Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ďalších 12 000 bezplatných cestovných lístkov na cestu po Európe pre 18-ročných, vďaka DiscoverEU

VEDA NA DOSAH

Infografika: DiscoverEU

Prvé kolo iniciatívy DiscoverEU sa stretlo s veľkým úspechom, preto už 29. novembra 2018 začne druhé kolo súťaže o cestovné zadarmo.

Všetci 18-roční mládežníci z EÚ budú musieť do 11. decembra 2018 požiadať o bezplatný poukaz, vďaka ktorému budú môcť od 15. apríla do 31. októbra 2019 cestovať po Európe. Do prvého kola DiscoverEU sa prihlásili tisícky mladých ľudí, ktorým sa tak podarilo vybudovať skutočnú celoeurópsku komunitu. Účastníci tohto cestovateľského projektu, ktorí sa predtým nikdy nestretli, prostredníctvom sociálnych médií vytvorili skupiny s cieľom spoznávať mestá alebo sa vzájomne navštíviť.

Komisár Európskej komisie Tibor Navracsics zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport uviedol: „Vďaka našej iniciatíve sa na cesty po EÚ vydalo asi 15 000 mladých ľudí vo veku 18 rokov. Mali tak možnosť bezprostredne precítiť, aké je to byť Európanom. Dostali príležitosť objavovať rozmanitosť a kultúrne bohatstvo Európy a stretávať sa pritom s ľuďmi z celej EÚ. Účastníci projektu sa s nami podelili o mnohé úžasné príbehy. Som preto veľmi rád, že túto príležitosť bude môcť na budúci rok využiť ešte viac mladých ľudí.“

Kto sa môže prihlásiť a ako?

  • Uchádzači musia k 31. decembru 2018 dovŕšiť vek 18 rokov a byť pripravení vydať sa od 15. apríla do 31. októbra 2019 na cestu v trvaní najviac 30 dní.
  • Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež.
  • Hodnotiaca komisia posúdi žiadosti a následne vyberie úspešných uchádzačov.
  • O výsledkoch výberového konania budú uchádzači informovaní v polovici januára 2019. 

Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo najviac v 5-člennej skupine. Odporúča sa, aby cestovali vlakom. Aby im však nič nebránilo vo voľnom pohybe po celom kontinente, budú môcť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Vďaka tomu sa budú môcť zúčastniť aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ. 

A čo mladí ľudia so zníženou pohyblivosťou alebo špeciálnymi potrebami?

Mladí ľudia so špeciálnymi potrebami (napríklad znížená pohyblivosť, zrakové postihnutie atď.) môžu mať nárok na primeranú dodatočnú podporu. Tieto náklady sa posúdia od prípadu k prípadu podľa ich potrieb a na základe vhodných dokumentov odôvodňujúcich ich osobitné potreby, ako to vyžaduje vnútroštátne právo členského štátu bydliska. V tejto súvislosti môžu byť pokryté náklady na osobitnú pomoc (napríklad sprievodná osoba, pes pre zrakovo postihnutých účastníkov atď.).

Vzhľadom na mimoriadny záujem o iniciatívu DiscoverEU u mladých ľudí z celej EÚ a z nej vyplývajúce cestovateľské zážitky Európska komisia navrhuje, aby sa v budúcom programe Erasmus na túto iniciatívu vyčlenila suma vo výške 700 miliónov eur v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2020. Ak ho Európsky parlament a Rada schvália, v rokoch 2021 až 2027 dostane možnosť cestovať ďalších 1,5 milióna 18-ročných účastníkov.

Iniciatíva DiscoverEU bola spustená v júni, pričom v roku 2018 získala rozpočet 12 miliónov eur. Doteraz malo vďaka nej príležitosť cestovať po Európe viac ako 15 000 mládežníkov. Tento rok je zároveň Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018. Cestovatelia teda majú zároveň možnosť zúčastniť sa na mnohých podujatiach, ktorými si pripomíname význam európskeho kultúrneho dedičstva.

Infografika: Number of aoolicants and number of oarticipans awarded

Počas prvého kola, ktoré sa uskutočnilo od 9. júla do 30. septembra 2018, získalo cestovné poukazy asi 15 000 mladých ľudí, a to na základe pevne stanovenej kvóty na každú krajinu. Úspešní uchádzači mohli samostatne alebo v maximálne 5-člennej skupine navštíviť minimálne jeden členský štát EÚ. 

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

Tlačová správa EK zo 17. októbra 2018

DiscoverEU: Questions and Answers

Informačný prehľad venovaný zážitkom mladých cestovateľov

Viac informácií:

Európsky portál pre mládež

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky