Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

3D tlač v knižnici aj ako nástroj na zvýšenie čitateľskej gramotnosti

VEDA NA DOSAH

Fablab Slovensko

Vo Vranovskej knižnici 20. septembra 2016 prebiehali workshopy pre deti a mládež na tému 3D tlač ako prostriedok pre pritiahnutie všetkých vekových skupín k digitálnej tvorbe, k vlastnému kreatívnemu vyjadreniu.

V rámci seminára Komunitná knižnica usporiadaného Slovenskou asociáciou knižníc, Fablab Bratislava na workshope vo Vranove celý deň inšpiroval mládež z rôznych škôl k vytváraniu 3D modelov pre 3D tlač.

3D tlač nie je cieľ – je to prostriedok pre pritiahnutie všetkých vekových skupín k digitálnej tvorbe, k vlastnému kreatívnemu vyjadreniu.

Nie sme všetci rovnakí a tak jedného zaujme a teší sa z pohyblivých výtvorov, ktoré si vybral v open-source knižnici už hotových 3D modelov (tu sa nachádzajú napr. jeho knižní hrdinovia a symboly z jeho prečítaných príbehov od rozprávkových cez historické až vedecko-fantastické), druhý sa rozhodne pre jednoduché návrhy kľúčenky, prívesku, vizitky, či záložky do knižky, ďalší si z domčekov postaví mesto alebo jednoduché lietadielko. Tí odvážnejší si navrhnú a vytlačia napr. časti pre svoj dron, vizualizáciu svojej školskej práce, nový dizajnový model alebo funkčný model motora Toyoty pre pochopenie súvislostí ako napríklad naši kolegovia z Banskej Bystrice (pracovnici ŠVS).Niekto si vyberie cestu skenovania osôb, ktorých tváre sú mu blízke – a tie si následne môže vytlačiť. A tí najnáročnejší si napríklad vytlačia telo robota hrajúceho futbal.

Na workshope boli predstavené open-source softvéry voľne stiahnuteľné z internetu, na ktorých je možné nakresliť si alebo naskenovať si mobilom to, čo koho zaujíma, alebo kto si čo potrebuje zhmotniť 3D tlačou, ale aj knižnica modelov voľne stiahnuteľných na internete napr. Thingiverse. Návštevníkov zaujali aj ukážky hotových výrobkov z 3D tlačiarne. Každej skupine boli venované vytlačené veci, ktoré odovzdá vyučujúci žiakovi, ktorý najlepšie splnení ním zadanú úlohu. Workshopy potvrdili, že miléniová generácia preferuje učenie cez zážitky, ak ju nové veci zaujmú hoci sú aj náročnejšie na učenie, má záujem s nimi začať pracovať.

Workshop bol zároveň ukážkou pre pracovníkov knižníc zo Slovenska a Čiech ako pracovať z touto formou digitálnej výroby. Potešil nás aj záujem nie len vyučujúcich, ale aj knihovníkov.

21. septembra na konferencii predniesli pracovníci Fablabu referát v rámci Komunitnej knižnice, v ktorom predstavili 3D tlač ako súčasť štvrtej priemyselnej revolúcie – priemysel 4.0. (Industry 4.0), prechod od izolovaných procesov ku globálnym procesom. Fyzický a digitálny svet sa prepája nie len v jednej sieťovej ekonomike.

Komunitné dielne aj v knižniciach

3D tlačiareň / ukážkaZákazník už nechce masový produkt, chce individualizovaný produkt – t.j. napríklad 3D tlač malej série výrobkov špičkových parametrov pre konkrétneho zákazníka pri znížení ceny, v rôznych alternatívnych podobách produktov. Pracovné pozície môžu byť ohrozené, ak ľudia nebudú mať dostatočné vedomosti o moderných softvérových a technologických nástrojoch, ktoré čoraz viac prenikajú na všetky stupne profesijnej hierarchie. V Európe je už dnes minimálne štyri – päť krajín, v ktorých je nezamestnanosť mladých ľudí 50-percentná. Španielsko, Portugalsko, Chorvátsko, Grécko. Nie len ekonómovia a sociológovia sa zamýšľajú nad otázkou čo s voľným časom nezamestnaných a nie len mladých ľudí a čo je zmysel ich / nášho života. Mesto Barcelona vytvára komunitné dielne.

Komunita alebo spoločenstvo je skupina ľudí v určitom prostredí, ktorí majú spoločný záujem / záujmy, ciele a bez ohľadu na rozdielnosti sú schopní navzájom sa učiť , vymieňať si vedomosti a dosiahnuť synergický efekt – potenciál komunity nie je súčtom potenciálov jednotlivcov, neznalosť jedných je nahradená znalosťami a kreativitou iných, čím motivujú druhých k zvýšeniu svojich vedomostí / zručností, čím sa vytvára nová kvalita. Zvyšuje sa efektívnosť prostredia, v ktorom pôsobia.V tomto prípade pracovník knižnice nemusí vedieť o problematike najviac, s rozšírením a prostredníctvom internetu Fablab Bratislava – pracovisko CVTI SR ako i Školské výpočtové strediská, ale aj knižnice si navzájom môžu robiť vedomostnú podporu…

 

Pilotným projektom je knižnica v Devínskej Novej Vsi , ktorá zakúpila 3D tlačiareň a s podporou CVTI SR začína vytvárať novú komunitu svojich návštevníkov.

Aká by bola úloha pracovníka knižnice:

  1. Inšpirovať vo svojom okolí a vytvoriť priestor pre 3D tlač – napr. po prečítaní knihy ako odmenu si najlepší … môže vytlačiť svoju obľúbenú postavičku, alebo si čitateľ môže v 3D nakresliť to, čo sa mu páči z prečítanej knihy. Podporiť čitateľskú gramotnosť u detí.
  2. Spolupracovať zo školami (základnými, strednými, základnými umeleckými a pod.) a ďalšími záujmovými združeniami a organizáciami, centrami voľného času a pod.
  3. Ukázať záujemcovi knižnicu modelovna internete napr. Thingiverse a poslať vybraný model na 3D tlač.
  4. Vedieť poradiť pri práci v jednoduchých voľne stiahnuteľných programoch ako napr. 123 D/CATCH/DESIGN/SCULPT, ktoré umožňujú úpravu už existujúcich modelov.
  5. Umožniť 3D tlač vlastných návrhov návštevníkov napr. s heslom „počkaj si na tlač a zatiaľ si prečítaj knihu alebo časopis“.

 

Na Slovensku máme možnosť komunitného kreatívneho prostredia knižnice, 3D tlač je jednou z možností revitalizácie knižnice.

Fablab ako oddelenie Centra vedecko-technických informácií SR je zapojené do implementácie projektu nadnárodnej spolupráce FabLabNet, ktorý sa realizuje prostredníctvom programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF. Projekt sa zameriava na inovačný potenciál FabLabov v strednej Európe a podporu inovačných ekosystémov.

 

Autori:

Ing. Eva Kalužáková, CVTI SR, FABLAB Slovensko

Ing. Jozef Vaško, Fablab, CVTI SR, FABLAB Slovensko

Foto: FABLAB Slovensko

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky