Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EU Prize for Women Innovators

VEDA NA DOSAH

Európska únia zahájila 10. marca 2015 už v poradí tretí ročník súťaže EU Prize for Women Innovators. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky ženy, ktoré založili alebo sa podieľali na založení úspešnej spoločnosti na základe svojich inovatívnych myšlienok, a ktoré v určitom okamihu svojej kariéry ťažili z financovania výskumu a inovácií v EÚ. Záujemkyne mohli svoje prihlášky posielať až do 20. októbra 2015. Za prvé miesto je odmena 100 000 EUR, druhé 50 000 EUR a tretie 30 000 EUR. EU Prize for Women Innovators sa odovzdáva od roku 2011. Dodnes si ju prebrali víťazky z týchto krajín: Nemecko (2 ocenenia), Taliansko, Španielsko, Holandsko, Francúzsko. Avšak zvíťaziť môžu len tri z nich. Mená víťaziek sa dozvieme v marci 2016.

Nezávislí porotcovia zhodnotili všetky prihlášky. A tak dnes poznáme mená deviatich finalistiek, ktoré oznámila Európska komisia 17. decembra 2015. Týmito úspešnými ženami sú: prof. Zvia Agur, Dr. Sarah Bourke, Dr. Sarah Fredriksson, Dr. Claudia Gärtner, prof. Pirkko Härkönen, prof. Sirpa Jalkanen, prof. Sylviane Muller, Dr. Kira Radinsky, Dr. Susana Sargento.

Ako uviedol súčasný komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas: „…i keď zvíťaziť môžu len tri, pozoruhodné sú úspechy všetkých žien, ktoré sa zúčastnili súťaže, pretože pracovali veľmi tvrdo a zaslúžia si veľké uznanie. Tieto vynikajúce ženy sú inšpiráciou pre všetkých výskumníkov a podnikateľov, rovnako mužského i ženského pohlavia.“

Finalistky vyberala porota na vysokej úrovni, pozostávajúca z odborníkov z oblasti podnikania i akademickej obce. Porota to samozrejme nemala jednoduché. Musela posudzovať až 64 žiadostí. Spoločnosti vytvorené súťažiacimi, alebo na ktorých vzniku sa podieľali, predstavujú inovácie v celej rade odvetví, ako napríklad vedy o živej prírode, no najviac dominantné sú informačné a komunikačné technológie.

Cieľom EU Prize for Women Innovators je zvýšiť povedomie verejnosti, aj keď je čoraz viac žien aktívnejších v oblasti výskumu, ktoré vytvárajú inovatívne podniky, ich počet stále nie je dostačujúci. Pre Európu to znamená nevyužitý potenciál. Ak chceme nájsť riešenie hospodárskych a spoločenských výziev, ktorým čelíme, musíme využiť všetky svoje ľudské zdroje.

Na žiadosť Európskej únie bola vykonaná štúdia (Report  Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe – 2014), ktorej cieľom bolo zhromaždiť dostupné štatistické údaje o ženách – podnikateľkách v Európe. Táto správa predstavuje kľúčové poznatky z analýzy dostupných dát o týchto ženách v 37 krajinách – 28 členských štátov EÚ, Albánsko, Macedónsko (FYROM), Island, Izrael, Turecko, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Nórsko, Srbsko. Táto skupina krajín je označovaná ako Európa-37.

 

Percento podnikateľov podľa pohlavia a krajín v Európe-37, 2012

Zdroj: Panteia, na základe zisťovania pracovných síl(Eurostat, UNICE, ILOSTAT a národných štatistík)

Viac informácií o EU Prize for Women Innovators vrátane pravidiel súťaže si môžete pozrieť na oficiálnej stránke ocenenia.

 

Zdroj: www.ec.europa.eu www.slord.sk

Spracovala a preložila: Bibiana Kubašková

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky