Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hlava štátu na návšteve SAV

VEDA NA DOSAH

Prezident SR Andrej Kiska navštívil v stredu 19. júla 2017 Slovenskú akadémiu vied. Na Ústave polymérov, ktorý obstál v medzinárodnom hodnotení ako najlepší spolu s Ústavom etnológie, si pozrel Laboratórium kompozitných materiálov, XPS laboratórium či Laboratórium pre výskum biomateriálov. Činnosť týchto výskumných pracovísk mu predstavil riaditeľ ústavu Igor Lacík, členka predsedníctva SAV Mária Omastová, ale aj študentská osobnosť roka Veronika Némethová.

Prezident SR Andrej Kiska na návšteve SAV

„V praxi tu vidieť, ako sa dá spájať teória s praxou, ako sú tu priamo pripravované a vyvíjané metódy pre liečenie cukrovky, pre liečenie rakoviny. Vidíme, ako sa dá spolupracovať s firmami z praxe a ako sa dokáže vytvoriť model, kedy výskum prináša praktické dôsledky na dopad ľudí, ale čo je veľmi dôležité, vytvára nezanedbateľne aj prísun finančných prostriedkov pre vedu. Myslím si, že presne o tom by sme mali dnes rozprávať  ako nachádzať modely prepájania vedy a výskumu s praxou, a to nielen z pohľadu samotnej akadémie vied, vysokých škôl  a univerzít, ale aj z pohľadu exekutívy. Ako by sa mala exekutíva zameriavať na to, aby toto prepojenie bolo úspešné,“ povedal prezident SR Andrej Kiska.

Prezident ďalej dodal, že vo svete bežne fungujú agentúry financované vládou, ktoré sú zamerané presne na to, aby spolufinancovali projekty prepojenia vedy a výskumu s praxou. Slovensko by malo tieto dobré príklady z praxe nasledovať.

„Je naozaj úžasné pre Slovenskú akadémiu vied a vôbec pre celú vedeckú prácu na Slovensku, keď najvyšší štátny predstaviteľ navštívi našu inštitúciu a my máme možnosť mu ukázať, že aj niektoré ústavy SAV ´hrajú ligu majstrov´. S touto podporou sa nám ľahšie presadzujú naše záujmy, ktoré sú oprávnené, či už ide o financovanie, stabilizáciu grantového systému, alebo ide o to, aby sme mali, ako aj pán prezident spomenul, zmysluplnú agentúru, ktorá bude priamo podporovať aplikovaný výskum a vývoj,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Informácie a foto poskytla: Monika Hucáková, hovorkyňa predsedu SAV, Slovenská akadémia vied

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky