Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj ženy majú svoje miesto vo vede

VEDA NA DOSAH

Ani tento rok AFO nevynechá jeden z tradičných pilierov svojho programu – sekciu Ženy a veda. Tá reflektuje bariéry a prekážky v profesnom rozvoji žien a mužov na poli praktickej a teoretickej vedy. Vďaka Národnímu kontaktnímu centru – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR sa festival dotkne aj témy sexizmu na akademickej pôde a prostredníctvom výstavy predstaví mentoringový program pre študentky stredných škôl.

Foto: www.zenyaveda.czSekcia sa na tohtoročnom ročníku rozrástla. Tak ako v minulosti, aj tento rok AFO spolupracuje s Národním kontaktním centrem ženy a věda, ktoré je súčasťou Sociologického ústavu AV ČR. Programová pestrosť sekcie tak diváčkam a divákom umožní hlbšie preniknúť do sveta vedy z pohľadu, ktorý verejnosti často ostáva skrytý za predpokladu, že vo vede pohlavie nehrá žiadnu rolu.

„V hledáčku letos máme např. téma sexismu na akademické půdě, o kterém přijedou pohovořit socioložky Kateřina Lišková a Lucie Jarkovská. Také nás čeká panelová diskuze na téma ženy a kariéra ve vědeckém výzkumu, které by se krom celé řady vědkyň a vědců nejen z UP měl účastnit i přímo rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller,“ doplňuje dramaturgička sekcie Jana Jedličková.

Z dokumentov sa predstavil napríklad snímok Naturally Obsessed. Sprostredkuje nám pohľad do každodenního života vedcov, ktorý je „poznamenaný“ ich absolútnou oddanosťou výskumu. Ukáže tiež, čo všetko obnáša cesta za vedeckým poznaním. Na projekciu nadväzovala diskusia s Marcelou Linkovou, vedúcou NKC – ženy a věda, ktorá sa zameriava na témy prirodzenosti každodennej vedeckej práce a prekážky, na ktoré nutne ženy aj muži v tejto profesii narážajú.

NKC – ženy a věda realizovali plagátovú výstavu, kde priblížili svoj úspešný mentoringový program pre stredoškoláčky. Projekt je zameraný na študentky stredných škôl, ktoré uvažujú o štúdiu na vysokej škole technického zamerania. Osobné vedenie stredoškoláčky či malej skupiny stredoškoláčok jednou študentkou vysokej školy, má pomôcť v ich rozhodovaní ujasniť si to, čo obnáša vybraný konkrétny odbor vysokej školy.

Zdroj: AFO

Foto: www.zenyaveda.cz

Spracovala: Mária Izakovičová

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky