Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj Trenčianska detská univerzita otvorila svoje brány

VEDA NA DOSAH

Malí žiaci na detskej univerzite v Trenčíne

Vcítiť sa aspoň na chvíľu do kože skutočných vedcov mali možnosť malí bakalárikovia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Čakali na nich rôzne laboratóriá, ale i ďalší zaujímavý program. Trenčianska detská univerzita im predstavila najmä činnosť Fakulty priemyselných technológií. Podujatie sa konalo koncom augusta 2017.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje každoročne niekoľkodňové podujatie pre deti a žiakov pod názvom Trenčianska detská univerzita. Do programu sa zapájajú nielen jednotlivé fakulty a výskumné pracoviská, ale aj rôzne osobnosti regiónu a športovci. Aj preto sa v posledných rokoch teší veľkej popularite u detí i rodičov. 

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik potvrdil, že deťom vo väčšej miere priblížili jednu z fakúlt a jej odbory, a to Fakultu priemyselných technológií. „Priemyselné technológie a materiály sú odbory, vďaka ktorým je o nás počuť nielen doma, ale aj v zahraničí. Deťom sme v tomto ročníku letnej univerzity predstavili viac techniky a výskumu hravou formou a na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov boli priamo zapojené do experimentov v laboratóriách. Okrem bohatého programu na pôde univerzity ich čakala aj večerná prehliadka univerzitnej astronomickej pozorovateľne, ktorú univerzita v spolupráci s Gymnáziom Ľudovíta Štúra uviedla do prevádzky a venovala ju nielen výskumu, ale aj laickej verejnosti,“ spresnil informácie o programe.

Kapacity obľúbenej trenčianskej detskej univerzity boli tento rok obmedzené. Dostať sa na ňu stihlo len 40 najrýchlejších, a to z dôvodu špeciálneho programu.  Dôvodom bolo náročnejšie organizačné a programové zabezpečenie, pretože univerzita program pre školopovinných študentov preniesla najmä do svojich nových laboratórií. Tie v posledných rokoch prešli úpravami a získali nové špičkové vybavenie, vďaka ktorému univerzitní študenti skúmajú vlastnosti rôznorodých materiálov na omnoho vyššej úrovni. 

Trenčianska detská univerzita sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a je určená malým študentom – žiakom základných škôl vo veku od 10 do 14 rokov, v ktorých chce univerzita zábavnou formou prostredníctvom tohto projektu stimulovať chuť vzdelávať sa.

Slávnostná promócia detí na detskej univerzite v Trenčíne, ktorá sa konala 25. 08. 2017

Slávnostná promócia detí na detskej univerzite v Trenčíne, ktorá sa konala 25. 08. 2017

 

Informácie a foto: Bakalárik TnUAD v Trenčíne a TnUAD v Trenčíne

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky