Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

AMR je na vrchole agendy verejného zdravia nielen krajín OECD

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Stemming the Superbug Tide: JUST A FEW DOLLARS MORE

Okolo 2,4 milióna ľudí by mohlo zomrieť v Európe, Severnej Amerike a Austrálii počas rokov 2015 – 2050 kvôli infekciám, pokiaľ sa neurobí viac na zastavenie rezistencie na antibiotiká. Avšak trom zo štyroch úmrtí na infekcie by sa dalo vyhnúť výdavkami len 2 USD na osobu ročne, a to jednoduchými opatreniami, ako je umývanie rúk a opatrnejšie predpisovanie antibiotík. Táto aj krátkodobá investícia, by ušetrila životy a peniaze v dlhodobom horizonte.

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je veľký a narastajúci problém, s potenciálom pre enormné zdravotné a ekonomické dôsledky po celom svete. AMR sa stala ústrednou otázkou na vrchole agendy verejného zdravia krajín OECD a mimo nej. Predkladaná správa OECD chce poskytnúť podporu pre politické opatrenia v oblasti ľudského zdravia.

Čísla v súvislosti s AMR sú vysoké a predpokladá sa ich ďalší rast najmä v prípade druhej a tretej generácie antibiotík. Ak sa neprijmú žiadne účinné opatrenia, predpokladá sa, že pre krajiny OECD a EÚ28 bude to mať významné zdravotné a ekonomické zaťaženie. Toto zaťaženie možno riešiť zavedením účinných iniciatív v oblasti verejného zdravia. Táto správa hodnotí politiky, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú vo vyspelých krajinách a identifikuje najlepšie opatrenia na riešenie, ktoré poskytli efektívny nástroj v boji proti AMR.

Infekcie odolné voči antibiotikám v krajinách OECD

Infekcie odolné voči antibiotikám v krajinách OECD

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) ohrozuje účinnosť mnohých z cenných zdravotných pokrokov dosiahnutých v dvadsiatom storočí. Lieky, ktoré zabíjali už nefungujú. V roku 2016, zhromaždenie na úrovni generálneho tajomníka OSN uznalo AMR za základnú hrozbu pre zdravie obyvateľstva, globálnej ekonomiky a spoločnosti ako celku. Zdôraznilo tiež, že je potrebné, aby krajiny naliehavo zaviedli politiky na boj proti AMR a zabránili ich katastrofálnym následkom.

Kľúčové zistenia

  • V roku 2015 asi 17 % infekcií v krajinách OECD bolo spôsobených  baktériami rezistentnými na antibiotiká. Ale v štyroch krajinách bola viac ako tretina rezistentná na antibiotiká. V niektorých krajinách G20 vrátane Číny, Indie a Ruskej federácie, viac ako 40 % infekcií je spôsobených baktériami odolnými voči niektorým antibiotikám.
  • V Európe, Severnej Amerike a Austrálii by mohlo zomrieť približne 2,4 milióna osôb v rokoch 2015 až 2050 v dôsledku AMR.
  • Medzi rokmi 2015 a 2050, AMR by stálo asi zhruba 10 % rozpočtu venovanému prenosným chorobám v rámci zdravotnej starostlivosti.
  • Ak nebudú zavedené žiadne účinné opatrenia v oblasti verejného zdravia, čísla (miera) AMR budú ďalej rásť.
  • Rezistencia na antibiotiká druhej a tretej generácie predpokladá najväčší nárast, pričom miera nárastu AMR v krajinách OECD by mala byť v roku 2030 o 70 % vyššia ako v roku 2005. V EÚ28 sa v rovnakom období očakáva dvojnásobná rezistencia voči antibiotikám tretej generácie.

Je bezpodmienečne nutné zaviesť lepšiu hygienu hlavne v zdravotníckych zariadeniach, ukončiť nadmerné predpisovanie antibiotík, zaviesť rýchle testovanie pacientov na zistenie či majú vírusové alebo bakteriálne infekcie či masmediálne kampane, tvrdí sa v správe OECD. Znížením nadmerného predpisovania antibiotík by sa mohlo ušetriť okolo 35 000 až 38 000 životov ročne v 33 krajinách zahrnutých do analýzy.

Nedostatok investícií do výskumu a vývoja v oblasti antibiotík

Na rozdiel od minulých období, keď lekári mohli počítať s pokračujúcim vývojom nových antibiotík pri boji proti bakteriálnej rezistencii, napriek vedeckým výzvam sa v súčasnosti výskum a vývoj v tejto oblasti spomalil. (pozri graf: Figure 2.3.)

Nedostatok investícií do výskumu a vývoja v oblasti antibiotík

Nové antibiotiká sa stále ťažšie objavujú a zvyčajne len 1,5 % antibiotík v predklinickom vývoji sa dostane na trh. Ďalší klinický vývoj sľubných antibiotík je drahý. Tieto vysoké náklady na antibiotiká, (výskum a vývoj, nízka šanca na úspech a nízke ceny úhrady pri vstupe na trh) viedli viacerých aktérov farmaceutického priemyslu a výskumu  antibiotík k týmto výsledkom.

Správu vypracovalo OECD v úzkej spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré poskytlo odborné znalosti a cenné epidemiologické údaje o AMR.

_____________________

Krajiny OECD a EÚ28 zahrnuté v analýze sú: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia a Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Stemming the Superbug Tide: JUST A FEW DOLLARS MORE

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky