Súťaže FVF 2015

V rámci Festivalu vedeckých filmov v roku 2015 pre vás NCP VaT pri CVTI SR pripravilo 2 súťaže na tému „Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás“.

Súťaž amatérskych filmárov

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci alebo kolektív tvorcov, ktorí majú chuť prezentovať svoj pohľad na svet vedy a techniky prostredníctvom vlastných krátkych filmov. Súťažiť môžete s animovanými, dokumentárnymi, či inými filmovými dielami, ktoré budú trvať najviac tri minúty.

Kategórie súťaže:

1. kategória do 12 rokov

2. kategória od 13 do 17 rokov

3. kategória od 18 rokov

Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike

Festival vedeckých filmov pripravil súťaž aj pre novinárov, ktorí sa môžu prihlásiť do súťaže o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike. Súťažiť môžu jednotlivci alebo kolektív autorov s príspevkami, ktoré boli odvysielané v televízii od 1. 10. 2014 do 11. 10. 2015. Základnou podmienkou je, aby obsah súťažného diela bol spätý výhradne so Slovenskom najmenej na jednej úrovni, napr. o výskume, ktorý sa realizoval na Slovensku, o slovenskom vedcovi a výsledkoch jeho činnosti, reportáž o slovenskej inovácii, vynáleze alebo novej technológii a pod.

Pravidlá súťaže o najlepšiu reportáž (.PDF)

 

Výsledky súťaží FVF 2015:

Súťaž amatérskych filmárov

Odborná porota v tejto súťaži vyberala víťazov spomedzi trinástich filmov. Ceny v tejto súťaži odovzdával víťazom generálny riaditeľ CVTI SR, prof. Ján Turňa.

V kategórii do 12 rokov zvíťazila dvojica autorov – Martin C. a Daniel C. s filmom nazvaným „Svetlo je život“

V druhej kategórii – 13 až 17 rokov získal cenu Adrián Ď. za film „Tajomstvo stretu svetla“

Víťazom tretej kategórie od 18 rokov sa stal Ladislav J. s prácou nazvanou Svetlo okolo nás“

Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike

Cenu za najlepšiu reportáž odovzdával minister školstva Juraj Draxler a prvenstvo patrilo kolektívu autorov z RTVS za reláciu VAT – Veda a technika a príspevok s názvom „Elektrické auto EDISON“, na ktorom spolupracovali Matej Novák, Gregor Mareš, Ján Kurilla, Alfonz Alexander, Ado Tuan Roman, Vladimír Ferenčák a Peter Kováčik.

Víťazom srdečne blahoželáme!