Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nemocnice volajú náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ako sa prihlásiť?

VEDA NA DOSAH

Náhradníci prídu na rad v prípade, že sa nenaplní kapacita alebo sa zaregistrovaní na očkovanie nedostavia.

Doktorka očkuje seniorku. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: Doktorka očkuje seniorku. Zdroj: iStockphoto.com

Slovenské nemocnice spustili registráciu náhradníkov, ktorí môžu absolvovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Tí sa dostanú na rad, ak sa nenaplnia voľné miesta alebo sa nedostavia zaregistrovaní občania.

Kto sa môže prihlásiť ako náhradník?

– ľudia nad 65 rokov,

– osoby so zdravotnými indikáciami (ochorením podľa bodu F písm. b) prvého bodu alebo bodu H písm. b) druhého bodu vyhlášky MZSR 58/2021. V prvej skupine sú pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, v druhej so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia.

DO SKUPINY NÁHRADNÍKOV SO ZÁVAŽNOU CHOROBOU PATRÍ PACIENT:

 • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
 • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 • po transplantácii solídnych orgánov,
 • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo taký, ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 • so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
 • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s cirhózou pečene,
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

DO SKUPINY NÁHRADNÍKOV SO STREDNE ZÁVAŽNOU CHOROBOU PATRÍ PACIENT:

 • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
 • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
 • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
 • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
 • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
 • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
 • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
 • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
 • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
 • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
 • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
 • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako sa registrovať ako náhradník?

Zoznamy náhradníkov nie sú centralizované, jednotlivé nemocnice a očkovacie centrá si ich vedú samostatne. Zoznam nemocníc, ktoré poskytujú možnosť zaregistrovať sa ako náhradník/náhradníčka, sa nachádza na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Na stránkach jednotlivých nemocníc sú pokyny, ako postupovať. V prípade Univerzitnej nemocnice v Bratislave stačí vyplniť jednoduchý formulár s uvedením mena, priezviska, zdravotnej poisťovne, čestného vyhlásenia o splnení podmienok na náhradníka a súhlasom GDPR.

(TL)

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky