Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inaugurácia rektora UMB a dekanov Ekonomickej fakulty UMB a Fakulty prírodných vied UMB

VEDA NA DOSAH

Dňa 15. januára 2015 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

v Aule Beliana uskutočnila

Slávnostná inaugurácia rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

a slávnostné vymenovanie

doc. Ing. Petra Krištofíka, Ph.D.
za dekana Ekonomickej fakulty UMB
a
doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.
za dekanku Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici inaugurovala svojho nového rektora

Dňa 15. januára 2015 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v Aule Beliana uskutočnila slávnostná inaugurácia novozvoleného rektora, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., a slávnostné vymenovanie doc. Ing. Petra Krištofíka, Ph.D. za dekana Ekonomickej fakulty UMB a doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD. za dekanku Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., expert na finančný manažment, dlhoročný zamestnanec Univerzity úspešne pôsobiaci vo viacerých riadiacich pozíciách a doterajší dekan Ekonomickej fakulty UMB sa stal v poradí piatym rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Akademická obec ho vo voľbách 6. mája 2014 zvolila za kandidáta na rektora na štvorročné funkčné obdobie a prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska ho do funkcie vymenoval 18. novembra 2014.

Slávnostný akt sa tešil výnimočnej pozornosti. Odohral sa za účasti takmer troch desiatok najvyšších predstaviteľov slovenských a zahraničných vysokých škôl a početných hostí zastupujúcich štátne i regionálne partnerské inštitúcie Univerzity Mateja Bela z oblasti politického, spoločenského a kultúrneho života. Prítomní boli aj bývalí rektori UMB.

Podporu novému vedeniu Univerzity Mateja Bela, ktoré si dáva za cieľ obhájiť pozíciu svojej alma mater v silnom konkurenčnom prostredí verejných vysokých škôl, vyjadril predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini i primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Autor: Referát marketingovej komunikácie UMB

Zdroj: Tlačová správa UMB v Banskej Bystrici

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky