Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Variant delta sa nekontrolovane šíri. Čo o ňom treba vedieť?

VEDA NA DOSAH

Biomedicínske centrum SAV pripravilo krátky prehľad otázok a odpovedí v súvislosti s variantom koronavírusu.

Mutácie koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok mutácie koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Vzhľadom na to, že sa variant delta nekontrolovane šíri a jeho výskyt zo dňa na deň narastá, je vysoko pravdepodobné, že v pomerne krátkom čase sa stane dominujúcim variantom vírusu SARS-CoV-2 na území Slovenska. Biomedicínske centrum SAV pripravilo krátky prehľad toho, čo by sme o ňom mali vedieť a ako sa voči nemu brániť.

Kde sa vzal

Variant B.1.617 prvý raz identifikovali už v októbri 2020 v Indii. Tento variant zahŕňa tri podskupiny, a to B.1.617.1, B.1.617.2 a B.1.617.3. Dnes už vieme, že epidemiologicky najdôležitejšia je podskupina B.1.617.2, ktorá bola preto zaradená medzi „variants of concern“ (znepokojujúci variant, pozn. red.) a označená ako variant delta.

Ten sa v priebehu marca a apríla veľmi rýchlo stal dominantným vo viacerých indických regiónoch, následne vo Veľkej Británii a postupne sa rozšíril do 94 krajín sveta vrátane Slovenska. Aj podskupiny B1.617.1 a B.1.617.3 sú naďalej sledované, ale neoznačujú sa ako delta (B.1.617.1 je označovaný ako variant kappa).

Čím sa líši od iných variantov

Delta variant obsahuje väčšinu už známych mutácií z variantov alfa, beta a gama. Navyše do svojho genómu zabudoval niektoré nové mutácie, hlavne v oblasti Spike proteínu, ktoré mu dali evolučnú výhodu najmä v rýchlosti šírenia. Dôležité sú mutácie na pozícii aminokyselín 452 a 478 v takzvanej receptor-viažucej doméne (RBD) S proteínu, ktoré ovplyvňujú väzbu vírusu na bunkový receptor.

Z pohľadu ľahšieho (rýchlejšieho) prenosu vírusu je dôležitá aj mutácia na pozícii 681, ktorá dáva delte výhodu v podobe rýchlejšieho množenia sa v bunkách, čo vedie k vyšším dávkam vírusu v infikovaných osobách, a teda k rýchlejšiemu prenosu infekcie v populácii.

Ako rýchlo sa šíri

Na základe týchto vlastností a dostupných dôkazov sa uvádza, že variant delta SARS-CoV-2 je o štyridsať až šesťdesiat percent prenosnejší ako alfa (Β.1.1.7, známy ako britský, ktorý momentálne na Slovensku dominuje). Pomocou modelovania šírenia infekcie sa predpokladá, že začiatkom augusta spôsobí variant delta v štátoch Európskej únie sedemdesiat percent nových infekcií SARS-CoV-2. Na konci augusta to bude až deväťdesiat percent.

Aké je riziko infekcie

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) je celkové riziko infekcie koronavírusom súvisiace s očakávaným nárastom variantu delta nízke pre plne zaočkovaných ľudí. Naopak, je vysoké až veľmi vysoké pre čiastočne očkovaných alebo neočkovaných ľudí. Predbežné údaje tiež ukazujú, že delta variant môže v značnej miere infikovať aj jedincov, ktorí dostali iba jednu dávku aktuálne dostupných vakcín, preto ECDC odporúča zaočkovanie oboma dávkami dvojdávkových vakcín.

Aké sú príznaky infekcie

Prvotné príznaky infekcie variantom delta sa mierne líšia od príznakov predchádzajúcich variantov. Ide najmä o bolesť hlavy a hrdla, teplotu a tekuté hlieny v nose. Neprejavujú sa klasické symptómy známe z minulosti, ako sú dýchavičnosť, kašeľ a strata chuti či čuchu, preto môžu byť zamieňané s bežnou nádchou a môžu viesť k neopatrnému správaniu, ktoré šírenie variantu SARS-CoV-2 uľahčuje.

To, že prvé príznaky pripomínajú bežnú nádchu, však neznamená, že delta variant spôsobuje len banálne ochorenie. Smrtnosť variantu je v súčasnosti maskovaná nerovnomernou preočkovanosťou rôznych vekových skupín, ale prvé štúdie naznačujú, že riziko hospitalizácie je pri delta variante dvakrát vyššie ako doteraz.

Aké sú rizikové skupiny

Z uvedeného je zrejmé, že aj u nás dôjde v krátkom období opäť k zvýšenému výskytu infekcií variantom koronavírusu. Očakáva sa, že najviac infikovanou skupinou budú deti, mladiství a osoby mladšie ako päťdesiat rokov. Najviac ohrozenou skupinou budú však aj naďalej najmä starší a chronicky chorí ľudia. V prípade nízkej zaočkovanosti populácie bude tento prudký nárast v počte infikovaných sprevádzaný aj nárastom hospitalizácií a úmrtí podobne, ako sme to zažili v zimných mesiacoch roku 2020.

Ako sa brániť

Popri klasických opatreniach známych najmä pod skratkou ROR (ruky, odstup, rúško) je očkovanie najúčinnejším spôsobom, ako môže každý jednotlivec chrániť seba aj okolie proti ochoreniu COVID-19. Dnes už reálne údaje ukazujú, že aj na Slovensku podávané vakcíny významne znižujú riziko ťažkého priebehu, respektíve hospitalizácie u plne očkovanej osoby. Táto skutočnosť stále platí aj v prípade delta variantu. Z hľadiska zabránenia hospitalizácie je po dvoch dávkach účinnosť vakcín proti tomuto variantu aj naďalej veľmi vysoká.

Ďalšie informácie: DOI: 10.1101/2021.05.22.21257658, ECDC.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky