Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete vo februárovom Quarku 2019

VEDA NA DOSAH

časopis QUARK – február 2019

Hlavnou témou februárového čísla Quarku je rieka Váh. Charakter krajiny, ktorá pôsobením toku Váhu vznikla možno vystihnúť aj autentickými umeleckými dielami. Jedinečným príkladom zdokumentovania krajiny v okolí najväčšej slovenskej rieky sú krajinomaľby rakúskeho maliara Thomasa Endera zo začiatku 60. rokov 19. storočia. Tieto maľby sme porovnali so súčasným stavom v okolí rieky.

Johan Thomas Ender (1793 – 1875) bol profesorom krajinomaľby na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. V roku 1863 bol hosťom baróna Eduarda Medňanského v kaštieli v Strážkach pri Spišskej Belej a učiteľom maľby jeho syna Ladislava, ktorý sa neskôr tiež stal maliarom. V rámci svojho pobytu na Slovensku vytvoril množstvo diel, na ktorých zobrazil aj okolie rieky Váh. Každý tok má svoj životopis, svoj epický príbeh, ktorý sa premieta do príbehov ľudí a do príbehov ich výtvorov pri rieke. Vodný tok je najcitlivejší fenomén v krajine, zanecháva v nej svoju pečať a podáva informácie o tom, ako okolie rieky žije a aké procesy v tomto priestore prebiehajú. Často demonštruje silu prírody aj krehkosť človeka a jeho kultúry.

Talent má každý – ako však objaviť v deťoch talent, zapáliť v nich záujem o spoznávanie sveta, dať im šancu ukázať, čo dokážu? Jednou z obľúbených a overených možností sú vedomostné súťaže. O tom, ako a prečo organizuje súťaže nezisková organizácia Talentída sme sa porozprávali s jej riaditeľkou RNDr. Ľudmilou Burjanovou.

Predkovia z výšok – vedci podstatne zrevidovali chronológiu osídlenia Tibetskej náhornej plošiny, podľa všetkého ľuďmi z nášho druhu Homo sapiens (sapientmi). Boli tam oveľa skôr, ako sa myslelo. Nové vykopávky v lokalite Nwya Devu naznačili, že migrujúci sapienti prvý raz vstúpili do oblasti Tibetskej resp. Čchingchajsko-tibetskej náhornej plošiny, neraz prirovnávanej k streche sveta, už v rozpätí dôb pred 30- a 40-tisíc rokmi. Najskoršie známe ľudské osídlenie tamojšieho vnútrozemia to posúva o najmenej 20-tisíc rokov do minulosti.

Deliteľnosť nedeliteľných – atómy sa skladajú z jadra a elektrónov, jadro sa skladá z protónov a neutrónov. Pod mikroskopom nie je vidieť ani len samotné atómy. Ako sa teda podarilo zistiť, z čoho a ako sa skladajú?

Nechýbalo veľa, a ľudia by objavili štruktúru atómov skôr, ako bola definitívne potvrdená ich samotná existencia. Prelom 19. a 20. storočia bol obdobím rýchleho pokroku, a tak sa stalo, že atómové jadro bolo objavené v roku 1911, iba tri roky po Perrinovom experimente, ktorý potvrdil existenciu atómov. Podobne ako existencia atómov, aj ich vnútorné zloženie dáva o sebe vedieť nepriamo. Indíciou, že atómami sa štruktúra hmoty nekončí, sú atómové hmotnosti prvkov a Mendelejevova periodická tabuľka.

Fyzika davu, DNA z vesmíru, Teplomilný superhydrid, Gén človečenstva, Rozprávajúce sa makaky, Z čmeliakov drony, Sveter z kokosu, Regulácia mikrobioty, Rover 2020, Tráva ohrozuje vývoj – to je len malý výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín.

Každý rok sa začiatkom januára Las Vegas stáva svetovým miestom stretnutia všetkých, ktorí už niečo znamenajú v oblasti spotrebiteľských technológií, či v nej s vážnymi projektmi začínajú. Consumer Electronics Show (CES) je najväčší svetový veľtrh spotrebnej elektroniky na svete a aj tohto roku vystavovatelia predstavili svoje najlepšie produkty. Bolo ich viac ako dosť, článok v Quarku sa zameral na televízory – Zamierené na televízory. Nad stavom našich miest mnohí len mávnu rukou, veď aj tak sa nič nezmení. Nie je to celkom pravda, pretože mestskí úradníci nemusia a vlastne ani nemôžu vždy vedieť o každom ukradnutom koši či zničenej lavičke. Spokojnosť občanov sa zvýši najmä ak majú Mesto vo vlastných rukách. Evolučné zmeny veľkosti stavovcov majú len niekoľko pravidiel. Dozviete sa o nich v článku Izolované laboratóriá evolúcie. V tichých ľadových hĺbkach Kuiperovho pásu navštívila americká sonda New Horizons v prvých hodinách nového roku malé teleso oficiálne označené ako (486958) 2014 MU69 a neoficiálne prezývané Ultima Thule. Išlo o Stretnutie za známym svetom. Pšenica špaldová (hovorovo špalda) je stará plodina, ktorú v minulosti z jej pozície vytlačila klasická ozimná pšenica. V súčasnosti však pozorujeme renesanciu špaldy v ľudskej výžive – Stará známa špalda. Od roku 2016 sa na území Slovenska vyskytuje viac ako 360 druhov vtákov. Minulý rok priniesol vzácne pozorovania i úspešné hniezdenia niekoľkých kriticky ohrozených druhov. Viac sa dozviete v článku Rok 2018 pohľadom ornitológov. V druhom pokračovaní Kroniky života sa vydáme na cestu časom do ordoviku, počas ktorého došlo k najvýraznejšiemu vzostupu morského života v histórii Zeme – Ordovická radiácia. Zimný prístav v Bratislave patrí k jedným z posledných ucelených industriálnych areálov, ktoré dokladujú priemyselný rozvoj Bratislavy. Ide o územie, ktoré vznikalo na prelome 19. a 20. storočia. Aká je budúcnosť Zimného prístavu? V posledných rokoch sa v automobilovom priemysle väčšmi kladie dôraz na ekologickú prevádzku. Minimalizovanie emisií CO2 sa stalo výzvou najmä v nákladnej automobilovej doprave, a tak sa čoraz častejšie objavujú e-ťahače. Písmeno e však nemusí vždy predstavovať len čisto elektrický pohon – E ako ekologické. Na vesmírnej stanici ISS majú astronauti nového spoločníka. Robot CIMON komunikuje s astronautmi hlasom a slúži na výskum interakcie človek-stroj vo vesmíre – Nezvyčajný asistent posádky. Dva zaujímavé dopravné projekty v dvoch od seba veľmi vzdialených mestách – Osle a Pekingu – predstavilo londýnske architektonické štúdio Zaha Hadid Architects – Dva projekty, jedno štúdio. Najčastejšie plačú deti, ale tento prejav nie je cudzí ani dospelým. Spúšťačom plaču môžu byť úplne protichodné emočné stavy. Slzy o našom stave povedia veľa – Slzy plné krásy. V roku 1995 vyšli prvé štyri čísla Quarku. Aj v roku 1996 prinášal Quark najnovšie informácie z vedy a techniky. Niektoré novinky z tej doby sa realizovali v praxi, iné stále čakajú na svoje uplatnenie – Novinky s neistou budúcnosťou. Samozrejme aj vo februárovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých matematických úlohách.

 

Výber článkov vo februárovom čísle časopisu Quark

Krajina vytvorená Váhom

Charakter krajiny, ktorú vymodelovala rieka, možno vystihnúť aj autentickými umeleckými dielami. Príkladom sú maľby Thomasa Endera zo začiatku 60. rokov 19. storočia.

Domašínsky meander je súčasťou prielomovej doliny, ktorú vytvoril Váh pri svojom prechode cez Malú Fatru, foto Adam Ješko

Zamierené na televízory

Las Vegas sa začiatkom januára stáva miestom stretnutia všetkých, ktorí niečo znamenajú v oblasti spotrebiteľských technológií. Prehliadka inovatívnych riešení predznamenáva budúci vývoj.

Mesto vo vlastných rukách

Zničené časti budov, ciest či chodníkov, vylomené značky, chýbajúci odpadkový kôš či nefunkčné osvetlenie špatia veľa slovenských miest. Nemusí to však byť navždy.

Izolované laboratóriá evolúcie

Evolučné zmeny veľkosti stavovcov majú len niekoľko pravidiel. Jedným z takýchto pravidiel je ostrovný nanizmus a jeho opakom je ostrovný gigantizmus.

Talent má každý

O tom, ako a prečo organizuje súťaže nezisková organizácia Talentída, sme sa porozprávali s jej riaditeľkou RNDr. Ľudmilou Burjanovou.

Stretnutie za známym svetom

Malé teleso Ultima Thule sa stalo najvzdialenejším vesmírnym objektom, ktorý kedy zblízka skúmala pozemská sonda. Odohralo sa to vo vzdialenosti 6,6 miliardy km od Zeme.

Stará známa špalda

Pšenica špaldová (hovorovo špalda) je stará plodina, ktorú v minulosti z jej pozície vytlačila ozimná pšenica. V súčasnosti však pozorujeme renesanciu vo využívaní špaldy vo výžive.

Rok 2018 pohľadom ornitológov

Od roku 2016 sa na území Slovenska vyskytuje viac ako 360 druhov vtákov. Minulý rok priniesol vzácne pozorovania i úspešné hniezdenia kriticky ohrozených druhov.

Ordovická radiácia

V druhom pokračovaní Kroniky života sa vydáme na cestu časom do ordoviku, počas ktorého došlo k najvýraznejšiemu vzostupu morského života v histórii Zeme.

E ako ekologické

V automobilovom priemysle sa kladie dôraz na ekologickú prevádzku. Znižovanie emisií CO2 sa stalo výzvou aj v nákladnej automobilovej doprave, čoraz častejšie sa objavujú e-ťahače.

Inventúra zo vzduchu

Od mája minulého roku počíta trikrát denne palety na vonkajších plochách hlavného výrobného závodu Škoda v Mladej Boleslavi dron.

Dva projekty, jedno štúdio

Architektonické štúdio Zaha Hadid Architects pripravilo stavbu nových staníc metra v nórskom meste Oslo, aj projekt nového letiska neďaleko čínskeho hlavného mesta Peking.

Novinky s neistou budúcnosťou

V roku 1996 sme písali o automatickom pristávaní lietadiel a o bioplastoch. Na obidvoch témach pracujú vedci a technici dodnes a snažia sa o ich využitie v praxi.

Deliteľnosť nedeliteľných

Atómy sa skladajú z jadra a elektrónov, jadro sa skladá z protónov a neutrónov. Pod mikroskopom nie je vidieť ani len samotné atómy. Ako sa podarilo zistiť, z čoho sa skladajú?

Predkovia z výšok

Vedci podstatne zrevidovali chronológiu osídlenia Tibetskej náhornej plošiny. Najskoršie známe ľudské osídlenie tohto územia to posúva o najmenej 20-tisíc rokov do minulosti.

Svetový prírodovedec zo Zemplína

MUDr. Imrich Frivaldský sa preslávil ako svetoznámy prírodovedec, pokrokový bojovník a zástanca nových vedných odborov na území vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie.

 

Autor: Redakcia Quark

Foto: Redakcia Quark; Adam Ješko

Uverejnila: VČ

 

Viac o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 02/2019), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky