Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2016

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Občianske združenie PREVEDA organizuje v poradí VIII. ročník konferencie pod názvom „Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov“.

Konferencia je organizovaná jedinečným a inovatívnym spôsobom so zameraním na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied. Poskytuje účastníkom z radov mladých vedeckých pracovníkov a študentov doktorandského a vysokoškolského štúdia možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky a taktiež publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov. Projektom interaktívnej konferencie bol naštartovaný cyklus vysoko erudovaných konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň majú za cieľ napomôcť k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako aj k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce.

 

OZ PREVEDA každý ročník vyhlasuje víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie, ktorému udeľuje tzv. cenu PREVEDY. Hlavnou výhrou aktuálneho VIII. ročníka Interaktívnej konferencie je aj tentokrát účelovo viazaná finančná podpora na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza, ktorú do súťaže venovala spoločnosť BASF, generálny partner projektu. OZ PREVEDA pri príležitosti svojho 10. výročia ozvláštnila aktuálny ročník o ďalšie prestížne ocenenie tímových hráčov. Kvalitný vedecký tím a spolupráca sú alfou a omegou pre úspešné zvládnutie akejkoľvek i najnáročnejšej vedeckej problematiky. „Pri príležitosti 10-tich rokov pôsobenia OZ Preveda sme sa preto rozhodli oceniť „špeciálnou cenou“ autorský tím, ktorého príspevok vznikol na základe úspešnej spolupráce a spoločne prezentuje zaujímavý a vysoko kvalitný výskum,“ dodal Ing. M. Ferko z Občianskeho združenia PREVEDA.

Ing. M. Ferko k spolupráci a samotnej konferencii taktiež povedal: „Spolupráca Občianskeho združenia Preveda so spoločnosťou BASF je výborná ukážka, ako efektívne a priamo podporiť vedecké snaženie mladej vedeckej obce. Vytvorenie vhodných podmienok pre výskum a experimentálnu prácu je základný pilier pre následnú prezentáciu dosiahnutých špičkových výsledkov. Účastníci konferencie sa každoročne prezentujú vysoko hodnotnými odbornými štúdiami a odvádzajú kus úctyhodnej a kvalitnej práce, za čo im patrí obrovský obdiv a uznanie. Veríme, že tento moderný spôsob vzdelávania ponúkne opäť množstvo skvelých originálnych prác a zaujímavých diskusií. Jednotlivé príspevky sa kumulujú v stále narastajúcej databáze abstraktov v elektronickom zborníku, ktorý ponúka nespočetné množstvo aktuálnych a užitočných vedeckých informácií“.

Komu je konferencia určená a akým témam sa venuje?

Interaktívne prostredie konferencie je otvorené odbornej, ale i širokej verejnosti. Ide o priestor moderného vzdelávania, kde sa každý registrovaný záujemca môže zapojiť do odbornej diskusie, hodnotenia, ako aj do procesu vytvárania novej zaujímavej spolupráce vo viacerých sekciách:

 • Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
 • Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)
 • Biotechnológie a potravinárske technológie
 • Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
 • Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
 • Ekológia a environmentalistika
 • Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
 • Otvorená sekcia pre študentov
 • Otvorená sekcia
 • Aplikovaný výskum
 • Váš špeciálny priestor (priestor určený pre názory a pripomienky)
medicína (ilustračné foto) chémia (ilustračné foto)

 

Hodnotenie a diskusia k témam prebieha v termíne od 5. mája do 6. júna 2016.

 

Prostredie interaktívnej konferencie

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Tlačová správa OZ Preveda

www.preveda.sk

Foto: www.pixabay.com 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky