Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

AMAVET na Intel ISEF 2018

VEDA NA DOSAH

zľava: Samuel Smoter, Miriam Feretová, Dušan Daniel

V máji 2018 sa opäť konala v USA najväčšia a najprestížnejšia vedecká súťaž pre stredoškolákov z celého sveta Intel ISEF 2018. Stredoškolákov tentokrát privítali 13. – 19. mája v Pittsburghu, Pensylvánia, v meste ocele a stredisku Slovákov žijúcich v USA. Medzi známych Slovákov, ktorí tu žili, patrí Andy Warhol či Joseph Matthew Gaydos, prvý Slovák zvolený do snemovne reprezentantov USA. Mesto sa v poslednom polstoročí zmenilo z priemyselnej metropoly na popredné mesto v medicíne, technológiách a finančných službách. Aj preto sa práve tu konala najväčšia vedecká súťaž pre 1 792 talentovaných stredoškolských vedcov z 81 krajín sveta.

Slovensko, ako aj AMAVET reprezentovali 2 projekty, ktoré boli úspešné na celoslovenskom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017: Samuel Smoter a Miriam Feretová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove s projektom „In vitro testovanie polyéter éter ketónu pomocou mezenchýmových stromálnych buniek”, v ktorom skúmali nový biomateriál so špecifickou štruktúrou. Nimi navrhnutý PEEK je biokompatibilný, 4-krát lacnejší a dokonca vďaka pórovitej štruktúre umožňuje bunkám porásť celú plochu. Druhý projekt predstavil odbornej porote matematik Dušan Daniel zo Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách a to pod názvom „Symbol Levi-Civita v Hilbertovom priestore L2”, kde vytvoril všeobecný analytický nástroj na počítanie doteraz neriešiteľných úloh.

Celá súťaž trvala 7 dní. V prvý deň sa najskôr všetky krajiny predstavili, v stredu prezentovali svoje projekty pred vedcami, ktorí sú ich hodnotiteľmi a vo štvrtok predstavili svoj výskum pred širokou verejnosťou. Celkovým víťazom hlavnej ceny vo výške 75 000-tisíc dolárov sa tento rok stal 19-ročný Austrálčan Oliver Nicholls, ktorý navrhol a zostrojil prototyp autonómneho robotického čističa okien pre komerčné budovy, ako náhradu ľudskej sily pri nebezpečných výškových prácach na mrakodrapoch. Robot, ktorý je v podstate diaľkovo ovládaným dronom, dokáže vyletieť do výšky niekoľkých desiatok až stoviek metrov, zachytiť sa o rímsu a spustiť pomocou malých povrazov až k oknu. K oknu sa následne prisaje a pomocou výkonných dýz naň nanesie vodu. Špinu následne vyčistia rotačné kefy. Zariadenie je možné zostrojiť už za 2 300 dolárov, pričom v budúcnosti by mohlo nahradiť tradičné čistenie okien, ktorého cena sa môže pri mrakodrapoch vyšplhať až na 11-tisíc dolárov za jedno čistenie.

Okrem prezentácie svojho slovenského umu v Amerike sa Mirka, Samo a Dušan porozhliadli aj po Pittsburghskej univerzite, známej ako „Pitt“: „V československom salóniku sme s našimi projektmi oboznámili zástupcov Slovákov žijúcich v USA. Univerzita je známa vďaka výskumu a výučbe lekárskych odborov, filozofii, informačných technológií, tvorivému písaniu a verejných záležitosti. V súčasnosti Pitt navštevuje približne 27 500 študentov a prednáša tu viac ako 4 600 vyučujúcich. Salóniky jednotlivých krajín slúžia súčasne ako výukové miestnosti, aj napriek vysokej hodnote originálneho zariadenia každého z nich.“

Vedúcim slovenskej delegácie bol doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline a predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, ktorý po návrate na Slovensko úprimne konštatoval: „Veľké poďakovanie za reprezentáciu slovenských talentov v USA patrí najmä Nadácií Tatra Banky, AXA fondu spolu s Nadáciou Pontis a programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti Slovnaft, a. s. v ich programe Talenty Novej Európy za poskytnutie veľkej finančnej podpory. Z grantov boli hradené letenky, ubytovanie, náklady na projekt, ako aj náklady spojené s realizáciou projektu počas súťaží a výstav. Bez tejto finančnej podpory by bola značná časť výskumu a prezentácie jeho výsledkov takmer nerealizovateľná.“

 

Informácie poskytol: Ján Nemec koordinátor projektov AMAVET

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky