Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska cena za udržateľnosť

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Časť obálky publikácie /European Sustainability Award/Rules of Contest

Európska komisia uvádza v roku 2018 po prvýkrát Európsku cenu za udržateľnosť, ako odmenu za úsilie a tvorivosť európskych občanov, podnikov a organizácií.

Cieľ tejto ceny je jasný: vyzdvihnúť inšpirujúce príklady iniciatív, ktoré pomáhajú premietať globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja do konkrétnych riešení a príležitostí.

Vzhľadom na prierezový charakter cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa európska cena za udržateľnosť zameriava na konkrétne témy súvisiace s ročnými témami vybranými na politickom fóre OSN na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj.

Tohtoročnou témou je „Posilnenie postavenia občanov a zabezpečenie inkluzívnosti a rovnosti“.

Obálka publikácie Súťaž je otvorená pre štyri kategórie zainteresovaných strán:
1. mládež,
2. verejné subjekty,
3. súkromné subjekty,
4. občiansku spoločnosť.

Víťazov vyhlási prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a podpredseda Jyrki Katainen počas slávnostného odovzdávania ceny na vysokej úrovni na jar 2019. Cena je nehmotného charakteru – povedie k zásadnému zviditeľneniu, ktorý sa prejaví v podobe obnoveného záujmu verejnosti a zvýšenia publicity v médiách.

Máte záujem? Neotáľajte! Informácie o tom, ako sa zapojiť do súťaže, nájdete tu. Konečný termín na predloženie prihlášok je 14. septembra 2018. Môžete sa stať ďalším európskym šampiónom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja!

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto ceny sa obráťte na generálny sekretariát: SG-STAKEHOLDERPLATFORM-SDG@ec.europa.eu.

 
Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

European Sustainability Award

Pravidlá súťaže

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky