Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena EÚ pre ženy – inovátorky 2017

VEDA NA DOSAH

promo súťaže / Cena EÚ pre ženy – inovátorky 2017

Presne na Medzinárodný deň žien (8. marca) sa odborná aj laická verejnosť dozvedela mená víťaziek Ceny EÚ pre ženy – inovátorky za rok 2017. Tie najlepšie spomedzi 12 finalistiek na shortliste, ktorým sa podarilo dostať ich prelomové inovácie na trh, boli vyhlásené počas slávnostnej ceremónie v Európskom parlamente v Bruseli. Ceny im odovzdal Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inovácie a Mairead McGuinness, viceprezident Európskeho parlamentu.

Víťazkami sú:

Michela MagasPrvé miesto: Michela Magas, chorvátsko-britská národnosť, zakladateľka Stromatolite, laboratórií inovatívneho dizajnu vo Švédsku a Veľkej Británii, ktorých cieľom je podporovať novú generáciu inkubačných a kreatívnych technológií pre inovácie. Vytvorila „MusicTech Fest“ platformu, ktorá je považovaná za jeden z prvých reálnych inovačných ekosystémov s komunitou viac ako 5 000 inovátorov; ďalej k tomu prislúchajúci politický kontext a podpornú konštrukciu pre radikálne a rušivé inovácie v rámci širokej komunity kreatívnych vývojárov. Skôr než prichádzať s jediným produktom na trh, jej ekosystém priniesol niekoľko inovatívnych produktov a služieb aktivovaných jej myšlienkami pre otvorený produkt, adaptáciu na trhu a IP inováciu (Open Product, Market Adoption, Innovation IP) s cieľom vytvárať rýchlu cestu k inováciám.

Petra WadströmDruhé miesto: Petra Wadström zo Švédska, zakladateľka a CEO SolvattenAB, ktorá produkuje prenosný vodný filter a ohrievač vody, nabíjaný solárnou energiou. Ide o odolné, udržateľné a vysoko efektívne zariadenie, ktoré dokáže vodu zohrievať výlučne využitím energie zo slnka, jednoduché na obsluhu. Petra Wadström, pôvodne biochemická výskumníčka a technička, po rokoch výskumnej práce presedlala na umeleckú kariéru. To, že sa stala umelkyňou, jej pomohlo myslieť v širších intenciách a kombinovať prvky vedy a kreativity.

Claudia GärtnerTretie miesto: Claudia Gärtner z Nemecka, zakladateľka mikrofluidnej ChipShop – poskytuje „lab-on-a-chip“ systémy ako miniaturizované riešenia pre lepšiu diagnostiku. Ide o účinný nástroj umožňujúci nový prístup k analýzam a diagnostike, tiež výrobu širokej škály produktov na mieru a aplikácií na čipe. V roku 2002 bola nominovaná na cenu nemeckých zakladateliek a so ChipShop získala Thuringia cenu za najlepší podnikateľský koncept. Vedie širokú škálu výskumných projektov pre rozvoj systémov „lab-on-a-chip“ pre vedecké aplikácie.

Kristina TsvetanovaTento rok sa prvý krát objavila aj nová kategória – Rising Innovator, teda inovátorky do 30 rokov. Súťažili 3 ženy no a víťazkou sa stala Kristina Tsvetanova z Bulharska, ktorá pôsobí ako CEO a spoluzakladateľka rakúskej spoločnosti BLITAB Technology – produkuje prvý tablet pre nevidiacich, nazvaný BLITAB. Stal sa už svetovo najkreatívnejším start-upom 2015, projekt tiež uspel v európskej súťaži sociálneho podnikania a zdravotného postihnutia. Kristina Tsvetanova je spolu vynálezkyňou ocenenej inovácie BLITAB® – prvý taktilný tablet pre nevidiacich a slabozrakých. Vďaka medzinárodnému uznaniu, ktoré sa jej dostalo v Európe, USA, Mexiku, Singapure, Číne a Japonsku v posledných dvoch rokoch, jej vytrvalosti v posilňovaní neprivilegovaných detí prostredníctvom technológií, bola vymenovaná za jednu zo „Sociálnych dejateľov“ dneška („Social Movers“ – Agora+D2015).

Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inovácie konštatoval, že víťazky tohtoročnej ceny Európskej únie pre ženy – inovátorky sú naozaj inšpirujúce. „Európa potrebuje viac žien inovátoriek ako sú tieto, so skvelými nápadmi, odvahou a odhodlaním riskovať a uspieť. Inovácie, ktoré tieto štyri víťazky dostali od samotného nápadu až na trh, sú pozoruhodné nielen z obchodného hľadiska, ale aj preto, že budú prínosom a môžu zlepšiť životy mnohých ľudí v Európe i mimo nej.“

Mairead McGuinness, podpredseda Európskeho parlamentu k tomu povedal: „Táto cena ukazuje významný prínos žien inovátoriek, ktoré na trh prinášajú inovácie meniace životy mnohým ľuďom. Je veľmi príznačné, že práve na Medzinárodný deň žien 2017 sme sa rozhodli osláviť ich podnikateľského ducha a úspechy; robíme tak veľmi viditeľným spôsobom s cieľom dať inšpiráciu iným ženám, najmä mladým ženám a dievčatám, aby sa vydali na cestu inovácií a podnikania.“

Všetkých 12 finalistiek súťaže buď založili, alebo spoluzaložili úspešné firmy, ktoré vznikli na ich inovatívnych nápadoch. Medzi súťažiacimi dominovali inovátorky z krajín EÚ 15. „Všetkých dvanásť finalistiek možno považovať za talentované inovátorky so zaujímavými príbehy, dokazujúcimi prelomenie bariér, podstúpenie rizík a dosiahnutie úspechu. Ich príbehy môžu inšpirovať ďalšie ženy a mužov, aby sa stal inovátormi. V aktuálnom ročníku sme chceli tiež povzbudiť ďalšiu generáciu a venovať osobitné uznanie za úspechy mladých inovatívnych podnikateľov,“ povedal Carlos Moedas.

Cieľom udeľovania Ceny EÚ pre ženy inovátorky je posilniť postavenie žien v podnikaní a zvýšiť povedomie verejnosti o potrebe inovácií a zvyšovania podielu žien pôsobiacich v oblasti podnikania, tiež uznať úspechy žien v oblasti inovácií. Hoci ženy sú stále aktívne v oblasti výskumu, existuje len málo z nich, ktoré vytvárajú inovatívne podniky. To predstavuje nevyužitý potenciál pre Európu, a pritom je nutné zúročiť všetky svoje ľudské zdroje na naplnenie potenciálu s cieľom zostať konkurencieschopnými a nájsť riešenie pre hospodárske a spoločenské výzvy.

Do súťaže sa mohli zapojiť všetky ženy, ktoré založili alebo sa podieľali na založení úspešnej spoločnosti na základe svojich inovatívnych myšlienok a ktoré v určitom okamihu svojej kariéry ťažili z finančných prostriedkov EÚ na výskum, vývoj a inovácie. Cena je spojená s finančným ohodnotením: Za prvé miesto je odmena 100 000,00 EUR, druhé 50 000,00 EUR a tretie 30 000,00 EUR. Odovzdáva sa od roku 2011. Vtedy si ju prebrali víťazky z krajín: Taliansko, Francúzsko, Nemecko; v roku 2014 to bolo Španielsko, Holandsko, Nemecko a vlani Írsko, Fínsko a Portugalsko.

Súťaž EU Prize for Women Innovators 2017 je podporovaná z fondu Horizon 2020 a vyhlasuje ju Európska Komisia.Finalistky sú vyberané porotou na vysokej úrovni, zostavenej z nezávislých odborníkov z oblasti obchodu, podnikania, rizikového kapitálu a akademického sveta. Celkovo bolo podaných 47 žiadostí z celej EÚ. Horizon 2020 je program financovania EÚ pre výskum a inovácie, ktorý zaisťuje podporu pre udelenie cien víťazkám. Súťažiace spoločnosti môžu byť vytvorené a môžu prevádzať inovácie v širokom spektre sektorov, pričom vedy o živej prírode a informačných a komunikačných technológiách sú tie najviac dominantné.

 

Viac informácií o súťaži a informácie o súťaži

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: EC EUROPA

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky