Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

AXA podporí grantom mladých inovátorov

VEDA NA DOSAH

Nadácia Pontis (Zdroj: Facebook Nadácie Pontis)

Študentov od 15 do 26 rokov s talentom a potenciálom dokázať veľké veci vo vede či výskume AXA, Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Chceš vytvárať inovácie? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy a výskumu. V programe nadácia rozdelí celkovo 30 000 eur.

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorí budú študentmi počas realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov. Za žiaka od 15 do 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Pre vekové kritérium je dôležitý termín uzávierky prijímania žiadostí (t. j. 13. 3. 2019).

Žiadateľ musí preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

Banner: Hľadáme mladých inovátorov

Aké projekty budú podporené

Podporené budú projekty žiakov a študentov zamerané na vedy o živej a vedy o neživej prírode, vďaka ktorým žiak/študent dokáže rozvíjať svoj talent, získavať nové znalosti a napredovať a vedecké projekty žiakov a študentov, ktoré budú zamerané na tému prevencie chorôb, respektíve ochrany zdravia.

Výška finančnej podpory

Maximálna výška grantu, o ktorú môže študent žiadať, je 3 000 eur, minimálna výška je 1 000 eur. V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 3 000 eur, inak bude žiadosť vyradená. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 30 000 eur.

Kritériá hodnotenia

Povinnosťou žiadateľa o grant je dokladovať spoluprácu s pedagógom na vedeckom či výskumnom projekte. Pedagóg popíše zmysluplnosť predkladaného projektu v dohode o spolupráci so žiakom/študentom, ktorú žiadatelia nájdu po prihlásení na portáli darca.sk. Pedagógovia podporených žiakov/študentov môžu zároveň za vedenie žiaka/študenta získať podporu 100 eur na svoje vlastné vzdelávanie. Pedagógov podporených žiakov bude kontaktovať Nadácia Pontis až po vyhlásení výsledkov grantového kola.

Hodnotiaca komisia bude každú žiadosť posudzovať na základe nasledovných kritérií:

  • Projekt pomôže žiakovi/študentovi rozvíjať svoj talent, získavať nové znalosti a napredovať
  • Cieľ projektu je dobre naformulovaný a zmysluplný. Aktivity reflektujú ciele.
  • Rozpočet je naplánovaný efektívne, hospodárne v súlade s cenami bežnými na trhu, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Povinnými prílohami projektu sú:

  • Fotografia žiaka alebo študenta voľne ilustrujúca tému, ktorej sa venuje a v ktorej žiada o podporu.
  • Formulár o spolupráci s pedagógom na vedeckom či výskumnom projekte. Pedagóg v ňom popíše zmysluplnosť predkladaného projektu.
  • Potvrdenie o dochádzke do školy

Nepovinnými prílohami projektu sú:

  • Doklady dokazujúce úspechy žiadateľa: diplom zo súťaže či olympiády, vysvedčenia alebo potvrdenie angažovania sa v školských záujmových činnostiach

Študenti môžu svoj projekt prihlásiť do 13. marca 2019 prostredníctvom stránky www.axafond.sk. Viac informácií nájdu aj na stránke Nadácie Pontis.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Nadácia Pontis

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky