Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena WHO

VEDA NA DOSAH

Medaila WHO

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine si 8. júna 2015 prevzal výročnú cenu Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO (World Health Organization) za prácu v oblasti kontroly tabaku. Cenu mu odovzdali MUDr. Mario Mikloši, PhD., štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) a MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Cena sa udeľuje každoročne, a to pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (World No Tobacco Day).

Tibor Baška si ocenenie si prevzal na MZ SR pri príležitosti Národnej správy o zdraví a správaní sa školákov veku 11 – 15 rokov v súvislosti so zdravím, v rámci ktorej spracoval kapitolu o návykových látkach.

T. Baška pracuje v oblasti kontroly tabaku už takmer 25 rokov, konkrétne od roku 1990. Slovensko zastupuje v mnohých medzinárodných organizáciách, ktoré sa venujú problematike fajčenia. Pre WHO viedol niekoľko vzorových, resp. reprezentatívnych štúdií o prevalencii fajčenia tabaku na Slovenku, ktoré uverejnil v odbornej literatúre. T. Baška je aj aktívny propagátor účinných spôsobov odvykania fajčenia.

Zdroj a foto: Tlačová správa MZ SR

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky