Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čína: Výzvy a perspektívy vedúcich lídrov v oblasti priemyslu a inovácií

VEDA NA DOSAH

obálka publikácie o činskej stratégii v priemysle

Ekonomika Číny vstúpila do novej etapy a čínska výroba čelí novým výzvam. S rastúcimi obmedzeniami v oblasti zdrojov a životného prostredia, rastúcimi nákladmi na prácu a výrobné vstupy a spomalením rastu investícií a vývozu sa nedá udržať rozvojový model intenzívneho využívania zdrojov a investícií, ktorý je poháňaný expanziou. Čína musela pristúpiť k okamžitej úprave štruktúry rozvoja a zvýšiť kvalitu rozvoja. Výroba je motorom, ktorý bude poháňať nové čínske hospodárstvo.

Spoločné výskumné stredisko (Joint Research Centre, JRC) vydalo stratégiu pre priemyselnú modernizáciu, ktorá je výzvou pre perspektívy vedúcich lídrov v oblasti priemyslu a inovácií. Zo správy vyplýva, že napriek novým výzvam Čína je stále hlavným priemyselným hráčom, a to v niekoľkých hlavných rýchle rastúcich odvetviach v oblasti špičkových technológií. Ekonomický úspech Číny si získal značnú mieru pozornosti, pretože sa vyšplhal na popredné pozície. O pozícii technologického lídra sa Čína uchádza svojou stratégiou Made in China 2025. 

Desať odborov v ktorých je Čína hlavným konkurentom

JRC identifikovala 10 odborov, v ktorých je Čína už hlavným konkurentom. V týchto sektoroch sa snaží posilniť inovačné kapacity, aby redukovali závislosť na zahraničných technológiách a tým sa posunuli v globálnych hodnotových reťazcoch – value chains:

1. Budúca generácia IT
2. Špičková počítačová kontrola výrobných zariadení a technológií
3. Letecký a kozmický priemysel
4. Námorné strojárenstvo a stavba lodí
5. Pokročilé železničné zariadenia
6. Energeticky úsporné vozidlá a nové energetické vozidlá
7. Elektrické zariadenia
8. Poľnohospodárske stroje a vybavenie
9. Nové materiály
10. Biofarmaceutické a lekárske príslušenstvo a vysoko výkonné zdravotnícke pomôcky

Tabuľka plánovaného zvýšenia výroby do r.  2025 

Reakcia EÚ podľa výsledkov správy bude musieť byť zvýšená podpora priemyslu a VaVaI, včítane vytvorenia obchodnej politiky, ktorá môže zabezpečiť podiel európskym spoločnostiam na čínskom trhu.

Táto správa analyzuje prístup Číny k dosiahnutiu dominantného postavenia na medzinárodných trhoch prostredníctvom kombinácie politík v oblasti priemyslu, výskumu a inovácií (R&I), obchodu a priamych zahraničných investícií (PZI). Ponúka tiež hodnotenie súčasnej pozície Číny v porovnaní s inovačnými systémami EÚ a USA v celom rade dimenzií.

čínsky podiel v európskych firmách

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

JRC: China – Challenges and Prospects of an Aspiring Industrial and Innovation Leader

2019-05-15_china-flagship-report_online.pdf 

2019-05-15_china-report_executive-summary-online.pdf 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky