Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dohoda o vedeckej spolupráci garantuje akadémiám spoluprácu

Monika Tináková

Členovia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied (SAV) a predstavitelia Akademickej rady Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) podpísali v Prahe Dohodu o vedeckej spolupráci, ktorá na najbližšie mesiace garantuje participáciu na spoločných projektoch vedeckých pracovníkov. Vo vile Lanna v pražských Dejviciach rokovali akademici počas dvoch dní, pričom diskutovali o závažných úlohách obidvoch inštitúcií na najbližšie obdobie, ale aj o problémoch, ktoré majú krajiny spoločné.  

predseda SAV Pavol Šajgalík a predsedníčka AV ČR Eva Zažímalová po podpise Dohody o vedeckej spolupráci

 

Tieto stretnutia sú symbolické. Jasne dávajú najavo, že akadémie mali k sebe vždy blízko, veľmi úzko spolupracujú, a to sa odráža aj na množstve projektov, ktoré s Akadémiou vied Českej republiky máme. V tomto roku je to o to významnejšie, že v uplynulom roku do funkcie predsedníčky AV ČR nastúpila pani profesorka Zažímalová, takže ide o prvé oficiálne stretnutie obidvoch predsedov,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

predseda SAV Pavol Šajgalík po podpise Dohody o vedeckej spolupráci

SAV predstavuje najväčší objem spolupráce

Tradícia spoločných stretnutí má už 25 rokov, vznikla hneď po rozdelení Československa. Predseda SAV zdôraznil, že akadémie veľmi úzko spolupracujú, o čom svedčí množstvo spoločných rozpracovaných projektov jednotlivých ústavov. Slovenskí aj českí vedci zároveň spoločne koordinujú postoje vo vzťahu k Európskej komisií, a to nielen na úrovni SAV a AV ČR, ale aj na úrovni Poľskej akadémie vied a Maďarskej akadémie vied.

„Spolupráca so slovenskou vedou má v AV ČR dlhodobú tradíciu, slovenskí vedci sú pre nás najbližším strategickým partnerom. Som rada, že túto dohodu podpisujeme práve v tomto roku, kedy si pripomíname sto rokov od založenia samostatného Československa,“ povedala predsedníčka Akadémie vied Českej republiky Eva Zažímalová.

Predsedníčka českej Akadémie vied ďalej zdôraznila, že najväčší podiel spolupráce v porovnaní s ostatnými organizáciami má AV ČR práve so Slovenskou akadémiou vied. Záujem spočíva predovšetkým v organizácií spoločných študijných pobytov, alebo v projektoch mobility, ktoré následne prerastajú do veľkých medzinárodných aktivít.

Predsedníčka tiež uviedla, že mierumilovné rozdelenie obidvoch krajín je príkladom aj pre ostatné krajiny a vyjadrila vieru vo vzájomnú spoluprácu na nasledujúce obdobie.

25-ročná samostatnosť republík

Pri príležitosti spoločného stretnutia sa predstavitelia akadémií rozprávali aj o pripravovaných akciách pri príležitosti osláv 25. výročia rozdelenia Československa. Množstvo týchto akcií je organizovaných spoločne, jednotlivými ústavmi obidvoch inštitúcií. Podujatia organizuje Historický ústav SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, ale napríklad aj Ústav etnológie SAV. Z Českej strany sa na príprave rôznych podujatí podieľa najmä Filozofický ústav AV ČR, Historický ústav AV ČR, ale aj Masarykov ústav a Archív AV ČR.

Spracovala a foto: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky