Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Deň Európy 2016

Antónia Germanovová

CVTI SR na Dni Európy 2015

Počiatky Európskej únie (EÚ) sú spojené s históriou európskych štátov, ktoré boli po druhej svetovej vojne oslabené. Európske štáty spájala túžba po spoločných hodnotách, slobode a mobilite, väčší vplyv na zahraničnú politiku, ako aj zabezpečenie mieru. Rada Európy bola založená 5. mája 1949. Vtedajší Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil pred zástupcami medzinárodnej tlače v Paríži tzv. „Schumanov plán“. Vznik zjednotenej Európy sa viaže na tento deň, a práve preto sa Deň Európy odvoláva na 9. máj 1950.

Spomeniete si ešte na 3 základné piliere Maastrichtskej zmluvy (tiež známej ako zmluva o Európskej únii)? Kedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva? Tri piliere Maastrichtskej zmluvy boli základom pre vytvorenie Európskej únie. Sú to Európske spoločenstvá, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Až do 1. decembra 2009, kedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, sa Európska únia zakladala na spomínaných pilieroch Maastrichtskej zmluvy.

Pamätáte si, kedy vstúpilo Slovensko do Európskej únie, NATO, Schengenu a do Eurozóny? Na tieto a podobné zaujímavé otázky budete môcť získať odpoveď na Dni Európy v Bratislave.

Tohtoročný Deň Európy sa bude symbolicky konať v deň oficiálneho založenia Európskej únie – 9. mája 2016. Deň Európy bude prebiehať od 10.00 do 22.00 hod. na Hlavnom námestí v Bratislave. V rámci podujatia sa môžete tešiť na rôzne súťaže, workshopy, kvízy a diskusie. Cieľom tohto podujatia je priblížiť ľudom význam Európskej únie a poukázať na možnosti, ktoré EÚ ponúka.

Deň Európy 2015

Návštevníci sa budú môcť dozvedieť viac nielen o fungovaní Európskej únie, ale taktiež o zvykoch a tradíciách rôznych krajín. Každoročne sa podujatia zúčastňujú zástupcovia rozličných krajín, ktorí v rámci svojich stánkov prezentujú svoje tradície, kultúru, turistické možnosti, gastronómiu, ako aj rôzne iné zaujímavosti o svojej krajine. Stánky na Hlavnom námestí taktiež obsadia zástupcovia rôznych mimovládnych organizácií, kultúrnych centier, zahraničných veľvyslanectiev v SR, ako aj členovia Zastúpenia Európskej komisie a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v SR. Tí Vám povedia viac o možnostiach, ktoré členstvo v EÚ ponúka a ochotne Vám zodpovedajú Vaše otázky ohľadom Európskej únie.

Aj tento rok sa Centrum vedecko-technických informácií SR zúčastní Dňa Európy, aby Vám predstavilo svoje aktivity z oblasti popularizácie vedy. V našom stánku budete mať taktiež možnosť zapojiť sa do kvízu, predstavíme Vám náš portál Veda na dosah, na ktorom môžete nájsť veľa zaujímavých informácií z oblasti vedy a výskumu, informácie o podujatiach, výstavách, ako aj rôzne články, rozhovory, reportáže a fotogalérie. V našom stánku budete mať taktiež možnosť pozrieť sa ako funguje 3D tlačiareň, ktorú nám zapožičia tvorivá dielňa FabLab.

CVTI SR na Dni Európy 2015

 

Súčasťou Dňa Európy bude opäť pestrý program. Na pódiu počas dňa vystúpia zástupcovia jednotlivých krajín a organizácií a predstavia svoje aktivity. Súťaže a kvízy budú pripravené tak, aby zabezpečili zábavný program pre deti aj dospelých. Program v poobedňajších hodinách spestria hudobné kapely Korben Dallas a Fallgrapp.

 

Organizátormi osláv dňa Európy v Bratislave je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR. Partnermi podujatia sú Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a mesto Bratislava. 

 

Spracovala: Antónia Germanovová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

http://ec.europa.eu/slovakia/news/2016/den_europy_2016_sk.htm

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.1.3.pdf 

http://www.europskaunia.sk/historia_europskej_unie

Foto:

http://www.europskyparlament.sk/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/2015/2015_maj/activity-2015-maj-2.html

CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky