Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete v aprílovom Quarku 2018

VEDA NA DOSAH

časopis QUARK – apríl 2018

Hlavnou témou aprílového čísla Quarku je regeneračná medicína a nové biomateriály, ktoré pomáhajú pri liečbe poškodených orgánov a tkanív. Pri procesoch sebaobnovy sa v tomto prípade využívajú bunkové a tkanivové kultúry vrátane kmeňových buniek. Biomateriály vyvíjané v Košiciach predstavujú pre pacientov s ochorením kostí a chrupky novú nádej na vyliečenie. 

Regeneračná medicína predstavuje nový prístup k liečbe poškodených orgánov a tkanív. Keďže chrupkové tkanivo neobsahuje cievy ani nervové zakončenia, možnosti spontánneho hojenia defektov sú v tomto prípade obmedzené. V minulosti sa lekári a odborníci na poli regeneračnej medicíny domnievali, že chrupka sa vôbec neregeneruje. Základnou požiadavkou a cieľom súčasných experimentov a klinických štúdií je zabezpečiť vznik čo najkvalitnejšieho regenerátu – novovytvorenej chrupky vypĺňajúcej defekt. Implantácia biopolymérneho materiálu, ktorý vyvíjajú vedci v Košiciach, predstavuje jednu z liečebných metód sledujúcich tento cieľ.

Pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena) patrí bezpochyby k našim najkrajším a najpestrejším denným motýľom. Pokladáme ho za významný teplomilný, severomediteránny (pontomediteránny) prvok našej fauny. Potrava jeho húseníc však spôsobuje, že patrí medzi jedovaté druhy. Pestroňa môžeme vidieť v prírode od druhej polovice apríla do konca mája.

Pri príležitosti 65. výročia objavu dvojitej špirály v štruktúre DNA pripravila komunita slovenských vedcov podujatie DNA Week (23. – 27. 4. 2018). O tejto akcii a tiež o výskume DNA nájdete v aprílovom Quarku rozhovor s docentom Petrom Celecom z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tiež informácie o podujatiach, ktoré sa na Slovensku, v rámci akcie DNA Week konajú.

Genóm v trojrozmernom pohľade, tvorí slučky a iné tvary a zapadá do jadra.

Okrem troch vyššie uvedených tém nájdete v aprílovom Quarku aj množstvo ďalších zaujímavých článkov. Napríklad článok o tom, aké náročné sú testy na odolnosť smartfónov pred ich uvedením do predaja. Aj článok o tom, že nárastom rádiokomunikačných technológií toto vlnenie narastá až do tej miery, že vedecká a odborná komunita upozorňuje, že začína ísť o nebezpečný stav. Vedci žiadajú, aby sa na poli legislatívy tak v EÚ, ako aj v jednotlivých štátoch prijali zodpovedajúce opatrenia na elimináciu týchto škodlivých účinkov. Nové technológie prenikajú aj do športu. Prinášajú divákom nielen zábery niekoľkých kamier z rôznych uhlov, ale rozhodujú aj v prípade sporných situácií. Objav čiernej diery vnútri guľovej hviezdokopy astronómov prekvapil. Ide o prvý objav čiernej diery vďaka pozorovaniu jej priameho gravitačného pôsobenia na hviezdu. V článku Boj o prežitie sa dočítate o tom, že len málo druhov prvotného rastlinstva a živočíšstva sa dokázalo prispôsobiť neobyčajne drsným prírodným pomerom vysokohorského prostredia. Prírode – našim pôvodným drevinám, je určený ďalší článok. Dreviny (stromy a kríky) sú dôležitou zložkou našej krajiny bez ohľadu na to, či rastú izolovane alebo tvoria celé komplexy. Našu krajinu a prírodu si môžete porovnať aj s krajinou Magalhãesových obrov v reportáži z exotickej Patagónie. Klimatické zmeny vyvolávajú otázku, či zvyšovaním sa teplôt nehrozí zmenšovanie sa množstva vody. Je to celosvetová otázka, prečítajte si ako sa dotýka aj Slovenska. Wankelov motor mal poháňať dopravné prostriedky na súši, na mori i vo vzduchu. Po niekoľkoročnej pauze sa opäť vracia do technickej praxe. Vertikálne záhrady, teda zelený porast na fasádach budov, prinášajú viac zelene do miest bez nároku na ďalšie pozemky. Takéto stavby sú hitom posledných rokov. Človek neandertálsky (Homo neanderthalensis) je ako druh starý približne pol milióna rokov. Očividne sa vyvinul v západnej Eurázii a bol tu skôr ako sa doteraz predpokladalo. Aj v aprílovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky s našimi matematickými úlohami.

 

Výber článkov v aprílovom čísle časopisu Quark:

Uši z vlastných buniek

Päť čínskych detí malo ťažko deformované jedno ucho. Vedci mohli zdravé ucho naskenovať a vytvoriť 3D model, pomocou ktorého vypestovali z buniek zdravého ucha náhradné ucho.

Unikátne biomateriály

Regeneračná medicína predstavuje nový prístup k liečbe poškodených tkanív. Biomateriály vyvíjané v Košiciach prinášajú pacientom s ochorením kostí a chrupky novú nádej na vyliečenie.

Ukážka keramických implantátov na báze hydroxyapatitu, mikroštruktúra mikropórovitej keramiky pozorovaná rastrovacou elektrónovou mikroskopiou (detail vľavo hore) a granulky s priemerom asi 1 mm (detail vpravo hore), foto Ľubomír Medvecký.

Ostro sledované smartfóny

Huawei má vo Fínsku dve výskumné a vývojové centrá. V hlavnom meste krajiny tisícich jazier sa nachádzajú aj laboratóriá spoločnosti, v ktorých sa testujú smartfóny.

Nízko, ako sa len dá

Z pohľadu kvantovej elektrodynamiky ide v prípade elektromagnetického žiarenia o častice, ktorých energia je tým väčšia, čím vyššia je daná frekvencia elektromagnetického vlnenia.

Neviditeľní rozhodcovia

Technológie ovplyvňujú už v podstate všetky odvetvia ľudskej činnosti. Je prirodzené, že neobchádzajú ani šport a pomáhajú pri rozhodovaní sporných situácií.

Molekula, ktorá (ne)určuje osud

Molekulárny biológ a genetik Peter Celec hovorí o výskume DNA a o akcii DNA Week, ktorá je príležitosťou pre stredoškolákov oboznámiť sa s výskumom DNA.

Objav v guľovej hviezdokope

Objav čiernej diery vnútri guľovej hviezdokopy astronómov prekvapil. Ide o prvý objav čiernej diery vďaka pozorovaniu jej priameho gravitačného pôsobenia na hviezdu.

Jedovatý krásavec

Motýľ pestroň vlkovcový má pestro sfarbené krídla a je ozdobou našej prírody. Potrava jeho húseníc však spôsobuje, že patrí medzi jedovaté druhy.

Húsenice pestroňa bývajú z diaľky veľmi nápadné vďaka ich výstražnému sfarbeniu.

Boj o prežitie

Len málo druhov prvotného rastlinstva a živočíšstva sa dokázalo prispôsobiť neobyčajne drsným prírodným pomerom vysokohorského prostredia.

Naše pôvodné dreviny

Dreviny (stromy a kríky) sú jedinečné, neopakovateľné, morfologicky a anatomicky najdiferencovanejšie rastlinné organizmy. Sú dôležitou zložkou krajiny.

V krajine Magalhãesových obrov (2. časť)

Článok je voľným pokračovaním príspevku profesora Martina Bačkora z predchádzajúceho čísla, v ktorom vám opäť sprostredkúvame jeho zážitky z ciest po Patagónii.

Máme dosť vody?

Klimatické zmeny akosi prirodzene vyvolávajú otázku, či zvyšovaním sa teplôt nehrozí úbytok množstva vody. Je to celosvetový problém, týka sa aj Slovenska.

Nevzdávajúca sa rotačka

Wankelov motor je revolučný vynález, ktorý mal poháňať dopravné prostriedky na súši, na mori i vo vzduchu. Milovali ho i preklínali. Urobili nad ním kríž, no on sa opäť vracia.

Roboty na zber uhoriek

Aj v poľnohospodárstve sa presadzujú roboty, jedným z nich je aj robot na zber uhoriek. Podmienkou jeho nasadenia do praxe je nazbieranie aspoň 13 uhoriek za minútu.

Zelená má zelenú

Zelené budovy, najmä mrakodrapy, sú architektonickým trendom posledných rokov. Architekti pri ich navrhovaní využívajú najpodivnejšie technologické vymoženosti.

Skryté tváre poľnohospodárstva

Industrializácia a globalizácia poľnohospodárstva, pestovanie bioenergetických plodín na výrobu biopalív, ako aj plodín na export výrazne menia svetové poľnohospodárstvo.

Prví umelci v Európe

Presné datovanie nástenných malieb v španielskych jaskyniach posunulo ich zrod pred príchod anatomicky moderných ľudí druhu Homo sapiens do Európy.

 

Autor: Redakcia Quark

Foto: Redakcia Quark; archív Petra Celeca a National Human Genome Research Institute; Ľubomír Medvecký; RNDr. Miroslav Kulfan, CSc.

Viac sa dočítate v časopise Quark (číslo 04/2018).

Uverejnila: VČ

 

Viac o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 04/2018), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky