Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový deň diabetu 2023: Poznajte riziko a možnosti prevencie

VEDA NA DOSAH

Každoročne si ho pripomíname 14. novembra na počesť sira Fredericka Bantinga. V roku 1922 spolu s Charlesom Bestom objavil inzulín.

Mladá žena si pichá inzulín. Diabetes mellitus 2. typu bol novodiagnostikovaný u 22 704 osôb (418,2 prípadov na 100 000 obyvateľov). Ilustračný obrázok.

V roku 2022 bol diabetes mellitus 2. typu novodiagnostikovaný u 22 704 osôb (418,2 prípadu na 100 000 obyvateľov). Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Medzinárodná diabetologická federácia (IDF) odhaduje, že s diabetom žije celosvetovo 1 z 10 dospelých, pričom medzi chorými jednoznačne prevláda diabetes 2. typu. Federácia predpokladá, že až polovica chorých netuší, že má cukrovku, a svoje ochorenie nerieši.

Svetový deň diabetu bol stanovený v roku 1991 organizáciami IDF (International Diabetes Federation) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organization, WHO) ako reakcia na zvyšujúci sa výskyt diabetu. Svetový deň diabetu sa stal oficiálnym dňom OSN v roku 2006.

Je dôležité poznať riziko

Témou tohtoročného Svetového dňa diabetu (14. novembra) je Prístup k starostlivosti o diabetikov. Kampaň je zameraná na dôležitosť poznania rizika cukrovky 2. typu a na dostupnú pomoc pri oddialení alebo predchádzaní rozvoja tohto ochorenia. Zároveň zdôrazňuje vplyv komplikácií spojených s cukrovkou, ako aj dôležitosť prístupu k správnym informáciám a k starostlivosti na zabezpečenie včasnej liečby.

Predstupeň cukrovky

V mnohých prípadoch môžeme oddialiť alebo zabrániť rozvoju diabetu 2. typu pestovaním zdravého životného štýlu vrátane zdravej výživy, pravidelného cvičenia a udržiavania optimálnej telesnej hmotnosti. To platí najmä pre ľudí so zvýšeným rizikom diabetu, ale najmä pre tých, ktorí už trpia predstupňom diabetu, takzvaným prediabetom. Ak sa cukrovka nezistí a nelieči včas, môže tento stav viesť k závažným a potenciálne život ohrozujúcim komplikáciám.

Pre ľudí so zvýšeným rizikom cukrovky 2. typu je dôležité uvedomovať si prítomnosť rizika a vedieť, čo treba robiť, aby sa podporila prevencia rozvoja ochorenia, včasná diagnostika a následná liečba.

Pre ľudí žijúcich s cukrovkou sú informovanosť a prístup k dôveryhodným a overeným informáciám najlepšími dostupnými nástrojmi na podporu starostlivosti o zdravie

Pre zdravotníckych pracovníkov je potrebný prístup k dostatočnej odbornej príprave a k zdrojom na včasné odhalenie komplikácií a poskytnutie najlepšej možnej starostlivosti pacientom s diabetom.

Diabetes na Slovensku

Ku koncu roka 2022 bolo podľa štatistík, zverejnených Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), v dispenzárnej starostlivosti diabetologických ambulancií 349 595 pacientov sledovaných pre niektorý typ diabetu mellitus (v prepočte išlo zhruba o 6 440 prípadov na 100 000 obyvateľov). V porovnaní s rokom 2021 (355 819 pacientov) klesol počet dispenzarizovaných pacientov v diabetologickej starostlivosti o 1,7 percenta. Ženy boli na niektorý typ diabetu mellitus (52,2 percenta; v počte 182 660) liečené častejšie ako muži (47,8 percenta; v počte 166 935).

Pacienti boli najčastejšie dispenzarizovaní pre diabetes mellitus 2. typu (91,3 percenta prípadov). Na diabetes mellitus 1. typu sa liečilo 7,3 percenta pacientov, gestačný diabetes mellitus predstavoval 0,8 percenta prípadov a iné typy diabetu mellitus malo 0,7 percenta pacientov.

Graf zobrazujúci dispenzarizované osoby podľa typu diabetes mellitus v roku 2022.

Graf zobrazujúci dispenzarizované osoby podľa typu diabetu mellitus v roku 2022. Zdroj: ÚVZ SR

V roku 2022 bol diabetes mellitus 1. typu novodiagnostikovaný u 1 327 osôb, čo predstavovalo 24,4 prípadu na 100 000 obyvateľov. Diabetes mellitus 2. typu bol novodiagnostikovaný u 22 704 osôb (418,2 prípadu na 100 000 obyvateľov). Medziročne klesol počet novodiagnostikovaných pacientov s diabetom mellitus 2. typu o 6,6 percenta, no súčasne predstavoval druhý najvyšší počet novodiagnostikovaných pacientov s diabetom mellitus 2. typu v rámci sledovaného obdobia rokov 2009 až 2022. V porovnaní s priemerom za roky 2015 až 2019 vzrástol o 19,5 percenta.

Rizikové faktory pre diabetes 2. typu

Nezdravé stravovacie návyky a sedavý životný štýl sú častými faktormi, ktoré prispievajú k rozvoju cukrovky 2. typu. Riziko ochorenia možno znižovať prostredníctvom vyváženej stravy, pravidelnej fyzickej aktivity a kľúčové je aj udržiavanie primeranej hmotnosti. Nadváha a obezita zvyšujú riziko rozvoja cukrovky 2. typu, preto dokonca aj malý úbytok hmotnosti môže znamenať veľký rozdiel z pohľadu prevencie ochorenia. Pravidelné skríningy a prehliadky, najmä u ľudí s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, môžu odhaliť skoré príznaky a pomôcť jednotlivcom vykonať potrebné zmeny na oddialenie alebo prevenciu rozvoja cukrovky 2. typu.

Niekoľko rizikových faktorov bolo spojených s diabetom 2. typu a zahŕňajú:

 • rodinnú anamnézu diabetu,
 • nadváhu,
 • nesprávne stravovacie návyky (nevhodné zloženie stravy a jej nadmerné množstvo),
 • fyzickú nečinnosť a sedavý životný štýl,
 • zvyšujúci sa vek,
 • vysoký krvný tlak,
 • poruchu glukózovej tolerancie (IGT)*,
 • históriu gestačného diabetu (tehotenskej cukrovky),
 • nevhodnú výživu počas tehotenstva.

*Porucha glukózovej tolerancie (IGT) je kategória vyššej ako normálnej hladiny glukózy v krvi, ale pod prahom pre diagnostiku cukrovky.

Odporúčania Medzinárodnej diabetologickej federácie pre zdravú výživu

Akýkoľvek pohyb napomáha znižovať riziko vzniku a rozvoja cukrovky 2. typu. Ideálne je 150 minút aeróbneho cvičenia strednej intenzity (napríklad chôdza, džoging, plávanie alebo jazda na bicykli) týždenne, rozložené na niekoľko dní, prípadne v kratších intervaloch 10 – 15 minút. Silový tréning má tiež svoje výhody. Pomocou závaží alebo odporových pásov na posilnenie svalov môžete zvýšiť svalovú hmotu a zároveň zlepšiť citlivosť na inzulín a kontrolu glukózy. Medzi ďalšie odporúčania patria:

 • uprednostniť vodu alebo nesladený čaj pred ovocnými šťavami, malinovkami alebo inými sladenými nápojmi,
 • konzumovať najmenej tri porcie zeleniny denne (vrátane zelenej listovej zeleniny) a dopĺňať ju aj surovým čerstvým ovocím,
 • na desiatu jesť výber orechov, kúska čerstvého ovocia alebo nesladeného jogurtu,
 • obmedziť príjem alkoholu,
 • uprednostniť chudé mäso, hydinu alebo morské plody pred červeným alebo spracovaným mäsom,
 • uprednostniť celozrnné pečivo, celozrnnú ryžu alebo celozrnné cestoviny (namiesto bieleho pečiva, lúpanej ryže alebo klasických bielych cestovín),
 • výber nenasýtených tukov (olivový olej, repkový olej, kukuričný olej alebo slnečnicový olej) namiesto nasýtených tukov (živočíšny tuk, kokosový olej alebo palmový olej),
 • dostatok fyzickej aktivity.

Poradne zdravia a prevencia

Na každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) sa nachádzajú poradne zdravia. Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda) či chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov). V rámci prevencie môžete bezplatne navštíviť niektorú poradňu zdravia RÚVZ.

Poradenstvo pozostáva z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do 10 minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, meranie telesnej výšky a hmotnosti. V poradni u návštevníkov zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené) či stravovacie zvyklosti a sklon k pravidelnému pohybu.

Informácie, ako sa objednať do poradne zdravia, nájdete na každej stránke príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zdroj: TS ÚVZ SR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky