Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako zistíte, či ste pre dieťa vybrali dobrú školu?

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /škola/

Nový školský rok so sebou okrem pravidelných povinností, prináša aj možnosť prvej bilancie. Rodičia za posledné mesiace hľadali mnoho informácií, aby pre svoje deti vybrali najvhodnejšiu školu. Ako sa ale rodičia dozvedia či vybrali správne? Spĺňa škola, do ktorej od septembra každé ráno posielajú svoje deti to, vďaka čomu budú deti pripravené na život v 21. storočí? Najlepším detektívom nie je internet, referencie, ale samotné deti. Opýtajte sa ich a najlepšie zistíte čo a ako sa v škole učí.

Poznáte to, dieťa príde zo školy a vy sa ho opýtate: „Ako bolo v škole?“. Ak sa však chcete dozvedieť aj čosi viac, ako len strohú odpoveď „nič“, Nadácia Pontis Vám prináša odporúčania, na čo sa pýtať. Zistíte tak, či sa vaše dieťa rozvíja správnym smerom a či škola poskytuje zručnosti, ktoré bude v budúcnosti potrebovať. 

1.    Ako zistiť, či je škola v učení inovatívna

Porozprávaj/popíš mi, čo ste robili na … (konkrétny predmet)?

Touto otázkou zistíte, či sa vaše deti učia klasickým prístupom – cez prednášanie a diktovanie poznámok, alebo cez experimentovanie, samovzdelávanie, ktorým sa u detí rozvíja zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť alebo kriticky myslieť.

2.    Ako zistiť, na aké zručnosti kladie škola dôraz

O čom alebo čo ste sa učili cez týždeň v škole najviac?

Zistíte, akým zručnostiam a vedomostiam prikladá vaša škola najväčšiu váhu. Či sú to prírodné vedy, technické predmety, matematika, informačná gramotnosť, jazyky a vo vyšších ročníkoch ekonómia alebo finančná gramotnosť.  „Žijeme v dobe informatizácie a globálneho sveta. Malo by byť prirodzené klásť dôraz na technológie a jazyky. Technické zručnosti či ovládanie minimálne jedného jazyka sa dnes považuje za absolútnu samozrejmosť, napríklad pri obsadzovaní pracovných miest,“ vysvetľuje Norbert Maur, manažér vzdelávacieho programu Generácia 3.0 v Nadácii Pontis.  

3.    Ako zistiť, či škola vychováva pre prax a budúcu kariéru

Kde všade so spolužiakmi využívate to, čo ste sa naučili?

Praktické využitie zručností a vedomostí v rovesníckej skupine pomáha u detí rozvinúť ich podnikateľské zručnosti, naučí ich riešiť problémy, ale najmä vedie k samostatnosti, zodpovednosti a proaktivite. 

4.    Ako zistiť, či škola rozvíja charakter a hodnotové vzdelávanie

Popíš mi situácie, kedy pani učiteľka/pán učiteľ chce, aby ste sa spolu rozprávali?

Toto je jedna z otázok, ktorou zistíte, či na vašej škole prebiehajú aktivity alebo programy, ktoré vyžadujú od detí diskusiu. „Môže ísť o aktivity v rámci predmetov náboženstvo alebo etická výchova, môže to byť tútoring, v ktorom tútori sprevádzajú svojich žiakov, alebo rôzne formáty diskusií. Pri nich si deti osvojujú empatiu, súcit, úctu alebo schopnosť spolupráce,“ vysvetľuje Norbert Maur.

5.    Ako zistiť, či škola rozvíja občiansky a globálny rozmer

O čom ste sa rozprávali alebo čo ste robili na (konkrétny predmet, napríklad dejepis, geografia, občianska náuka, náboženstvo,…)?

Touto otázkou, ktorú si môžete variovať, zistíte, či na škole reflektujú aktuálne témy a či v deťoch rozvíjajú ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, vedú ich k tolerancii a pod. „Detí sa môžete podľa aktuálnosti aj priamo opýtať na otázky k téme utečencov, životného prostredia, prípadne iné. V škole o týchto témach nemusia viesť dlhé diskusie, ale je dobré, ak to na hodinách odznie. Mnohokrát potom samotné deti motivujú, napríklad aj svojich rodičov, aby sa nad témami zamysleli,“ približuje Norbert Maur.

ilustračné foto /vzdelávanie/

Nadácia Pontis pomáha zmene vzdelávania na Slovensku

Na Slovensku sú školy, ktoré učia inovatívne, prispôsobujú obsah vyučovaných predmetov dobe, v ktorej žijeme a pripravujú deti pre budúcnosť. Tieto školy a mimovládne organizácie, ktoré im v tom pomáhajú podporuje svojimi aktivitami napríklad Nadácia Pontis, ktorá udeľuje Cenu Generácia 3.0 pre inovatívne vzdelávacie prístupy na školách. V roku 2017 bola cena udelená po prvý raz.

Nadácia Pontis s ocenenými pracuje ďalej a prepája ich so špičkovými slovenskými odborníkmi. „S príchodom nového školského roka začínajú víťazi s meraním efektívnosti svojich projektov. S jeho nastavením im pomáhajú uznávaní výskumníci z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka získaným výsledkom budeme môcť lepšie nastaviť projekty a pripraviť ich na šírenie do ďalších škôl po celom Slovensku,“ objasnil Norbert Maur.

 

Informácie o súťaži Generácia 3.0 na portáli VEDA NA DOSAH

 

Informácie poskytol: Radoslav Kmec, PR asistent Nadácie Pontis

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky