Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 pozná svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov

Slávnostné vyhodnotenie XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 sa nieslo v znamení vedeckej mobility pod heslom „Travel and explore“. Príznačný názov sa spájal s  hosťami tohtoročného podujatia, ktorých zastrešuje SAIA, n. o., mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Agentúra svojimi aktivitami prirodzene zapadla do cieľovej skupiny účastníkov konferencie, ktorými sú mladí vedeckí pracovníci a študenti z radov vysokých škôl a Slovenskej akadémii vied. Diskusia na tému vedeckej mobility priniesla enormný záujem o programy, ktoré SAIA, n. o. mladým ľudom ponúka. Zo samotných otázok vyplynulo, že cieľová skupina mladých vedcov nemá o možnostiach a programoch mobility úplne dostatočné vedomosti, čo je na škodu. Počas programu sa účastníci dozvedeli, že agentúra vie veľakrát prostredníctvom grantových schém, ponúknuť uchádzačovi ponuku ušitú na mieru.

Prevažná časť diskusie zo strany účastníkov XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 bola nasmerovaná k otázkam krátkodobých programov. Jeden z programov orientovaný na krátkodobé pobyty, je napríklad program CEEPUS. Množstvo otázok smerovalo i k programom zameraných na uchádzačov zo zahraničia, ktorí by mali záujem o pracovný pobyt na našich vedeckých pracoviskách, takýmto je napríklad program EURAXESS.

Ocenení XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019

Celkovo bolo počas slávnostného vyhodnotenia XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov ocenených 17 autorov a ich autorských kolektívov zaujímavých vedeckých prác. Na margo ocenení, organizátori konferencie konštatovali vysokú vedeckú úroveň aktuálne prihlásených príspevkov spojených s vysoko erudovanými interaktívnymi diskusiami.

V spolupráci s Pracovnou skupinou Experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti bol po prvýkrát v rámci Interaktívnej konferencie mladých vedcov ocenený jeden z radov účastníkov orientovaných na oblasť kardiovaskulárneho výskumu. Oceneným je študent Pavol Valovič z FMFI UK BA za prácu s názvom: Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu, ktorý aktuálne pôsobí ako študent vysokej školy na pracovisku ÚNPF CEM SAV.

1.	Pavol Valovič – študent FMFI UK Bratislava, aktuálne pôsobiaci na pracovisku ÚNPF CEM SAV Bratislava, ocenený v spolupráci s Pracovnou skupinou Experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej  spoločnosti, cenu udelil zástupca Pracovnej skupiny Dr. Peter Bališ
Pavol Valovič – študent FMFI UK Bratislava, aktuálne pôsobiaci na pracovisku ÚNPF CEM SAV Bratislava, ocenený v spolupráci s Pracovnou skupinou Experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej  spoločnosti, cenu udelil zástupca Pracovnej skupiny Dr. Peter Bališ

XI. ročník sa niesol i v znamení hodnotenia predošlých ročníkov konferencie. Spätné obzretie sa do minulosti prinieslo rozhodnutie organizátorov udeliť v tomto roku aj špeciálnu cenu. Za celkový odborný prínos v rámci Interaktívnej konferencie mladých vedcov je ocenený Dr. Michala Májeka, ktorý svojimi hodnotnými diskusnými príspevkami preukázal značnú odbornosť a všeobecný prehľad vo vedeckej problematike.

Vyvrcholením aktuálneho ročníka konferencie bolo vyhlásenie prestížneho ocenenia, tzv. ceny Prevedy. Aktuálny ročník priniesol dve hlavné ocenenia. Celkoví víťazi, Mgr. Bernard Mravec z PriF UK BA za prácu s názvom: Fotochrómne vlastnosti jednoducho modifikovateľných hydrazónov na báze benzoylpyridínov a Peter Leško z LF UK BA s prácou pod názvom: Možnosť využitia 3D tlače v liečbe maligného melanómu uvey.

Bernard Mravec – PriF UK Bratislava, Cena Prevedy 2019 Peter Leško – LF UK Bratislava, Cena Prevedy 2019
Bernard Mravec – PriF UK Bratislava, Cena Prevedy 2019 Peter Leško – LF UK Bratislava, Cena Prevedy 2019

Cenu Prevedy do súťaže v roku 2019 venovala spoločnosť LABO-SK a ide o účelovo viazanú finančnú podporu na rozvíjanie vedeckých cieľov. Obe práce ocenené cenou Prevedy priniesli skvelé inovatívne nápady, aplikačné a edukačné výstupy a organizátori pevne veria, že v budúcnosti sa týmto výnimočným ľuďom bude na poli vedy dariť aj naďalej a prinesú množstvo ďalších dôležitých poznatkov a inovácií.

„Jednotlivé ocenenia neberieme len ako udelenie diplomu, finančnej, alebo vecnej ceny. Veríme, že ocenenie každého jedného z účastníkov predstavuje stimul k ich ďalšiemu rozvoju a napĺňaniu vedeckých cieľov. Našou snahou je i naďalej prezentovať a propagovať významné výstupy skvelých štúdií autorských kolektívov, vedeckých tímov. Všetkým účastníkom, ako aj priaznivcom vedy prajeme veľa profesijných a osobných úspechov a hlavne priestoru na realizáciu svojich plánov“, konštatovali organizátori na záver.

 

Zaujímavé projekty z XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019, nájdete pod tagom

# OZ PREVEDA

 

Informácie a fotografie poskytli: Ing. Miroslav Ferko, PhD, ÚVS CEM SAV, Ing. Pavol Farkaš, CHÚ SAV, organizátori podujatia (www.preveda.sk/conference)

Doplňujúci zdroj: saia.sk

Foto: OZ Preveda

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky