návštevnom poriadku odporúčame, aby návštevníci boli starší ako 12 rokov. Zo skúseností vieme, že menšie deti vnímajú exponáty ako prostriedok zábavy a nie získavania nových vedomostí. Veda, hoci vysvetľovaná zábavnou formou tak ako sa to snažíme v ZCV Aurelium, nie je priamočiara. To, čo na jednotlivých exponátoch môžete vidieť, veľakrát nie je pochopiteľné na prvý pohľad, ale vyžaduje si to hlbšie pozorovanie. Vtedy sa stáva návšteva u nás prínosom a zároveň zanechá pocit alebo túžbu zistiť si o danej veci viac. A to sa dá veľmi jednoducho. V dnešných preinformovaných časoch je len potrebné si vybrať tie správne zdroje, či už odborné časopisy, technické knižnice a v neposlednom rade ambíciu študovať vedecko-technické odbory na stredných a vysokých školách.“ 

Aby si návštevníci Aurelium užili naplno a zároveň sa niečo naučili, je nevyhnutná aspoň minimálna znalosť základov fyziky.

M. P.: Prídu si v ZCV Aurelium na svoje učitelia so žiakmi? 

M. SMEJA: „Jednoznačne. Dokonca by bol lepší postup, keby učiteľ prišiel do ZCV Aurelium skôr ako jeho študenti, obzrel si exponáty a pripravil si pôdu na načerpanie nových vedomostí zo strany študentov. Každý exponát, ktorý v ZCV Aurelium máme, rôznym spôsobom vysvetľuje fyzikálne zákonitosti a javy hmatateľným spôsobom. Niečo bliká, bublinkuje alebo sa len hýbe. Učebná látka sa tým dá vysvetliť zaujímavejším spôsobom, ako je to v knihe. Ak to vie učiteľ, profesor správne použiť, môže to mať podstatný prínos na jej pochopenie. Mali sme v ZCV Aurelium triedu študentov so svojou profesorkou fyziky, ktorá im tam odučila hodinu fyziky. Toto je prístup, ktorý veľmi vítame a zároveň pozývame ďalších učiteľov a profesorov, aby si tento prístup osvojili.“

M. P.: Na aký exponát by ste nalákali tých, ktorí s návštevou váhajú? 

M. SMEJA: „To je ťažká otázka a zároveň najviac sa opakujúca. Niektorí návštevníci prichádzajú s otázkou: ´Povedzte mi, ktorý exponát je najzaujímavejší?´ Na túto otázku sa v podstate nedá odpovedať, pretože každému sa páči niečo iné, každému srdce ťahá iným smerom. Ideálne prevedieme návštevníkov v rýchlosti celou halou s tým, že sa ich spýtame, čo sa im páči najviac. ZCV Aurelium je ideologicky rozdelené do šiestich častí a to: využitie energie, svetlo a magnetizmus, optika, prírodné vedy, voda a chémia a matematika. Samostatnou časťou je zvukové laboratórium a časť s vysokým napätím, ktorú voláme Teslov svet. Mne sa najviac páči časť optiky. Spektrometrom môžete snímať skoro akúkoľvek farbu, ktorú si vyberiete, a na monitore sledujete pomerové rozloženie troch základných farieb, z ktorých sa snímaná farba skladá. V časti matematika zaujmú hlavolamy alebo v prírodných vedách exponáty, na ktorých si môžete otestovať postreh.“

Aurelium je ideologicky rozdelené do šiestich častí, z ktorých jednu tvorí optika.

M. P.: Dostávate spätnú väzbu od návštevníkov? 

M. SMEJA: „Spätnú väzbu dostávame rôzne. Jednak sa návštevníkom veľakrát nechce odísť, zapíšu pochvalu do knihy návštev a v neposlednom rade, keď sa stretávame s návštevníkmi pri odchode a vidíme ich rozžiarené oči a počúvame ich slová poďakovania, že sa im veľmi páčilo a že prídu aj druhý raz.“

Martin Smeja pri návšteve prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Jeana Todta spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom.

M. P.: Koľko návštevníkov a návštevníčok zatiaľ približne navštívilo ZCV?

M. SMEJA: „Od slávnostného otvorenia a uvedenia do ostrej prevádzky navštívilo ZCV Aurelium približne 9 000 návštevníkov. Boli to väčšinou školy, ktoré sa objednávali dopredu, ale tiež široká verejnosť, ktorá prichádza hlavne v sobotu. Tu by som rád poprosil návštevníkov, ktorí si vedia nájsť čas počas týždňa, aby navštívili Aurelium v tomto čase, keďže v sobotu prichádza veľké množstvo návštevníkov a k exponátom sa dostanú ťažšie. Otváracie hodiny nájdu na webovej stránke www.aurelium.sk.“ 

M. P.: Čo by ste odkázali tým, čo do ZCV ešte len prídu?

M. SMEJA: „Aby si priniesli dobrú náladu, túžbu po zvedavosti a niečo nové sa dozvedieť a naučiť. V neposlednom rade trpezlivosť, pretože veda a technika sú už raz také. Treba im dať čas a  ukážu sa vám v plnej kráse. Keď budete chcieť, aby ste mali všetko a hneď, budú vás zaťažovať a ničím vás neobohatia. Aurelium nie je detský kútik ani zábavný park, kde je možné nechať deťom voľnú zábavu. V takýchto prípadoch často nachádzame poškodené exponáty. Ich oprava si vyžaduje finančné prostriedky a čas, počas ktorého iným návštevníkom nemôžu slúžiť. Taktiež môže dôjsť k úrazu, pretože veľká plocha láka deti na beh a následne môže dôjsť k poraneniu. Budúcich návštevníkov veľmi radi privítame. V priestoroch centra vedy ich budú čakať animátori, ktorí im ochotne vysvetlia fyzikálne princípy na jednotlivých exponátoch.“

M. P.: Ďakujeme za rozhovor.

 

Navštívte Zážitkové centrum vedy aj vy, otváracie hodiny, ako aj všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na webe ZCV Aurelium. Skupiny nad 10 účastníkov prosíme, aby svoju návštevu nahlasovali prostredníctvom mailu aurelium@cvtisr.sk.

 

Rozhovor pripravila: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT

Uverejnila a redigovala: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky