Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu poroty si vyslúžila včelia váza

VEDA NA DOSAH

včelia váza /ilustračná foto/

„Spolupráca“ s včelami, ktorá presahuje hranice konvenčného dizajnu. To je projekt The Honeycomb Vase „made by bees“, ktorý získal Cenu poroty v rámci súťaže Národná cena za produktový dizajn 2017. Autorom je Tomáš Gabzdil Libertíny. Jeho dielo umožňuje vyvrátiť masovú produkciu a nechať prírode vytvoriť to, čo by sa zvyčajne považovalo za produkt človeka. Včelia váza nielen rozpráva príbeh, ale robí to ekologicky odvodeným, prírodným spôsobom, ktorý privádza výrobný proces k niečomu jednoduchšiemu a krajšiemu. Materiál pochádza z kvetov ako vedľajší produkt včiel a vo forme vázy tak kvety slúžia kvetom „na poslednej ceste“. Znie to ako eufemizmus, samotný proces však vznikol ako „pomalý prototyp“, veď na výrobu jednej vázy bolo potrebných 40 000 včiel a jeden týždeň.

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Národná cena za produktový dizajn 2017 sa uskutočnilo v piatok 13. októbra 2017 o19.00 hodine v priestoroch kreatívneho centra Nová Cvernovka v Bratislave. Počas dňa sa v Novej Cvernovke konala i medzinárodná konferencia so zahraničnými spíkrami In the Midl Design Forum, ktorej nosnou témou bol DIZAJN s pridanou hodnotou. 

Udelená bola aj Cena za kultúrny prínos v oblasti kultúry, získal ju Eduard Toran. Cenu udeľuje a odovzdáva minister kultúry Marek Maďarič. Eduard Toran žije v New Yorku a z dôvodu ochorenia cenu prišla prebrať v jeho mene Eva Staron, prezidentka nadácie Plus421 Foundation so sídlom v New Yorku. Eduard Toran, narodený v roku 1930 v Bratislave sa stal významným teoretikom umenia so zameraním na úžitkové výtvarné disciplíny. Tejto oblasti sa po svojom odchode z Československa v roku 1968 začal venovať v praxi. Ako dizajnér a manažér sa vypracoval na riaditeľské pozície renomovaných amerických firiem vo svojom novom domove – New Yorku.

Eduard Toran v roku 1949 absolvoval Vyššiu stavebnú priemyslovku a pracoval ako technický vedúci javiska v Slovenskom národnom divadle. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal študovať divadelnú vedu, no po presune tohto odboru na VŠMU pokračoval na odbore dejiny umenia a národopis. Po obhajobe diplomovej práce v roku 1957 pozval Eduarda Torana Marian Váross do Ústavu teórie a dejín umenia Slovenskej akadémie vied, kde potom pôsobil až do roku 1968. Oficiálne sa mal venovať najmä oblasti architektúry, dokonca sa stal členom Slovenského zväzu architektov. V roku 1960 dokončil monografiu o vtedy ešte žijúcom nestorovi slovenskej architektúry Milanovi Michalovi Harmincovi. Vyšla o dva roky neskôr v zborníku SAV „Z novších výtvarných dejín Slovenska“.

Bibliografia Eduarda Torana z obdobia jeho jedenásťročného „života teoretika“ na Slovensku je obsiahla. Zahŕňa napríklad stovky článkov pre bratislavský Večerník a ďalšie denníky, recenzie a štúdie vo Výtvarnom živote, Projekte, Kultúrnom živote a ďalších periodikách i početné texty vo výstavných katalógoch. Spomeňme aspoň niektoré z jeho rozsiahlejších štúdií. Pozornosť si zaslúži Toranov preklad klasického diela dejín dizajnu Art and Industry od Herberta Reada z roku 1934. Pod titulom Umenie a priemysel vyšiel v roku 1963, teda v čase, keď sa u nás ešte len váhavo rozbiehali procesy liberalizácie komunistického režimu.

Za prelomovú v kontexte dejín úžitkového umenia a dizajnu na Slovensku možno považovať publikáciu K umeniu okolo nás z roku 1965. Tento text je prvým fundovaným zhrnutím histórie a aktuálneho stavu úžitkových výtvarných disciplín na Slovensku.

Okolo polovice šesťdesiatych rokov sa Eduard Toran stal najvyťaženejším kurátorom (vo vtedajšej terminológii komisárom) výstav úžitkovej tvorby na Slovensku. Okrem pravidelných bilančných celoslovenských výstav úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva išlo o desiatky výstav doma a v zahraničí – prezentácie slovenského úžitkového umenia a dizajnu na jarných veľtrhoch v Mníchove (1967, 1968), v Liechtensteinskom paláci vo Viedni (1968), na XIV. trienále v Miláne (1968) a prípravu UP výstavy pre Egypt (1968). Podieľal sa aj na prípravách československých expozícií na svetových výstavách EXPO 1967 v Montreale a 1970 v Osake.

Po opustení Československa v roku 1968 sa Eduard Toran prerodil zo slovenského teoretika umenia na amerického praktika dizajnu. Pracoval v renomovaných štúdiách ako dizajnér, napríklad u jedného z najvýznamnejších amerických dizajnérov Georgea Nelsona alebo vo firme Rodgers.

Po roku 1989 sa niekoľkokrát vrátil na Slovensko s prednáškami a i v súčasnosti stále pracuje ako odborník v Metropolitan Museum of Art v New Yorku, prednáša o dizajne a prispieva do odborných periodík v USA i na Slovensku. Je spolupracovníkom Slovenského múzea dizajnu.

Eduard Toran

Svojho favorita počas súťaže Národná cena za produktový dizajn 2017 vyberali aj zástupcovia médií a hlasovali v rámci tlačovej konferencie spojenej s komentovanou prehliadkou výstavy usporiadanou ešte pred samotnou vernisážou, v stredu 27. septembra. Cenu novinárov si vyslúžil KUKO – multifunkčný drevený nábytok od autorov Soňa Otiepková a Štefan Starinský. KUKO je multifunkčný drevený nábytok pre deti, ktorý slúži od narodenia ako kolíska alebo postieľka na priloženie k manželskej posteli až po školskú dochádzku ako výškovo nastaviteľný stolík.

Produkt KUKO reaguje na rastúci trend spotrebného života, keď rodič nakúpi viac nábytku, ako pre dieťa reálne využije. Hneď po narodení je možné KUKA poskladať na kolísku alebo postieľku. Bočnica je odnímateľná a výška postele nastaviteľná, takže postieľku je možné využiť vedľa rodičovskej postele. Neskôr, podľa potreby dieťaťa, sa dá využiť ako nádoba na hračky, polička, lavička alebo stolík na kreslenie. Na začiatku školskej dochádzky KUKO poslúži ako výškovo nastaviteľný písací stôl, ktorý je možne posunúť až do výšky 74 cm.

Produkt prispieva k trvalej udržateľnosti a učí dieťa ekologickému mysleniu, keď rozmýšľa, ako produkt nielen použiť a vyhodiť, ale aj ako ho udržať a použiť na iný účel. Klientom je Villo Design.

Soňa Otiepková, Štefan Starinský a Mirka Fly

14. ročník súťaže Národná cena za dizajn, ktorý je v roku 2017 zameraný na produktový dizajn, vyhlásilo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Svoje práce mali možnosť prihlásiť profesionálni produktoví dizajnéri, študenti produktového dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, výrobcovia, klienti a odborníci pracujúci v oblasti produktového dizajnu. Medzinárodná porota, zložená z odborníkov z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska bola pri hodnotení prihlásených prác nekompromisná a posudzovala všetky výrobky bez ohľadu na meno ich tvorcu alebo históriu tvorby. Z celkového počtu 176 prihlásených prác vybrala porota na výstavu finalistov 66 diel, ktoré spĺňajú podmienky jednotlivých kategórií a reprezentujú to najlepšie zo slovenského produktového dizajnu za uplynulé dva roky.

Z prísneho výberu medzinárodnej poroty vznikla pestrá a objemná kolekcia výnimočných dizajnérskych riešení, ktoré sú jasným indikátorom konkurencieschopnosti slovenského dizajnu v medzinárodnom kontexte. Diela finalistov môže odborná a široká verejnosť vidieť na výstave v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave od 27. septembra do 30. novembra 2017.

Mgr. Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu, komentuje 14. ročník súťaže takto: „Organizáciu národnej ceny som si ako riaditeľka SCD vyskúšala po prvýkrát minulý rok, no vtedy išlo o oblasť komunikačného dizajnu. Už vtedy ma pozitívne prekvapil záujem dizajnérov o účasť v súťaži. Ten sa potvrdil znovu pre produktový dizajn. Dobré skúsenosti aplikujeme i tento rok – veľmi kvalitná porota z medzinárodného prostredia, výstava finalistov ako príležitosť na konfrontáciu, ale aj jedno z ocenení v súťaži, zapojenie dizajnérskej komunity. Tento rok sme pridali aj populárne zameraný vizuál, aby sme pritiahli širokú verejnosť a odbornú konferenciu.“

*********************************************

Slovenské centrum dizajnu pripravilo pre záujemcov aj rôzne sprievodné podujatia:

Komentované prehliadky výstavy 

Prehliadka výstavy spolu s jej kurátorom Marošom Schmidtom. Vstup voľný. Dva termíny: 25. október (streda) o 17.00 hod., 30. november (štvrtok) o 18.00 hod. Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava 

Od Drotárskej po Ferrari

Príbeh automobilového dizajnéra Braňa Maukša. Prezentácia automobilového dizajnéra Braňa Maukša v rámci projektu Open Maker, ktorého cieľom je spájanie výrobných firiem a inovátorov. Akciu moderuje kurátor výstavy NCD 2017 Maroš Schmidt. Vstup je voľný, registrácia nutná. Termín: 3. október (utorok) o 18.00 hod. Miesto konania: informáciu upresníme na scd.sk/ncd

Tvary a tváre

Prezentácia ocenených projektov a autorov aktuálneho ročníka NCD. Vstup voľný. Termín: 8. november 2017 o 17.00 hod. Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Dizajn, inovácie, biznis

Diskusia o aktuálnom stave, o možnostiach a problémoch priemyselného dizajnu na Slovensku. Vstup voľný. Termín: 22. november (streda) o 17.00 hod. Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Deti vo forme

Program pre deti od 5 do 12 rokov nadväzujúci na výstavu finalistov NCD 2017. Program s trvaním cca 60 minút povedie galerijná pedagogička Katarína Kosánová. Max. počet detí je 10 a je nutná registrácia vopred na adrese: velicova@scd.sk Termíny vždy v nedeľu od 16.00 hod: 8. október; 22. október; 12. november; 26. november. Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Finisáž výstavy

Finisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov Ceny verejnosti. Súčasťou programu je komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy. Termín: 30. november (štvrtok) o 17.00 hod. Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

*********************************************

Národná cena za dizajn je prestížna cena, ktorú už od roku 1993 organizuje Slovenské centrum dizajnu. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a SCD. Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti tvorivej činnosti v Slovenskej republike. Do roku 2015 bola súťaž organizovaná bienálne za všetky oblasti dizajnu, no od roku 2015 je v nepárnych rokoch cena udeľovaná za produktový dizajn, v párnych rokoch za komunikačný dizajn.

Cieľom súťaže je: podporiť profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a výrobcov v Slovenskej republike, podporiť uplatnenie slovenských dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, špeciálne v rámci Európskej únie, motivovať výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti tvorivej činnosti, v neposednom rade mapovať, dokumentovať a prezentovať vývoj dizajnu v Slovenskej republike.

Súťaž má 3 súťažné kategórie:

Profesionálny dizajn
V nepárnom roku súťaž hodnotí profesionálny produktový dizajn – výrobky vyrábané sériovo bez ohľadu na veľkosť série a spôsob výroby, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.

V párnom roku súťaž hodnotí profesionálny komunikačný dizajn chápaný ako výsledky, proces, nástroje, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.

Študentský dizajn

V nepárnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti produktového dizajnu – modely, prototypy, návrhy výrobkov a dizajnové koncepty vytvorené na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.

V párnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti komunikačného dizajnu,  ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.

Predmetom hodnotenia sú predovšetkým projekty vytvorené pod vedením pedagógov ako semestrálne, bakalárske, magisterské a dizertačné práce.

Dizajn s pridanou hodnotou

Organizátori chcú touto súťažnou kategóriou oceniť špeciálne dizajn, ktorého významnou vlastnosťou je sociálna alebo ekologická funkcia a ktorý podporuje myšlienky trvalej udržateľnosti a zodpovednosti dizajnérov, výrobcov a klientov.

Do tejto kategórie patria aj výsledky vlastnej iniciatívy autorov – profesionálov alebo študentov (bez objednávky klienta a bez zadania pedagógov), inovatívne dizajnové koncepty a prototypy, či výskumné projekty, ktoré vznikli mimo školského prostredia.

 

Viac informácií na webovej stránke alebo na sociálnej sieti Facebook

 

Informácie a foto poskytla: Mária Danišová, PR/publicita NCD 2017

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Adam Šakový /z webovej stránky a FB profilu/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky