Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aký je tvoj stroj času?

Martina Pitlová

Ema z Michaloviec s prácou Môj Mozog – stroj času

Každý z nás si v detstve určite predstavoval, aké by to bolo mať svoj vlastný stroj času. Presunúť sa niekam do budúcnosti a vidieť výdobytky súčasnej doby. Možnosť zažiť fascinujúce pokroky zo sveta vedy a techniky. Alebo naopak, dostať sa do minulosti a ovplyvniť súčasnosť.

Práve stroj času bol zadaním pre mladých umelcov vo výtvarnej súťaži v rámci tohtoročného Týždňa vedy Sára zo Starej Ľubovne s prácou Vývoj telefónua techniky na Slovensku 2016. Výtvarná súťaž na tému „Stroj času“ bola určená žiakom od 11 do 16 rokov. Ich úlohou bolo výtvarne zobraziť svoje predstavy o stroji času a svoje predstavy súvisiace so zmenou vedy a techniky v čase a priestore. Pre Sáru zo Starej Ľubovne je strojom času telefón. V diele ´Vývoj telefónu´, s ktorým sa umiestnila na 1. mieste v I. kategórii výtvarnej súťaže, kombináciou grafických techník vyjadrila svoj pohľad na vývoj telefónu od 19. storočia po súčasnosť. Ako vraví, telefón sa od svojho vzniku v 19. storočí vyvíjal, menil v čase a prispôsoboval sa potrebám ľudí. Sára oceňuje, že vďaka tomuto vynálezu môžeme už nielen telefonovať, ale využijeme ho napríklad aj pri učení. Funkcie smartfónu totiž umožňujú kdekoľvek použiť internet na vyhľadanie zaujímavostí z histórie, geografie či prírodovedy. Christián z Lozorna s prácou Stroj času – minulosť, prítomnosť, budúcnosťChristián z Lozorna ocenený druhým miestom v II. kategórii výtvarnej súťaže svoj stroj času znázornil v diele ´Stroj času – minulosť, prítomnosť, budúcnosť´. Prostredníctvom fantázie vyjadruje svoju predstavu technickej histórie automobilizmu a stavebníctva. „Mohlo by to byť auto, ktoré bude využívať slnečnú energiu ako pohon a bude lietať svetelnou rýchlosťou“, vysvetľuje víziu jeho automobilu budúcnosti Christián. Nie každý sa však pri predstave stroja času túži pozrieť do budúcnosti. Pre Adriána z Vrbového je naopak lákadlom pomocou stroja času preniesť sa do obdobia priemyselnej revolúcie, aby mohol urýchliť vývoj vedy a techniky. S dielom ´Výskumný ústav času´ sa mu podarilo vyhrať prvé miesto v II. kategórii výtvarnej súťaže.

Adrián z Vrbového s prácou Výskumný ústav času

 

Veda pod mikroskopom

V rámci TVT 2016 prebiehala taktiež fotografická súťaž na tému „Veda pod mikroskopom“,v ktorej mali študenti stredných škôl, vysokých škôl a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na vedu cez mikroskop. Viktória zo Zvolena s prácou Vitamín CNa prvom mieste v kategórii žiakov stredných škôl sa umiestnila Viktória zo Zvolena s fotografiou ´Vitamín C´. Študentka odfotografovala vykryštalizovaný vitamín C v tenkej vrstve na sklenenej doštičke vložený medzi dva polarizačné filtre, do polarizovaného svetla. Fotografia bola vytvorená cez jednoduchý školský mikroskop, ktorý je prerobený na polarizačný. Kryštáliky pripomínajú tvarom konáriky stromu a v polarizovanom svetle sú farebné. Fotografia vznikla v rámci projektu, kde skúmali kryštáliky niekoľkých chemických látok, liekov a vitamínov v polarizovanom svetle. Práve kryštáliky vitamínu C Viktóriu zaujali natoľko, že sa rozhodla poslať ich do súťaže. V kategórii študentov vysokých škôl a doktorandov najviac svojou fotografiou zaujal študent veteriny Tomáš z Košíc. V snímke s názvom ´Zvedavá veda´ zachytil bielu myšku skúmajúcu mikroskop. Ako sám vraví: „Bez týchto milých stvorení by pokrok vo vede nemohol existovať, tak by sme im chceli za všetko poďakovať…Tomáš sa rozhodol študovať veterinu, pretože ho vždy bavila biológia. „Fascinuje ma, ako funguje organizmus ako jeden celok a ani neviem opísať, ako ma fascinujú choroby. Chcem vedieť ako vznikajú, prebiehajú a hlavne ako ich liečiť. Nejde mi len o zvieratá ako také, chcem vedieť ako funguje život, ako funguje svet, aký máme vlastne zmysel, pretože neverím, že život, taký, aký je teraz, vznikol náhodou a bezdôvodne.“ Vysvetľuje Tomáš a s humorom dodáva: „A sekne mi to v bielom plášti“.

Tomáš z Košíc s prácou Zvedavá veda

 

Rekordný počet prác

V prípade oboch súťaží bolo cieľom zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Svoje diela mohli všetci záujemcovi posielať do 14. októbra 2016. Hodnotiaca komisia mala tento rok počas vyhodnocovania a vyberania víťazov jednotlivých kategórií skutočne ťažkú úlohu, keďže do výtvarnej súťaže sa prihlásilo rekordných 736 prác a so svojimi fotografiami súťažilo 89 študentov. Zaslané práce hodnotila odborná komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov vyhlasovateľa výtvarnej súťaže Centra vedecko-technických informácií SR a Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Tvorcovia najlepších súťažných diel sa spoločne stretli na Slávnostnom vyhlásení výtvarnej a fotografickej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016, ktoré organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Slávnostné vyhlásenie spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutočnilo 10. novembra 2016 v Incheba expo v Bratislave. Žiakov v sprievode ich pedagógov alebo rodičov na úvod privítala kapela Dyin´Breed, ktorá spríjemňovala celkovú atmosféru odovzdávania cien. Po úvodnom hudobnom čísle moderátorka podujatia pozdravila všetkých prítomných hostí vrátane zástupcov vyhlasovateľov súťaže a hlavných partnerov Týždňa vedy a techniky 2016. Menovite privítala zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., ktoré venovali ceny do súťaže, za čo im srdečne ďakujeme.

Výsledky výtvarnej a fotografickej súťaže

Výtvarná súťaž I. kategória (žiaci vo veku od 11 do 13 rokov):

  1. miesto: Sára zo Starej Ľubovne s prácou Vývoj telefónu
  2. miesto: Johana z Banskej Bystrice s prácou Stroj času
  3. miesto: Ema z Michaloviec s prácou Môj Mozog – stroj času. Žiačka si v diele predstavila možnosť ovládnutia času rozumom.

Johana z Banskej Bystrice s prácou Stroj času

Výtvarná súťaž II. kategória (žiaci vo veku od 14 do 16 rokov):

  1. miesto: Adrián z Vrbového s prácou Výskumný ústav času
  2. miesto: Christián z Lozorna s prácou Stroj času – minulosť, prítomnosť, budúcnosť
  3. miesto: Laura z Banskej Bystrice s prácou Vitaj budúcnosť – stroj času. Študentka znázornila v práci novú realitu medzi ľuďmi a robotmi androidmi.

Laura z Banskej Bystrice s prácou Vitaj budúcnosť – stroj času

Fotografická súťaž I. kategória (žiaci stredných škôl):

Víťazka: Viktória zo Zvolena s prácou Vitamín C

 

Fotografická súťaž II. kategória (študenti vysokých škôl vrátane doktorandov):

Víťaz: Tomáš z Košíc s prácou Zvedavá veda

 

Fotografie z odovzdávania ocenených nájdete v e-novinách Vedecký kaleidoskop:

Výtvarná súťaž

Fotografická súťaž

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: autori diel

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky