Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovačná výkonnosť EÚ sa už štyri roky po sebe zlepšuje

VEDA NA DOSAH

Infografika Zdroj: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

Európa potrebuje zvýšiť svoje inovačné schopnosti, ak chce konkurovať na svetových trhoch, udržať si európsky spôsob života a zlepšiť ho. Preto Junckerova Komisia stanovila pre EÚ a jej členské štáty a regióny ambicióznejšie ciele a navrhla Európsky horizont, ktorý je doteraz najambicióznejším programom v oblasti výskumu a inovácií. Tieto kroky majú prispieť k tomu, aby sa EÚ udržala na čele globálneho výskumu a inovácií.

Z európskeho prehľadu výsledkov inovácií a regionálneho prehľadu výsledkov inovácií na rok 2019, ktoré 17. júna zverejnila Komisia, vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ sa už štyri roky po sebe zlepšuje. Vôbec po prvýkrát v histórii vykázala Európa v oblasti inovácií lepšie výsledky než Spojené štáty. Voči Japonsku a Južnej Kórei však EÚ naďalej zaostáva a rýchlo ju dobieha aj Čína. Tieto údaje sú doplnkom nedávnych odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra, v ktorých sa zdôrazňuje úloha výskumu a inovácií a ktoré obsahujú odporúčania na zvýšenie rastu produktivity a konkurencieschopnosti.

Európsky prehľad výsledkov inovácií graf

Európsky prehľad výsledkov inovácií – poradie krajín. Farebné stĺpce znázorňujú inovačnú výkonnosť v roku 2018, horizontálne spojovníky ukazujú výkonnosť za rok 2017 a sivé stĺpce výkonnosť v roku 2011, všetky údaje v porovnaní s priemerom EÚ v roku 2011.

„Prehľady Komisie týkajúce sa výsledkov inovácií pomáhajú členským štátom, regiónom aj celej EÚ určiť, v ktorých oblastiach sú potrebné reformy na posilnenie vedúceho postavenia Európy v oblasti inovácií“, uviedla v tejto súvislostikomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska.

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2019: kľúčové zistenia

  • Na základe počtu bodov sa krajiny EÚ delia na štyri výkonnostné skupiny: inovační lídri, silní inovátori, mierni novátori a skromní inovátori. Lídrom v oblasti inovácií v EÚ na rok 2019 je opäť Švédsko, za ktorým nasleduje Fínsko, Dánsko a Holandsko. Spojené kráľovstvo a Luxembursko klesli z najvyššej skupiny inovačných lídrov do skupiny silných inovátorov. Estónsko, naopak, vstupuje do skupiny silných inovátorov po prvýkrát.
  • V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2011 zvýšila o 8,8 %. Inovačná výkonnosť sa od roku 2011 zvýšila v 25 členských krajinách EÚ. Výkonnosť sa najviac zvýšila v Litve, Grécku, Lotyšsku, na Malte, v Spojenom kráľovstve, Estónsku a Holandsku, najviac sa znížila v Rumunsku a Slovinsku.
  • Na globálnej úrovni EÚ predstihla Spojené štáty. EÚ má vo výkonnosti aj naďalej výrazný náskok pred Brazíliou, Indiou, Ruskom a Južnou Afrikou. Dobieha nás však Čína, ktorej inovačná výkonnosť rastie trikrát rýchlejšie než výkonnosť EÚ. V porovnaní s Japonskom a Južnou Kóreou EÚ zaostáva.
  • Vo vybratých oblastiach inovácií majú najvyššiu výkonnosť tieto krajiny EÚ: Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie; Luxembursko – atraktívne výskumné systémy; Francúzsko – financie a podpora; Nemecko – podnikové investície; Portugalsko – inovátori z radov MSP; Rakúsko – prepojenia; Malta – duševné vlastníctvo; Írsko – inovácie a ich vplyv na zamestnanosť a predaje;

Regionálny prehľad výsledkov inovácií na rok 2019: kľúčové zistenia

K európskemu prehľadu na rok 2019 je pripojený regionálny prehľad výsledkov inovácií. Obsahuje porovnávacie hodnotenie výkonnosti inovačných systémov vo všetkých 238 regiónoch 23 členských štátov EÚ (Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko a Malta sú zahrnuté na úrovni krajín). Do regionálneho prehľadu výsledkov inovácií sú okrem toho zahrnuté aj regióny z Nórska, Srbska a Švajčiarska.

Najinovatívnejšími regiónmi EÚ sú fínsky región Helsinki-Uusimaa, po ňom švédsky Štokholm a dánsky Hovedstaden. Pre 159 regiónov sa výkonnosť zvýšila v deväťročnom období pozorovania. Tohtoročný regionálny prehľad výsledkov inovácií poukazuje na silnú konvergenciu regionálnej výkonnosti, pričom výkonnostné rozdiely medzi regiónmi sa zmenšujú.

Slovensko

Slovensko a ďalších 13 členských štátov patrí do kategórie miernych inovátorov. Inovačná výkonnosť sa zvýšila o 5.8 percentuálnych bodov.

Slovakia

Čo sa týka regiónov, Bratislavský kraj a západné Slovensko patria medzi rastúcich miernych inovátorov a stredné a východné Slovensko sú hodnotené ako mierni inovátori, kde výkonnosť inovácií klesla. Celkové hodnotenie Slovenska nájdete tu.

Vďaka údajom európskeho i regionálneho prehľadu výsledkov inovácií môžu členské štáty, regióny a aj EÚ ako celok vyhodnotiť, v ktorých oblastiach si počínajú dobre a v ktorých potrebujú uskutočniť reformy, ktoré by pomohli k lepšej propagácii inovácií. Okrem toho Komisia v rámci analýzy európskeho semestra nedávno predložila odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019, ktoré poskytujú všetkým členským štátom EÚ usmernenia pre hospodársku politiku na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. V tohtoročných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny sa výskum a inovácie dostali na popredné miesto.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: 

Regionálny prehľad výsledkov inovácií

Slovensko

Tlačová správa Európskej komisie

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky