Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovátori v školských laviciach

VEDA NA DOSAH

Zdroj: CVTI SR

V čase, keď sa žiaci a študenti tešili na čas sladkého prázdninového oddychu, tak mladí inovátori si zasadli „do lavíc“ Letnej školy inovátorov, aby sa naučili, ako svojmu nápadu pomôcť dostať sa do praxe.

Letná škola inovátorov spojila doktorandov, študentov, ale i ďalších záujemcov o tému malého a stredného podnikania. Účastníci prišli so svojimi myšlienkami a chuťou dozvedieť sa, ako tieto nápady uplatniť v podnikateľskom zámere. Mentori a odborníci vedúci workshopy, priniesli svoje skúsenosti i ochotu pomôcť im potrebné znalosti z praxe získať.      

„Mali sme nápad a chceli sme ho konzultovať s odborníkmi z oblasti podnikania, zistiť či náš nápad nadchne aj ostaných a prípadne nájsť aj ďalších členov tímu. …“

„ …ako vedcovi mi chýbajú marketingové a manažment znalosti, ktoré pre business treba. Preto som sa prihlásil do tejto letnej školy.“

Aj to boli motivácie účastníkov prihlásiť sa do Letnej školy inovátorov. Každý z nich, už v úvodnom predstavení naznačil, že práve nové informácie z podnikateľského prostredia boli tým, čo najviac ocenia pre ďalšiu prácu na svojich nápadoch.

Témy, ktorým sa venovali boli pestré. Od problematiky duševného vlastníctva a jeho ochrany, cez otázky analýzy podnikateľského prostredia a plánovania až po dôležitú súčasť podnikania, ktorými sú financie.

Spestrením sa v rámci odborných workshopov stala návšteva kreatívnej dielne bratislavského FabLabu. Pre viacerých bola práca s 3D tlačiarňou, 3D perom či laserovým vyrezávačom úplne niečím novým.

„Doposiaľ som nemal príležitosť vyskúšať si tvorbu na 3D tlačiarní a som veľmi rád, že som sa práve tu vo FabLabe s touto tlačou mohol viac zoznámiť.“

„Tým, že sa venujem modelárstvu, tento priestor je pre mňa nadnesene povedané rajom.“

vo Fablab-eAj s takýmito pocitmi odchádzali účastníci v strede svojho „školského“ týždňa z FabLabu. Okrem skúseností s modernými technológiami mohli v tento deň získať i ďalšie cenné rady od odborníkov na Inno Start Forum. V diskusnom fóre sa nielen im, ale i ďalších záujemcom predstavili zástupcovia iniciatív nefinančnej i finančnej podpory startupov na Slovensku.

Štyri dni aktívnej práce na workshopoch s odborníkmi a konzultácií s mentormi priniesli svoje ovocie v podobe piatkových záverečných prezentácií vlastných projektov. Odborná porota vyberala celkom z ôsmich projektov, ktoré sa predstavili v päťminútových prezentáciách. Tento čas mal porote ukázať či by svojou myšlienkou, ale aj celkovým predstavením sa zaujali potenciálneho investora.

Účastníci Letnej školy inovátorov 2015 patria už teraz k nádejam pre slovenský podnikateľský sektor, zvlášť v oblasti budovania a rozvoja tzv. start-up firiem.  Veríme, že aj vďaka tejto akcii sa účastníkom podarí dosiahnuť svoj stanovený cieľ – doviesť svoju myšlienku k realizácii,“ zhodnotil inovátorov letnej školy jeden z porotcov.

Letná škola inovátorov sa konala od 29. 6. do 3. 7. 2015 a organizovaná bola v rámci projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa.      

Podrobný prehľad každého z dní Letnej školy inovátorov nájdete na oficiálnej stránke projektu.

Autor: Mgr. Eva Vašková, CVTI SR

Foto: Ján Petráš, CVTI SR

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky