Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dreamstory sa snaží priviesť deti k čítaniu

VEDA NA DOSAH

víťaz Ľuboš Jurečka

V dnešnej rýchlej, technologickej dobe môže byť náročné priviesť deti k čítaniu. Študentský start-up Dreamstory si preto stanovil tento ušľachtilý cieľ. Knihy totiž podľa tvorcov projektu predstavujú pre deti obrovské možnosti, ktoré im vedia v mnohých smeroch pomôcť. Prínos tohto projektu bolo aj ocenený. Stal sa víťazom súťaže Slovak University Startup Cup 2017, v kategórii Ostatné nápady a zároveň získal cenu JCI Slovensko pre start-up s najväčším prínosom pre spoločnosť. Zakladateľom úspešného projektu je Bc. Ľuboš Jurečka – absolvent študijného programu Obchodné podnikanie, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Heslom start-upu je: Vedieme deti späť k čítaniu. Ako efektívny nástroj sa využívajú personalizované knihy. Zákazník na webovej stránke vyplní informácie o dieťati a oni ich zapracujú do knihy. Výsledkom toho je príbeh, v ktorom dieťa číta o sebe, svojej rodine, kamarátoch, záľubách a kopec ďalších vecí, ktoré je možné zadať do objednávky. „V dobe plnej technológií, mobilov, tabletov sa zabúda na klasické knihy. Ako vieme, knihy pomáhajú deťom v mnohých oblastiach – rozširovanie slovnej zásoby, zlepšovanie komunikácie, získavanie nových vedomostí, zvyšovanie inteligencie, atď. Pri čítaní rozprávok a kníh pre deti hrá dôležitú úlohu zapájanie predstavivosti. V našich personalizovaných knihách kladieme takisto dôraz na cit, pocit radosti, šťastia a lásky,“ uvádzajú tvorcovia. 

Okrem pútavého personalizovaného textu tieto knihy obsahujú aj rôzne úlohy a cvičenia, takže dieťa si tiež potrénuje svoju pamäť, logické myslenie, kreativitu, predstavivosť a všeobecný prehľad. Školiteľom bakalárskej práce Ľuboša Jurečku je Ing. Jakub Berčík, PhD. z Katedry marketingu a obchodu.

Cieľom projektu Slovak University Startup Cup 2017 je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácii ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Organizátori sú presvedčení, že študentské start-upy majú dôležité miesto v ekosystéme start-upovej komunity.

Študentské start-upy s najväčším potenciálom vyberala komisia zložená zo skúsených, úspešných podnikateľov, ako aj zástupcov reklamných partnerov, mediálnych partnerov, ako aj spolupracujúcich organizácií. Vyhodnotených bolo päť najlepších podľa jednotlivých kategórií: veda a medicínske technológie; informačné technológie, mobilné technológie, web; priemyselné technológie, technické riešenia, robotika; životné prostredie, zelené technológie a otvorená kategória pre ostatné nápady.

Podmienkou pre účasť v Slovak University Startup Cup je, že tím, ktorý pracuje na start-upe musí pozostávať minimálne z jedného študenta vysokej školy. Študentský start-up musí mať minimálne dvoch členov. Členovia tímu študentského start-upu musia byť štátnymi občanmi SR. Start-up by mal byť inovatívnym nápadom. Študentský start-up má byť vlastným nápadom súťažiaceho tímu, čo deklaruje aj súhlasom so súťažnými podmienkami po vyplnení formulára.

 

Informácie a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky