Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európu máš na dosah. Tak neváhaj!

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Kufor (Zdroj: Pixabay.com)

Ak máš 18 rokov a si občan Európskej únie, priprav sa spoznávať Európu! Európska komisia 2. mája otvára novú výzvu na podanie žiadostí o cestovné poukazy iniciatívy DiscoverEU. Všetci mladí ľudia vo veku 18 rokov v EÚ sa môžu do 16. mája 2019 prihlásiť a uchádzať sa o príležitosť v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020 objavovať Európu.

Na súťaži sa môžu zúčastniť mladí ľudia, ktorí sa narodili v období od 2. júla 2000 (vrátane) do 1. júla 2001 (vrátane), v čase vyhlásenia výsledkov súťaže majú štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie a v online prihláške uvedú správne číslo svojho preukazu totožnosti alebo pasu. Ďalej sa musia zúčastniť na kvíze a odpovedať na doplňujúcu otázku. Ak budeš vybraný, môžeš cestovať najmenej 1 deň a najviac 30 dní v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020.  Prečo práve 18-roční? Program sa konkrétne zameriava na 18-ročných, pretože tento vek predstavuje významný krok k dospelosti, ktorý by mal ísť ruka v ruke so zvýšeným porozumením pre Európu v celej jej rozmanitosti.

Nové kolo 2019

Toto nové kolo nasleduje po veľmi úspešnom prvom roku iniciatívy, ktorá mladým ľuďom umožnila objavovať kultúrnu rozmanitosť a spoločné hodnoty v Európe. Zámerom Európskej komisie v tomto druhom roku je rozšíriť vzdelávací rozmer projektu. Účastníkom poskytne informácie a tipy, kam cestovať a čo navštíviť v Európe. V prípade záujmu im zabezpečí aj cestovný denník, aby mohli svoje skúsenosti zaznamenať a zamyslieť sa nad nimi. Rovnako budú na cestách mať možnosť zapojiť sa do podujatí zameraných na budovanie komunít.

Komisia zároveň pracuje na tom, aby iniciatíva DiscoverEU bola lepšie prístupná pre všetkých a inkluzívnejšia. Zjednodušuje systém prihlášok, poskytuje tipy, ako finančne výhodne cestovať, pričom v čo najväčšej možnej miere zohľadňuje potreby mladých so zdravotným postihnutím, aby sa aj oni mohli vydať na cesty.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež. Žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá vyberie úspešných uchádzačov. O výsledkoch výberového konania budú uchádzači informovaní v júni 2019.

Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo v najviac 5-člennej skupine. Pravidlom je cestovanie železničnou dopravou. Aby však nič nebránilo voľnému pohybu po celom kontinente, cestovatelia budú môcť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Šancu tak dostanú aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ.

Ilustračný obrázok: Železničná doprava (Zdroj: Pixabay.com)

Iniciatíva DiscoverEU je príležitosť cestovať a pri cestovaní sa vzdelávať určená pre mladých Európanov, a to vrátane mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. Komisia ju spustila v júni 2018 s počiatočným rozpočtom 12 miliónov EUR. Rozpočet na rok 2019 je 16 miliónov EUR. Doteraz malo približne 30 000 mladých ľudí možnosť cestovať po Európe, a tak objavovať bohaté kultúrne dedičstvo, spoznávať nových ľudí, učiť sa z iných kultúr a zistiť, čo spája Európu. Do prvého kola sa prihlásili tisícky mladých ľudí, ktorým sa tak podarilo vybudovať celoeurópsku komunitu. Účastníci, ktorí sa predtým nikdy nestretli, prostredníctvom sociálnych médií vytvorili skupiny s cieľom spoznávať mestá alebo sa vzájomne navštíviť.

Európska komisia plánuje otvoriť štvrté kolo prihlášok pred koncom roka 2019.

Európska komisia navrhla, aby sa v budúcom programe Erasmus na iniciatívu DiscoverEU vyčlenila suma vo výške 700 miliónov eur v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ (na roky 2021–2027). Ak Európsky parlament a Rada tento návrh schvália, v rokoch 2021 až 2027 dostane možnosť cestovať ďalších 1,5 milióna 18-ročných účastníkov.

 

Uverejnila a redigovala: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európsky portál pre mládež

Tlačová správa EK z 2. 5. 2019

Ilustračné obrázky: Pixabay.com

Informácie sú dostupné na stránke Európskeho portálu pre mládež, na facebookovej stránke European Youth EU a takisto na Twittteri na konte European Youth.

Ďalšie informácie:

Otázky a odpovede k DiscoverEU

Informačný prehľad

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky